Trasa 1 - Popisy přechodů

Místo Viditelnost Hmatné prvky Světelná signalizace Akustická signalizace Jiné Hodnocení

Terminál hromadné dopravy

špatná ano ne ne Signální a varovné pásy nejsou vizuálně kontrastní. Směrem k nádraží monitorováno v areálu terminálu 7 přechodů(směr od hl. dveří budovy dálkové dopravy přes hl. dveře budovy městské dopravy až ke konci terminálu. Přechody na sebe navazují a jsou situované v ose). 2

přes vjezd k nádraží ČD

dobrá ano ne ne Signální a varovné pásy nejsou vizuálně kontrastní. 2

přes Zamenhofovu ul.

dobrá ano ne ne Signální a varovné pásy nejsou vizuálně kontrastní. 2

přes Puškinovu ul.

špatná ano ne ne Signální a varovné pásy nejsou vizuálně kontrastní. Vodící pás přechodu není hmatově kontrastní. 2

zastávka Hlavní nádraží MHd mezi stanovišti CD, EF, a GH.

ano ne ne Jsou zde osazeny 3 orientační hlasové majáčky. 1

zastávka Hlavní nádraží MHd mezi stanovišti „I“ a „J“.

dobrá ano ne ne Situovaný dělící pás přechodu. 1

u jídelny VČE

dobrá ano ne ne 1

přes obousměrnou Dukelskou ul. u Skleněné věže

dobrá ano ne ne 1

přes jednosměrnou Střeleckou ul. (před podchodem)

dobrá ano ne ne 1

přes Hořickou ul. (u Skleněné věže).

špatná ano ne ne Signální a varovné pásy nejsou vizuálně kontrastní. 2

První vjezd od Skleněné věže ve Wonkově ulici.

ne je obousměrný (6 m). Situované pouze varovné pásy. 3

Druhý vjezd je před PD Katschnerka ve Wonkově ulici.

ano Je obousměrný (6 m). Ze směru od Skleněné věže je pouze situovaný varovný pás. Na vzdálenější straně vjezdu je situovaný varovný pás a signální pás je od něj odsazen o 0,3 m (místo pro přecházení). 2

Třetí vjezd je před zdravotní pojišťovnou MVČR ve Wonkově ulici.

ano Je obousměrný (3 m). Po obou stranách vjezdu jsou signální pásy odsazeny od varovných pásů o 0,3 m (místo pro přecházení). 1

Čtvrtý vjezd je před zdravotní pojišťovnou MVČR ve Wonkově ulici.

ano Je jednosměrný(3 m). Po obou stranách vjezdu jsou signální pásy odsazeny od varovných pásů o 0,3 m (místo pro přecházení). 1

Pátý vjezd je ke knihovně ve Wonkově ulici.

ano Je obousměrný (6 m). Po obou stranách vjezdu jsou signální pásy odsazeny od varovných pásů o 0,3 m (místo pro přecházení). 1

Šestý vjezd je k Úřadu práce ČR ve Wonkově ulici.

ne Je obousměrný (5 m). Absence varovných a signálních pásů. 3

u zastávky Centrál MHD

dobrá ne ne ne Neoznačený přechod signálními a varovnými pásy. 3

nám. Svobody u Filozofické fakulty

špatná, dobrá ano ano ano Nesprávný povrch signálních a varovných pásů. Nejsou vizuálně kontrastní. Situovaný dělící pás přechodu. 3