Trasa 1 - Popisy tras chodníků

Místo Délka trasy (m) Popis trasy Hodnocení

od terminálu MHD před vchod hlavního nádraží ČD

167 Od budovy terminálu MHD pokračujeme od hlavního vchodu (je opatřen hlasovým majáčkem) podél vodící linie z drážek 1,5 m rovně a poté doprava 5 m. Dále přejdeme rovně dva přechody se středním dělícím pásem v délce 10 m. Před přechody jsou situované signální a varovné pásy. Za druhým přechodem pokračujeme rovně podél signálního pásu 6 m. Poté podél obrubníku trávníku doleva po pravé ruce 4 m a dále doprava 11 m. Poté obejdeme zleva sloup a dále nás signální pás navede mírně doleva 3,5 m k přechodu. Přejdeme obousměrný vjezd 5,5 m. Za přechodem nás navede signální pás rovně 2 m a poté doprava 2 m k podezdívce plotu. Podél ní pokračujeme po pravé ruce 55 m a poté mírně doprava volným prostorem 11 m k obrubníku trávníku (přerostlá vegetace). Dále půjdeme po pravé ruce podél obrubníku 10 m, rovně volným prostorem 2 m, obrubníku trávníku 5 m, rovně volným prostorem 2,5 m a obrubníku trávníku (přerostlá vegetace) 8 m. Pak pokračujeme podél zdi budovy (překážky v průchozím prostoru – lavičky) po pravé ruce 25 m před vchod do hlavního nádraží ČD. Ten je opatřen hlasovým majáčkem. 2

od vchodu hlavního nádraží ČD před lékárnu

37 Lékárna se nachází v interiéru hlavního nádraží ČD. Od vchodu, jenž je osazen hlasovým majáčkem se dáme v odbavovací hale podél stěny po pravé ruce 7 m a pak doprava po 30-ti m dohledáme po pravé ruce vchod do lékárny (překážky v průchozím prostoru – stojany na noviny, automaty na kávu, aj.; absence umělé vodící linie z drážek). 2

od hlavního nádraží ČD před poštu 2

48 Z hlavního nádraží ČD od vchodu do odbavovací haly, jenž je osazen hlasovým majáčkem se dáme podél zdi budovy po pravé ruce. Po 25-ti m procházíme podél dalšího vchodu do odbavovací haly a po 10-ti m se ocitneme na rohu budovy. Poté pokračujeme mírně doleva volným prostorem 13 m před vchod do České pošty 2. Vchod je opatřen hlasovým majáčkem. Absence umělé vodící linie z drážek v celém úseku trasy. 2

od pošty 2 před lékárnu v ul. S. K. Neumanna

110 Od České pošty 2 pokračujeme od vchodu po pravé ruce podél zdi budovy 8 m (obcházíme zleva dva tel. automaty) na roh budovy. Dále jdeme doleva podél signálního pásu 2,5 m a poté doprava 7 m. Přejdeme přechod v Zamenhofově ul. v délce čtyř metrů. Za ním se dáme 2 m rovně podél signálního pásu. Poté po pravé ruce pokračujeme podél zdi budovy doleva 2 m a pak doprava. Po 10-ti m jsou před květinářstvím a cukrárnou situované překážky v průchozím prostoru – květníky a reklamní tabule. V letním období v těchto místech obcházíme zleva předzahrádku. Dbejte proto zvýšené opatrnosti (absence umělé vodící linie z drážek). Pokračujeme ještě 18 m a odbočíme doprava za roh budovy 3 m. Dále nás navede signální pás doleva 4 m k přechodu v Puškinově ul. Přejdeme ho v délce 8 m. Za přechodem rozbočují trasy. My pokračujeme podél signálního pásu rovně 8 m a poté doprava 2 m. Dále se dáme doleva podél zdi budov s řadou obchodů po pravé ruce asi 35 m před vchod do lékárny. 2

od lékárny v ul. S. K. Neumanna před Raiffeisen BANKS 487/7

70 Od lékárny v ul. S. K. Neumanna (překážka v průchozím prostoru – stojan na kola) pokračujeme po pravé ruce podél zděných domů s řadou obchodů cca 70 m před vchod do Raiffeisen BANKS. 2

od Raiffeisen BANKS před T-Mobile 455/5

10 Od Raiffeisen BANKS pokračujeme po pravé ruce podél zdi 10 m před vchod do T-Mobile. 1

od T-Mobile před Telefonica O2 453

31 Od T-Mobile pokračujeme po pravé ruce podél zdi domů 23 m a poté podél rohu domu doprava 8 m před vchod do Telefonica O2. 1

od Telefonica O2 před kostel Božského Srdce Páně

18 Od Telefonica O2 pokračujeme po pravé ruce podél zdi 18 m před vchod do kostela Božského Srdce Páně (překážka v průchozím prostoru – před kostelem je situovaný stojan na kola). 2

od hlavního nádraží ČD před hotel Černigov.

135 Z hlavního nádraží ČD od vchodu do odbavovací haly, jenž je osazen hlasovým majáčkem se dáme podél zdi budovy po pravé ruce 5 m. Poté pokračujeme podél umělé vodící linie z drážek, která situuje nejprve doleva 15 m, pak obejdeme zleva elektronickou tabuli a dále rovně 8 m ke sloupku, na němž je osazen první hlasový majáček. Poté znovu rovně 8 m ke sloupku, na němž je osazen druhý hlasový majáček. Dále stále rovně 13 m ke sloupku, na němž je osazen třetí hlasový majáček. Pak doprava 9 m k přístřešku zastávky – ukončení umělé vodící linie. Přístřešek obejdeme zleva podél jeho zadní stěny 7 m. Dále po jednom a půl metru dohledáme před námi druhý přístřešek, který rovněž obcházíme zleva podél jeho zadní stěny 7 m. Pak pokračujeme podél umělé vodící linie doleva 1,5 m a poté doprava 14 m a pak znovu doleva 4 m k přístřešku zastávky. Ten obejdeme zleva podél jeho zadní stěny 7 m. Poté pokračujeme rovně podél umělé vodící linie 25 m k místu, kde rozbočují dvě trasy. My odbočíme o 90 stupňů doleva a dáme se podél obrubníku trávníku po pravé ruce 8 m. Dále jdeme volným prostorem 2 m a podél obrubníku trávníku (přerostlá vegetace) po pravé ruce 14 m. Poté obejdeme zleva květník situovaný u pravé strany schodiště. Odbočíme o 90 stupňů doprava, vystoupíme 11 schodů a dohledáme před námi vchod do hotelu Černigov. 2

od hlavního nádraží ČD před jídelnu VČE

122 Z hlavního nádraží ČD od vchodu do odbavovací haly, jenž je osazen hlasovým majáčkem se dáme podél zdi budovy po pravé ruce 5 m. Poté pokračujeme podél umělé vodící linie z drážek, která situuje nejprve doleva 15 m, pak obejdeme zleva elektronickou tabuli a dále rovně 8 m ke sloupku, na němž je osazen první hlasový majáček. Poté znovu rovně 8 m ke sloupku, na němž je osazen druhý hlasový majáček. Dále stále rovně 13 m ke sloupku, na němž je osazen třetí hlasový majáček. Pak doleva 8 m k přístřešku zastávky – ukončení umělé vodící linie. Přístřešek obejdeme zprava podél jeho zadní stěny 7 m. Dále po jednom a půl metru dohledáme před námi druhý přístřešek, který rovněž obcházíme zprava podél jeho zadní stěny 7 m. Dále nás navede umělá vodící linie rovně 5 m a poté doprava 3 m k místu rozbočení umělých vodících linií. My se dáme doleva podél signálního pásu 4 m. Přejdeme přechod 4 m, střední dělící pás 1 m a přechod 5 m. Dále pokračujeme podél signálního pásu 2 m a poté doleva podél umělé vodící linie 2,5 m ke sloupu. Od něj nás navede doprava 7 m umělá linie k signálnímu pásu, který situuje 4 m k přechodu. Přejdeme přechod 4 m a za ním nás navede signální pás rovně 2 m a doprava 3 m k místu, kde je ukončen. Vchod do jídelny VČE se nachází mírně vlevo po třech metrech. 1

od jídelny VČE před zákaznické centrum VČE

23 Od jídelny pokračujeme po levé ruce podél zdi budovy 23 m před vchod zákaznického centra VČE. V úseku trasy procházíme po 18-ti m kolem vchodu do ředitelství VČE. 1

z místa rozbočení tras v ul. S. K. Neumanna před Vodafon

108 Z místa rozbočení tras v ul. S. K. Neumanna pokračujeme od umělé vodící linie po levé ruce (celý úsek trasy) podél stánku doprava 2 m a doleva 3 m a poté podél stupně schodiště (dolů) 20 m a obrubníku trávníku 2 m. Dále podél umělé vodící linie, která situuje metr doprava, 20 m doleva a metr doleva. Poté podél obrubníku trávníku 4 m a signálního pásu 2,5 m. Dále pokračujeme podél zdi budov s řadou obchodů asi 50 m před vchod do Vodafonu (v průchozím prostoru překážky – reklamní tabule). 2

od Vodafonu před mBank.

33 Od Vodafonu pokračujeme po levé ruce podél zdi domů 30 m a poté podél rohu domu doleva 3 m před vchod do mBank. 2

od zastávky Obchodní dům Tesco (směr Centrál) k místu rozbočení tras u Skleněné věže

76 Z místa před označníkem zastávky Obchodní dům Tesco (směr Centrál) se dáme rovně 6 m podél signálního pásu k budově Atria. Odbočíme doleva a po 1 m pokračujeme podél umělé vodící linie z drážek. Ta situuje 9 m rovně, 2,5 m doleva a poté 5 m doprava. Pak pokračujeme podél zdi domů s řadou obchodů po pravé ruce 40 m na roh domu. Nepokračujeme za roh doprava, ale odbočíme před ním o 90 stupňů doleva k vozovce. K přechodu nás navede signální pás 2 m. Přejdeme obousměrnou vozovku 8 m v Dukelské ul. Poté se dáme rovně podél signálního pásu 2 m ke zdi budovy Skleněné věže – místo, kde rozbočují trasy. 1

od zastávky Obchodní dům Tesco (směr Hlavní nádraží) k místu rozbočení tras u Skleněné věže

79 Z místa před označníkem zastávky Obchodní dům Tesco (směr Hlavní nádraží) se dáme rovně 4 m podél signálního pásu a poté pokračujeme doprava po levé ruce podél zděných domů s řadou obchodů asi 60 m. Dále rovně podél umělé vodící linie z drážek 10 m (překážka v průchozím prostoru – zeleninový stánek). Pak pokračujeme po levé ruce podél zdi budovy 2 m, přejdeme signální pás (značí pěší zónu) a jdeme stále podél zdi 3 m k dalšímu signálnímu pásu. Ten situuje doprava 2 m k přechodu u Skleněné věže – místo, kde rozbočují trasy. 2

z místa rozbočení tras u Skleněné věže před podchod u Centrálu

30 Z místa rozbočení tras u Skleněné věže se dáme podél signálního pásu 2 m k přechodu. Přejdeme obousměrnou vozovku v délce 8 m v Dukelské ul. Za přechodem se dáme rovně podél signálního pásu 2 m ke zdi domu, odbočíme doleva a po pravé ruce nás kontura rohu domu po dvou metrech navede doprava k signálnímu pásu. Ten situuje doleva 1,5 m a poté doprava 3,5 m k přechodu. Přejdeme jednosměrnou vozovku v délce 3,5 m ve Střelecké ul. Za přechodem nás navede signální pás rovně 4 m a poté doleva 1,5 m k betonovému soklu. Podél něj se dáme doprava po levé ruce 5 m, dohledáme madlo zábradlí a podél něj pokračujeme směrem dolů do podchodu u Centrálu. 1

z místa rozbočení tras u Skleněné věže před parkovací dům Katschnerka

100 Z místa rozbočení tras u Skleněné věže pokračujeme po levé ruce podél zdi budovy 7 m a poté doleva 3 m za konturu rohu Skleněné věže. Dále po levé ruce pokračujeme podél zděných budov 25 m k signálnímu pásu. Ten situuje doprava 3 m k přechodu. Přejdeme obousměrnou vozovku v délce 7 m v Hořické ul. Za přechodem nás navede signální pás 3 m rovně k obrubníku trávníku (není dostatečně vysoký, je hmatově nevýrazný). Podél něj pokračujeme doleva po pravé ruce 14 m, volným prostorem rovně 2 m, trávníku (absence obrubníku) 4 m, volným prostorem rovně 1,5 m a dále obrubníku trávníku 2,5 m. Pak dbejte zvýšené opatrnosti. Je tu situovaná tabule na plakáty. Podél ní projdeme po pravé ruce 2,5 m k místu pro přecházení. Je zde situovaný pouze varovný pás. Přejdeme vjezd v délce 6 m. Je zde znovu situovaný pouze varovný pás. Za vjezdem pokračujeme po pravé ruce podél obrubníku trávníku (není dostatečně vysoký) 5 m a volným prostorem rovně 1,5 m. Dále jdeme podél obrubníku trávníku (překážka v průchozím prostoru – přerostlá vegetace) po pravé ruce 5 m k místu, kde rozbočují trasy. My se dáme podél obrubníku doprava 3,5 m. Poté přejdeme mírně doleva 3,5 m před vchod do parkovacího domu Katschnerka. 3

z místa rozbočení tras u Katschnerky před Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra

44 Z místa rozbočení tras u Katschnerky pokračujeme od obrubníku trávníku (překážka v průchozím prostoru – přerostlá vegetace ) rovně volným prostorem 2,5 m k varovnému pásu (je zde místo pro přecházení). Přejdeme vjezd v délce 6 m. Poté nás navede signální pás rovně 1,5 m a pak doprava 1 m k obrubníku trávníku. Podél něj pokračujeme po pravé ruce 4 m a dále nás navede signální pás doleva 1 m a poté doprava 1,5 m k místu pro přecházení – místo, kde rozbočují trasy. My nepřecházíme, ale odbočíme o 90 stupňů doprava a dáme se volným prostorem 8 m (absence vodících linií). Dbejte zvýšené opatrnosti, neboť zde můžou být zaparkovaná vozidla. Dále pokračujeme podél zdi budovy po pravé ruce. Nejprve doleva 8 m, doprava 1,5 m a doleva 6 m. Pak odbočíme o 90 stupňů doprava a dohledáme po jednom metru vchod do zdravotní pojišťovny. 3

od Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra před lékárnu

3.5 Lékárna se nachází v interiéru zdravotní pojišťovny. Od hlavních dveří do pojišťovny se dáme doleva 3,5 m před vchod do lékárny. 1

z místa rozbočení tras u zdravotní pojišťovny před knihovnu

87 Z místa rozbočení tras u zdravotní pojišťovny přejdeme místo pro přecházení (vjezd) rovně 3 m. Za ním pokračujeme rovně podél signálního pásu 1,5 m, umělé vodící linie z drážek 17 m a signálního pásu 1,5 m k místu pro přecházení. Přejdeme výjezd z parkoviště 3 m. Za ním se dáme podél signálního pásu rovně 1,5 m a doprava 0,5 m k obrubníku trávníku. Podél něj po pravé ruce pokračujeme 2 m, zdi budovy 2 m a poté nás signální pás navede půl metru doleva a 1,5 m doprava k místu pro přecházení. Přejdeme vjezd 6 m a za ním nás navede signální pás rovně 1,5 m a pak doprava 0,5 m k obrubníku trávníku (není dostatečně vysoký, hmatově nevýrazný). Podél obrubníku trávníku půjdeme po pravé ruce 38 m k místu, kde rozbočují trasy. My odbočíme podél obrubníku trávníku doprava 4 m. Dále dbejte zvýšené opatrnosti, neboť procházíme podél laviček po pravé ruce 4 m (absence umělé vodící linie z drážek) a poté obrubníku trávníku 2 m. Jakmile se ocitneme u budovy, dáme se podél ní doleva 1 m a pak zleva obejdeme plechové boxy v délce 2 m. Dále odbočíme o 90 stupňů doprava a dohledáme po jednom metru vchod do knihovny. Ten je opatřen hlasovým majáčkem. 2

z místa rozbočení tras u knihovny před Úřad práce

52 Z místa rozbočení tras u knihovny pokračujeme od obrubníku trávníku (hmatově nevýrazný) rovně podél umělé vodící linie z drážek 17 m a obrubníku trávníku (hmatově nevýrazný), po pravé ruce 16 m. Poté přejdeme vjezd 5 m (není označen hmatnými prvky). Za ním dohledáme před námi po 1,5 m betonový sokl po pravé ruce a pokračujeme podél jeho hrany 8 m a dále doleva podél zděné stěny 1,5 m. Poté odbočíme o 180 stupňů doprava ke schodišti, vystoupíme 13 schodů a dohledáme před námi vchod do Úřadu práce. Ten je opatřen hlasovým majáčkem. 2

z Dukelské ul. Podchodem před kino Centrál

120 K podchodu se dáme směrem dolů25 m podél madla zábradlí po levé ruce. Podchodem pokračujeme po levé ruce 16 m podél obchodů (v průchozím prostoru překážky). Poté podél stěny doleva 15 m. Přejdeme doprava 2 m a vystoupíme schodiště podél madla po pravé ruce. Schodiště není vizuálně kontrastní. Za ním odbočíme o 90 stupnů doleva a přejdeme 8 m ke zdi budovy. Dále pokračujeme doprava podél zdi 35 m a poté doleva 12 m před vchod do kina Centrál. 2

od kina Centrál před lékárnu

18 Od vchodu kina Centrál pokračujeme podél zdi po levé ruce 12 m a poté doleva 6 m před vchod do lékárny. 1

od lékárny před zdravotnické potřeby AMS GLOBAL

44 Od lékárny půjdeme podél zdi domů po levé ruce 14 m a poté doleva 30 m před vchod do zdravotnických potřeb AMS GLOBAL. 1

Z Dukelské ul. podchodem před Českou spořitelnu

70 K podchodu se dáme směrem dolů 25 m podél madla zábradlí po levé ruce. Podchodem pokračujeme po levé ruce 16 m podél obchodů (v průchozím prostoru překážky). Poté linie (stěna ) odbočuje doleva (neodbočovat). Dáme se rovně 3 m ke schodišti (není vizuálně kontrastní) směrem vzhůru, madlo po levé ruce. Za schodištěm pokračujeme po levé ruce doprava 7 m podél stěny. Poté přejdeme rovně 4 m před budovu, kde rozbočují trasy. My se dáme podél ní doprava po levé ruce 5 m před vchod do České spořitelny. 2

z místa rozbočení tras u České spořitelny před GE Money Bank

15 Z místa rozbočení tras u České spořitelny pokračujeme podél budovy doleva po pravé ruce 15 m před vchod do GE Money Bank (překážka v průchozím prostoru – reklamní tabule). 2

od GE Money Bank před UniCredit Bank

64 Od GE Money Bank pokračujeme po pravé ruce podél budov s řadou obchodů 10 m. V letním období je zde ohraničená předzahrádka, kterou obejdeme zleva. Poté se dáme po pravé ruce 20 m na konec zděného bloku. Dále mírně doleva volným prostorem (absence vodící linie) 15 m k přístřešku zastávky. Dále podél něj (zleva) přejdeme 7 m k označníku zastávky Centrál MHD (směr Muzeum). Od označníku zastávky (absence signálního pásu) se dáme směrem mírně doprava 12 m (absence vodící linie) před vchod do UniCredit Bank. 3

od UniCredit Bank před komerční banku 642/2

100 Od UniCredit Bank pokračujeme po levé ruce podél zděných domů s řadou obchodů 23 m. Poté podél zdi doleva cca 77 m (překážky v průchozím prostoru u květinářství situované stolečky a zboží) před vchod do Komerční banky. 2

od Komerční banky před Fio banku 511/6

35 Od Komerční banky pokračujeme po levé ruce (celý úsek trasy) podél zdi domů 4 m a poté podél zdi doleva 25 m, doprava 2 m a znovu doleva 5 m (chodník mírně stoupá) před vchod Do Fio banky. 1

od potravin na Baťkově nám. před lékárnu Gama

152 Od rohu budovy (potraviny„Erko“) pokračujeme po pravé ruce podél zděných domů (směrem k Ulrichovu nám.) 42 m k místu, kde klesá chodník. Poté odbočíme o 90 stupňů doleva, přejdeme 10 m (absence hmatných prvků) a pokračujeme podél bloku ze zděných domů po pravé ruce 100 m (překážky v průchozím prostoru – květináče, neohraničená předzahrádka). Na konci bloku dohledáme vchod do lékárny. 2

od lékárny Gama před Filozofickou fakultu

227 Od lékárny (ke vchodu zády) se dáme volným prostorem přes ul. K. H. Máchy 15 m (absence umělé vodící linie) na roh budovy. Místo, kde rozbočují trasy. My pokračujeme po pravé ruce podél zdi několika obchodů 55 m. Pak přejdeme mírně doleva volným prostorem 12 m (absence umělé vodící linie) a pokračujeme doleva podél zdi budovy po pravé ruce 12 m. Dále odbočíme podél rohu doprava a dáme se podél zdi domů 92 m (překážky v průchozím prostoru – reklamní tabule). Na dalším rohu se dáme podél něj doprava a pokračujeme podél budov 15 m. V letním období v těchto místech obcházíme zleva předzahrádku. Dbejte proto zvýšené opatrnosti (překážky v průchozím prostoru – stojany na kola, reklamní tabule). Poté se dáme znobu podél rohu doprava. Za ním nás navede signální pás mírně doprava 4 m k „akustickému“ přechodu (11 m; situovaný střední dělící pás). Za přechodem rovně 3 m k budově. Podél ní pokračujeme doleva po pravé ruce 8 m před vchod do Filozofické fakulty. 2

od Filozofické před Pedagogickou f.

41 Od Filozofické fakulty pokračujeme po pravé ruce podél zdi budovy 10 m, pak se lomí doprava 2 m a poté doleva 4 m. Dále přejdeme rovně volným prostorem 13 m (absence umělé vodící linie). Poté se dáme doleva podél zdi po pravé ruce 8 m a doleva 2 m. Pak odbočíme o 180 stupňů doprava ke schodům směřujících vzhůru před vchod do Pedagogické fakulty. Ten je opatřen hlasovým majáčkem. 2

od kostela Božského Srdce Páně před Finanční úřad 1632/1

57 Od kostela (zády ke vchodu) pokračujeme doprava podél hrany schodu (vzhůru) po pravé ruce 1 m, obejdeme zleva sloup a za ním se dáme podél hrany schodu (vzhůru) 2 m. Dále obejdeme zleva sloup a za ním pokračujeme podél zdi po pravé ruce 10 m (překážka v průchozím prostoru – stojan na kola ), doprava 0,5 m a doleva podél ní 19 m na roh budovy. Z důvodu absence přechodu přejdeme rovně podél signálního pásu 7 m, varovného pásu 5 m a signálního pásu 6 m (varovný pás a signální pás označuje začátek / konec obytné a pěší zóny). Poté se dáme doleva podél zdi budovy po pravé ruce 7 m před vchod do Finančního úřadu. 3

od Finančního úřadu před Českou pojišťovnu 20/2

46 Od Finančního úřadu (zády ke vchodu) pokračujeme doprava podél prosklených dveří po pravé ruce (celý úsek trasy) 2 m, podél zdi budovy 15 m, rovně volným prostorem 2 m a podél prosklené fasády 6 m. Dále přejdeme rovně 4 m a pokračujeme doprava podél proskleného vchodu 3 m a poté doleva podél prosklené fasády 14 m před vchod do České pojišťovny. 1

od České pojišťovny před ČSOB 1622/1

38 Od České pojišťovny (zády ke vchodu) pokračujeme podél prosklené fasády doprava po pravé ruce 4 m (kontura se stáčí doprava) k bočnímu vchodu. Poté odbočíme o 90 stupňů doleva a přejdeme volným prostorem 15 m (absence umělé vodící linie z drážek). Dále pokračujeme doleva podél zdi budovy po pravé ruce 6 m, doprava 6 m a poté podél hrany schodu (vzhůru) doleva 4,5 m (kontura schodu se stáčí doprava). Dále odbočíme o 90 stupňů doprava, vystoupíme schůdek a po třech a půl metrech dohledáme před námi vchod do Československé obchodní banky a.s. 2

od ČSOB před Obchodní dům Tesco 1610/1

20 Od ČSOB (zády ke vchodu) pokračujeme podél hrany schodu (vzhůru) po pravé ruce (celý úsek trasy) doprava 7 m (kontura schodu se stáčí doprava) ke kovovému sloupku a od něj se dáme mírně doleva volným prostorem 6 m (překážka v průchozím prostoru – stojany na kola). Dále pokračujeme doleva podél prosklené fasády 6 m, obejdeme zleva nápojový automat a za ním dohledáme vchod do OD Tesco. 2

od Obchodního domu Tesco 1610/1 před Obchodní centrum Atrium 1713/7

125 Od Obchodního domu Tesco (zády ke vchodu) odbočíme o 90 stupňů doprava a dáme se volným prostorem 4,5 m, podél stěny budovy po pravé ruce (celý úsek trasy) 2 m, rovně volným prostorem 2,5 m, podél dřevěných květníků 4 m a rovně volným prostorem 2 m. Poté pokračujeme doleva podél bočního vchodu 2,5 m, obejdeme zleva sloup, odbočíme o 90 stupňů doprava a pokračujeme volným prostorem 1 m, podél stánku s občerstvením 4 m a doprava podél něj 2,5 m. Dále podél stěny budovy doleva 1 m a poté podél ní o 60 stupňů doprava 3 m. Poté pokračujeme podél prosklené fasády doleva 1,5 m a dále obejdeme předzahrádku před pizzerií: přejdeme rovně volným prostorem 3 m, odbočíme o 90 stupňů doprava a přejdeme volným prostorem 4 m, znovu odbočíme doprava a po dvou a půl metru dohledáme před námi prosklenou fasádu (překážky v průchozím prostoru u pizzerie – neohraničená předzahrádka). Podél fasády pokračujeme doleva 55 m, obejdeme zleva betonový koš a za ním se dáme doprava podél zdi budovy 2 m a doleva podél vedlejšího vchodu do Tesca 7,5 m (překážka v průchozím prostoru – reklamní tab.). Poté pokračujeme rovně volným prostorem 5 m, podél prosklené fasády 11 m (překážka v průchozím prostoru – reklamní tab.) a podél vedlejšího vchodu do Atria 2 m. Pak se dáme podél prosklené fasády 3 m (překážka v průchozím prostoru – reklamní tab.) před hlavní vchod do OC Atrium. 3

od Obchodního centra Atrium před zastávku Obchodní dům Tesco MHD (směr Centrál)

34 Od Obchodního centra Atrium (zády ke vchodu) pokračujeme podél prosklené fasády doprava po pravé ruce 4 m (překážka v průchozím prostoru – reklamní tab.), podél vchodu 2 m a podél prosklené fasády 4 m (překážka v průchozím prostoru – reklamní tab.). Dále podél vchodu 2 m a podél prosklené fasády 16 m. Poté se dáme podél signálního pásu doleva 6 m k označníku zastávky Obchodní dům Tesco (směr Centrál). 3

od mBank 733/28 před lékárnu Dr.Max 479/18

117 Od mBank (zády ke vchodu) pokračujeme doleva podél zdi budovy 5 m a poté doleva. Za rohem se dáme z důvodu absence přechodu podél signálního pásu doprava 3,5 m, poté obejdeme zprava trávník (absence obrubníku) v délce 7 m a pokračujeme podél varovného pásu 5 m a podél signálního pásu 4 m (varovný pás a signální pás označuje začátek / konec obytné a pěší zóny). Poté se dáme doprava podél zdi budovy po levé ruce 5 m, rovně volným prostorem 7 m, podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 20 m, mírně doleva volným prostorem 4 m a podél novinového stánku po levé ruce 4 m. Dále pokračujeme podél zdi budov s řadou obchodů po levé ruce 16 m, rovně volným prostorem 3 m, podél zíďky a brány po levé ruce 2,5 m a rovně volným prostorem 4 m. Poté pokračujeme podél zdi budov s řadou obchodů po levé ruce 28 m před vchod do lékárny „Dr.Max“ (před vstupem je gumová rohož). 3

od lékárny Dr.Max 479/18 před zastávku Obchodní dům Tesco (směr Hlavní nádraží)

43 Od lékárny „Dr.Max“ (zády ke vchodu) pokračujeme doleva podél zdi budov s řadou obchodů po levé ruce 25 m, rovně podél umělé vodící linie z drážek 10 m a podél zdi domu po levé ruce 4 m. Poté se dáme podél signálního pásu doprava 1 m, doleva 1 m a doprava 2,5 m před označník zastávky Obchodní dům Tesco (směr Hlavní nádraží). 1