Trasa 1 - Popisy zastávek MHD

Název Ulice Směr Signální pás (před označníkem) Vizuální prvky Jiné Hodnocení

Terminál

Nádražní všechny ano ano Terminál hromadné dopravy je řešen formou dvou dominantních budov. Jedna pro MHD a druhá pro meziměstskou dopravu. Zastávky jsou umístěny na šesti nástupních ostrůvcích a též na odbavovacích plochách přiléhajících k dané budově. Pro městskou hromadnou dopravu je vyhrazeno 8 stání a meziměstskou dopravu 16 stání. Označníky zastávek jsou označeny informačními štítky v Braillově písmu. Popis terminálu lze nalézt na webových stránkách TyfloCentra Hradec Králové: http://www.tyflocentrum-hk.cz. 1

Hlavní nádraží

Riegrova všechny ano ne Zastávku Hlavní nádraží MHD zahrnují stanoviště „A“ až „J“. Jsou zde osazeny tři orientační hlasové majáčky. Popis stanovišť lze nalézt na webových stránkách TyfloCentra Hradec Králové: http://www.tyflocentrum-hk.cz. 1

Obchodní dům Tesco

Dukelská Centrál ano ne Na označníku zastávky je elektronická informační tabule s hlasovým výstupem. Přístřešek zastávky je postaven na sloupech a je průchozí. 1

Obchodní dům Tesco

Dukelská Hlavní nádraží ano ne Na označníku zastávky je elektronická informační tabule s hlasovým výstupem. Absence přístřešku zastávky. 2

Centrál

Karla IV. Hlavní nádraží ne ne Přístřešek zastávky není vizuálně kontrastní. Přirozená vodící linie od přechodu k označníku – přerostlá vegetace. 3

Centrál

Karla IV. Muzeum ne ne Přístřešek zastávky a sloupky nejsou vizuálně kontrastní. Absence umělých vodících linií z drážek směrem k zastávce. 3