Trasa 2 - Popisy tras chodníků

Místo Délka trasy (m) Popis trasy Hodnocení

od Filozofické fakulty č. 331/2 před Český červený kříž č. 290/3

145 Od Filozofické fakulty (ke vchodu zády) se dáme volným prostorem 4 m, doprava podél obruby trávníku, po 8 m se stáčí doleva, po 12 m znovu odbočuje doleva (neodbočovat). Dáme se volným prostorem mírně doprava, po 4 m přechod (8 m). Za ním pokračujeme volným prostorem 7 m k betonovému soklu (absence umělé vodící linie; nebezpečné místo) a poté podél něj doleva po pravé ruce 6 m. Dále přejdeme most po pravé ruce 35 m. Poté podél betonového soklu směrem doprava 6 m. Pak odbočíme o 45 stupňů doleva a pokračujeme volným prostorem 4 m k přechodu (5 m). Za ním se dáme doleva podél zděného bloku domů (překážka v průchozím prostoru – odpadkový koš, figurína; vše u Textilu house second hand č. 280). Po 25-ti m odbočíme o 90 stupňů doleva k „akustickému“ přechodu (8 m). Za ním se dáme doleva po pravé ruce podél zděného domu 4 m před vchod do Českého červeného kříže (překážka – odpadkový koš u vchodu). 2

od Čes. č. kříže č. 290 před lékarnu „PharmDr. M. Mašát“ č. 287

26 Od Českého č. kříže pokračujeme po levé ruce podél zděného domu 6 m. Poté odbočíme podél rohu doleva a po 20-ti m vchod do lékárny „PharmDr. M. Mašát“. 1

od lékárny „PharmDr. M. Mašát“ č. 287 před Českou spořitelnu č. 402

47 Od lékárny (PharmDr. M. Mašát) pokračujeme po levé ruce podél zděných domů s řadou obchodů (překážky jsou ohraničeny – předzahrádka, přepravky před zeleninou). Po 32 m přejdeme rovně volným prostorem zastávky Adalbertinum MHD (směr Krajský úřad) 15 m před vchod do České spořitelny (absence umělé vodící linie z drážek). Vchod je opatřen hlasovým majáčkem pro nevidomé. 2

od České spořitelny č. 402 před Adalbertinum č. 300

52 Od České spořitelny (vchod je opatřen hlasovým majáčkem) pokračujeme po levé ruce 6 m a poté se stěna lomí doleva (neodbočovat). Dáme se rovně k přechodu (6 m; přes obousměrnou tř. ČSA; absence var. a signálních pásů; obrubníky jsou před ním sníženy). Za přechodem rozbočují trasy. My odbočíme o 90 stupňů doleva a přejdeme volným prostorem 30 m přes zastávku Adalbertinum MHD (směr magistrát) ke zdi budovy (absence umělé vodící linie z drážek). Poté pokračujeme podél zdi po pravé ruce 12 m před vchod do Adalbertina (překážky před vchodem – reklamní tab., stojany na kola). 3

od České spořitelny č. 402 před Adalbertinum č. 300 (trasa 2)

100 Bezpečnější, ale vzdálenější trasa: Od České spořitelny (vchod je opatřen hlasovým majáčkem) pokračujeme po levé ruce podél zdi 6 m a poté doleva 60 m na konec bloku ze zděných domů (před hospůdkou „U Hada“ č. 426 v průchozím prostoru – reklamní tabule). Poté odbočíme o 90 stupňů doprava k „akustickému“ přechodu (7 m; situované var. a sig. pásy). Za přechodem „U Hada“ rozbočují trasy. My se dáme doprava po levé ruce podél obruby 2 m, rovně volným prostorem 3 m a zdi budovy 20 m před vchod do Adalbertina (překážky před vchodem – reklamní tab., stojany na kola). 2

od Adalbertina č. 300 před Magistrát města, G. kasárna, Kavalír B č. 408

160 Od Adalbertina pokračujeme po pravé ruce podél zdi 20 m na roh budovy. Přejdeme rovně 3 m a pak podél obruby trávníku po pravé ruce 2 m. Po levé ruce míjíme „akustický“ přechod „U Hada“ – místo, kde rozbočují trasy. My pokračujeme rovně volným prostorem 3 m k obrubě trávníku po pravé ruce. Po jednom metru opět rovně volným prostorem 6 m k obrubě a znovu po pravé ruce podél ní. Po sedmi metrech odbočíme o 90 stupňů doleva k „akustickému“ přechodu „u kasáren“ (v úseku trasy od přechodu „U Hada“ vede umělá vodící linie směrem k přechodu „ u kasáren“. Má hladký povrch, není z drážek, tzn. nelze ji využívat jako vodící linii). Přejdeme obousměrnou vozovku 7 m. Za přechodem se dáme doprava po levé ruce podél podezdívky plotu 33 m (překážka – přerostlá vegetace) a 17 m podél zdi budovy. Dále rovně 4 m podél vstupní brány kasáren a zdi budovy 40 m. Poté vstupní brána – místo, kde rozbočují trasy. my se dáme doleva do areálu kasáren a pokračujeme rovně volným prostorem 15 m (po pravé ruce zasahují troje otevřená vrata do průchozího prostoru podél přirozené vodící linie – zeď domu, proto ji nelze využít k orientaci; absence umělé vodící linie z drážek) ke schodišti. Vystoupíme schody a dohledáme před námi vchod do detašovaného pracoviště Odboru dopravy. 3

z místa rozbočení tras od vstupní brány G. kasáren před Magistrát města č. 408

170 Z místa rozbočení tras od vstupní brány G. kasáren pokračujeme rovně 4 m podél brány a zděného bloku po levé ruce 17 m a následně podezdívky plotu 45 m. Poté podél rohu doleva, po 4 m odbočíme o 90 stupňů doprava, po 5-ti m přechod přes Opletalovu ul. (od budovy k přechodu vede umělá vodící linie; má hladký povrch, není z drážek, tzn. nelze ji využívat). Za přechodem se dáme doprava po levé ruce podél zděného domu 2 m a poté podél rohu doleva 40 m (před restaurací „Primátorka“ č. 328 v průchozím prostoru – reklamní tabule). Na rohu domu se dáme doleva 2 m. Poté odbočíme o 90 stupňů doprava a přejdeme napříč chodník 5 m a přechod přes jednosměrnou Pelclovu ul. Za přechodem rozbočují trasy. My se dáme volným prostorem chodníku (absence umělé vodící linie z drážek) rovně, po 1,5 m odbočíme o 90 stupňů doleva. Poté dohledáme a přejdeme po 1,5 m přechod přes jednosměrnou vozovku (chodník před ním klesá). Za přechodem pokračujeme doprava po levé ruce podél obruby trávníku (mírně odbočuje doleva) 20 m a poté volným prostorem mírně doprava 8 m před vchod do Magistrátu města. Ten je opatřen hlasovým majáčkem. 2

z místa rozbočení tras za přechodem v Pelclově ul. před Hotelovou školu č. 274

110 Z místa rozbočení tras za přechodem v Pelclově ul. pokračujeme volným prostorem 10 m k trávníku (absence umělé a přirozené vodící linie) a podél něj po levé ruce (celý úsek trasy) 5 m. Dále rovně volným prostorem 8 m podél přístřešku zastávky Magistrát města MHD a obrubníku trávníku 16 m. Pak rovně k přechodu (8 m; přes obousměrnou Buzuluckou ul.). Za přechodem rozbočují trasy. My pokračujeme rovně podél bloku ze zděných domů 30 m (před RC cafe č. 395 v průchozím prostoru – reklamní tab., popelnice). Na konci bloku rozbočují trasy. My se dáme rovně k „akustickému“ přechodu (10 m; přes obousměrnou Pospíšilovu ul.; křižovatka). Za přechodem rozbočují trasy. My pokračujeme 3 m rovně a poté podél obrubníku trávníku 15 m před vchod do Hotelové školy. 2

z místa rozbočení tras za přechodem v Buzulucké ul. před zastávku Magistrát města MHD (směr Krajský soud)

40 Z místa rozbočení tras za přechodem v Buzulucké ul. se dáme podél signálního pásu doprava 2 m k přechodu (9,5 m; přes tř. ČSA; situovaný střední dělící pás). Za přechodem podél signálníhoh pásu rovně 2 m a poté dohledáme před námi po jednom metru trávník. Dále pokračujeme podél trávníku doprava po levé ruce 15 m (absence přirozené vodící linie) a obrubníku trávníku 3,5 m. Dále se dáme doprava 2 m a doleva 1 m podél novinového stánku. Pak odbočíme o 90 stupňů doprava a přejdeme 3 m před označník zastávky Magistrát města (směr Krajský soud). Ten je opatřen elektronickou informační tabulí s hlasovým výstupem pro nevidomé. Vozidla MHD zastavují 5 m vlevo od označníku (absence signálního pásu). 3

od hotelové školy před Krajský soud č. 218

45 Od hotelové školy pokračujeme po levé ruce obruba trávníku 18 m. Poté dohledáme a přejdeme před námi přechod. Za ním nás navede signální pás doleva 5 m k obrubníku trávníku. Podél něj se dáme doprava po levé ruce 12 m (v průchozím prostoru přerostlá vegetace). Poté odbočíme o 90 stupňů doleva, vystoupíme 9 schodů a dohledáme před námi vchod do Krajského soudu. 2

z místa rozbočení tras za přechodem přes Pospíšilovu ul. (směr od magistrátu) před Zdravotnickou školu č. 234

205 Z místa rozbočení tras za přechodem (přes Pospíšilovu ul.; směr od magistrátu) odbočíme o 90 stupňů doprava k přechodu (přes obousměrnou tř. ČSA; situovaný střední dělící pás). Za přechodem pokračujeme doleva podél trávníku po pravé ruce (absence přirozené vodící linie) 30 m a obrubníku trávníku 14 m a poté přejdeme vjezd 3 m. Pak se dáme po pravé ruce podél budovy 27 m ke schodišti (směrem vzhůru; před ním v průchozím prostoru – reklamní tabule). Za schodištěm rozbočují trasy. My se dáme rovně 2 m k přechodu (přes Mýtskou ul.; absence hmatných prvků). Za přechodem pokračujeme rovně 4 m a poté doleva podél zdi budov po pravé ruce 45 m (chodník klesá a kontura domu mírně odbočuje doprava) k signálnímu pásu. Místo, kde rozbočují trasy. My se dáme podél signálního pásu doleva k přechodu (přes obousměrnou Komenského ul.; nebezpečné přecházení; vysoká frekvence vozidel; absence akustické signalizace). Za přechodem pokračujeme doprava podél obruby trávníku po levé ruce 15 m (v průchozím prostoru přerostlá vegetace). Dále volným prostorem podél přístřešku zastávky Komenského MHD (směr magistrát) 4 m a obrubníku trávníku 12 m. Poté podél něj odbočíme doleva 3 m a dále pokračujeme doprava podél trávníku 5 m před vchod do Zdravotnické školy. 3

od zastávky Adalbertinum (směr magistrát) před Krajský úřad, tř. ČSA 1245/2

200 Od zastávky Adalbertinum MHD (směr magistrát) pokračujeme volným prostorem podél přístřešku zastávky po levé ruce. Po 20-ti m míjíme přechod „u České spořitelny“ po pravé ruce – místo, kde rozbočují trasy (v úseku od zastávky k přechodu absence umělé vodící linie z drážek). Dále pokračujeme po levé ruce podél obruby, po 9-ti m se dáme volným prostorem 2 m. Poté podél obruby 6 m ke schodišti (dolů). Místo, kde rozbočují trasy. My odbočíme o 90 stupňů doprava k přechodu (5 m; přes jednosměrnou ul. V Kopečku; obruby jsou před ním sníženy; absence signálních a varovných pásů). Za přechodem rozbočují trasy. My pokračujeme doprava po levé ruce podél zděného domu, po třech metrech podél rohu doleva (obchod se zmrzlinou; v průchozím prostoru – 2x reklamní tabule). Po čtyřicetidvou metrech míjíme „akustický“ přechod (po pravé ruce; nepřecházet). Pokračujeme po levé ruce podél zdi domů 85 m a dále mírně doleva volným prostorem 3 m (vjezd) a poté podél zdi budovy 25 m před vchod do Krajského úřadu. 3

od Krajského úřadu, tř. ČSA před Zimní stadion 1214/2

115 Od Krajského úřadu pokračujeme podél zdi budov po levé ruce 63 m za druhý roh bloku ze zděných domů. Po třech metrech přechod „U Lva“ (po pravé ruce). Místo, kde rozbočují trasy. My přejdeme přechod (7 m) a poté se dáme rovně volným prostorem 40 m (přes parkoviště) před vchod do Zimního stadionu (absence pěší komunikace a vodících linií). 3

z místa rozbočení tras u přechodu „U Lva“ před Oblastní charitu č. 266

150 Z místa rozbočení tras u přechodu „U Lva“ v Komenského ul. pokračujeme podél zdi budov po levé ruce 150 m před vchod do Oblastní charity. 1

od Oblastní charity 266 před zastávku Komenského (směr Zimní stadion)

200 Od charity pokračujeme podél zdi budov po levé ruce 250 m před zastávku Komenského – směr Zimní stadion (situovaný signální pás; absence přístřešku zastávky). 1

od zastávky Komenského (směr Zimní stadion) k místu rozbočení tras před přechodem v Komenského ul.

65 Od zastávky Komenského (směr Zimní stadion) pokračujeme podél zdi domů po levé ruce 65 m k signálnímu pásu. Místo, kde rozbočují trasy. Signální pás situuje doprava k přechodu v Komenského ul. 1

z místa rozbočení tras (u přechodu v Mýtské ul.) před Studio Beseda, Malé nám. 15

35 Z místa rozbočení tras za schodištěm v ul. Mýtské pokračujeme podél zdi po pravé ruce 35 m před vchod do Studia Besedy. 1

od Studia Besedy 15 před hotel U královny Elišky, Malé nám. 117

62 Od Studia Besedy pokračujeme podél zdi budovy po pravé ruce 10 m, poté stěna ustupuje doprava, po 2 m se lomí doleva 10 m. Pak pokračujeme podél obruby doprava 18 m k místu, kde hladký povrch dlažby je ukončen a začíná hmatově výrazný povrch z dlažebních kostek. Odbočíme o 90 stupňů doleva a přejdeme 3 m ke zdi budovy. Podél zdi se dáme doleva po pravé ruce 2 m a pak doprava 17 m před vchod do hotelu U královny Elišky. 2

od hotelu U královny Elišky č. 117 před Klicperovo divadlo, Dlouhá 99

127 Od hotelu pokračujeme podél zděných domů po pravé ruce (celý úsek trasy) 38 m. Poté zeď ustupuje doprava 5 m a pak se lomí doleva. Po 35-ti m vjezd 2 m a dále pokračujeme podél zdi domů 30 m k rohu domu. Místo, kde rozbočují trasy. My se dáme podél rohu doprava 11 m (překážka v průchozím prostoru – dvě lavičky, obejdeme je zleva) a poté doleva 2 m (překážka v průchozím prostoru v úrovni hlavy je usazená busta na podstavci). Dále vystoupíme dva schody a dáme se rovně 4 m před vchod do Klicperova divadla. 2

z místa rozbočení tras na rohu domu u divadla v ul. Dlouhé 99 před Hudební síň, Zieglerova 91

100 Z místa rozbočení tras na rohu domu po pravé ruce (před divadlem) pokračujeme rovně volným prostorem 15 m (v letním období je zde situovaná předzahrádka; absence umělé vodící linie). Dále podél zdi po pravé ruce 14 m (před Jazz Clubem č. 96 v průchozím prostoru – reklamní tabule). Poté volným prostorem 4 m a podél zdi po pravé ruce 25 m a volným prostorem 5 m. Dále pokračujeme podél zdi domů po pravé ruce 22 m a pak podél rohu doprava. Po 13-ti m se dáme doleva 1,5 m před vchod do Hudební síně (před vchodem jsou v průchozím prostoru květníky). 3

z místa rozbočení tras na rohu domu u divadla v ul. Dlouhé 99 před Galerii moderního umění, Velké nám. 140

100 Z místa rozbočení tras na rohu domu po pravé ruce (před divadlem) odbočíme o 90 stupňů doleva a dáme se 3 m k vozovce (3 m; přes jednosměrnou ul. Dlouhá; vozidla přijíždějí zleva). Za ní se dáme rovně 3 m ke zdi domu a poté podél zdi doleva po pravé ruce (celý úsek trasy) 17 m (překážka v průchozím prostoru – koš na odpadky). Dále odbočíme podél rohu doprava do ulice úzké. Po 27 m přejdeme rovně jednosměrnou vozovku (5 m; vozidla přijíždějí zleva) a pokračujeme podél zdi domů. Po třicetitřech metrech se dáme doprava 4 m a poté doleva 2 m. Poté odbočíme o 180 stupňů doprava ke schodišti. Vystoupíme 8 schodů a dohledáme před námi vchod do galerie. 2

od Hudební síně před Krajské státní zastupitelství, Zieglerova 189/1

68 od Hudební síně pokračujeme po pravé ruce (celý úsek trasy) podél zdi 3 m (překážka v průchozím prostoru ve výši hlavy – mříže v okně) a doleva 35 m (překážka v průchozím prostoru – koš na odpadky). Poté rovně přejdeme vjezd 3 m a pokračujeme podél zdi domu 15 m před vchod do budovy (2,5 m). Místo, kde rozbočují trasy. My odbočíme o 90 stupňů doleva, přejdeme napříč chodník 1,5 m, vozovku 3 m a chodník 1 m. Poté pokračujeme doleva podél zdi domu 6 m před vchod do Krajského státního zastupitelství. 2

z místa rozbočení tras před vchodem v Zieglerově ul. před Raiffeisenbank, V Kopečku 75

175 Z místa rozbočení tras před vchodem v Zieglerově ul. pokračujeme podél vchodu 2,5 m a zdi domu po pravé ruce 13 m. Pak podél rohu domu se dáme doprava a scházíme dolů (ul. V Kopečku; před cukrárnou Collinetta č. 87 v průchozím prostoru – reklamní tab.). Po 20-ti m stěna ustupuje doprava 2 m a pak doleva 4 m a poté se lomí doprava 1 m. Jsou tu situované celkém 4 výklenky (nesouvislá přirozená vodící linie; absence umělé vodící linie z drážek). Po 65-ti m za posledním výklenkem (v průchozím prostoru – reklamní tab., stojany na kola, aj.) pokračujeme 5 m ke schodišti (dolů; po pravé ruce). Místo, kde rozbočují trasy. My odbočíme o 90 stupňů doleva k přechodu (5 m; přes jednosměrnou ul. V Kopečku; obruby jsou před ním sníženy; absence signálních a varovných pásů). Za přechodem rozbočují trasy. My pokračujeme doleva směrem vzhůru podél zděných domů po pravé ruce. Po 10-ti m obejdeme zleva 1,3 m výklenek a dále pokračujeme 40 m (před zeleninou, květinářstvím, obchodem se zmrzlinou jsou v průchozím prostoru překážky). Poté podél zdi doprava (v průchozím prostoru reklamní tab.) 15 m před vchod do Raiffeisenbank. 3

od Raiffeisenbank č. 75 před katedrálu Svatého Ducha, Velké nám.

100 Od Raiffeisenbank po pravé ruce pokračujeme podél zdi 4 m. Před podloubím odbočíme doprava o 90 stupňů a vystoupíme 4 schůdky. Pak se dáme podél zdi po pravé ruce 7 m a vystoupíme další 3 schůdky. Dále pokračujeme po pravé ruce podél zdi 60 m a doleva 3 m. Na konci podloubí sestoupíme schůdek. Místo, kde rozbočují trasy. My přejdeme napříč chodník a poté vozovku (9 m; vozidla přijíždějí pouze zprava; pozor na zaparkovaná vozidla; absence přechodu pro chodce a hmatných prvků). Za vozovkou je místo, kde rozbočují trasy. My pokračujeme doprava po levé ruce podél čtyř výklenků stěn (obtížná orientace), po 10-ti m vchod do katedrály Svatého Ducha. 3

z místa rozbočení tras u katedrály před Bílou věž, Velké nám.

16 Z místa rozbočení tras u katedrály odbočíme o 45 stupňů doleva a přejdeme vozovku (4,5 m; absence přechodu pro chodce a hmatných prvků). Za ní se dáme doprava podél budovy po levé ruce 10 m (v průchozím prostoru sloupy veř. osvětlení; šíře chodníku 0,4 m; absence vodícíh linií) před vchod do Bílé věže. 3

z místa rozbočení tras u podloubí před Obřadní síň, Velké nám. 34

160 Z místa rozbočení tras u podloubí, kde jsme sestoupili schůdek, nyní pokračujeme doprava po pravé ruce (celý úsek trasy) podél zdi. Po 16-ti m se dáme doleva 1,5 m, doprava 1 m (překážka v průchozím prostoru – sloupek). Pak odbočíme o 90 stupňů doprava a vystoupíme schůdek. Za ním se dáme podél zdi v podloubí 3,5 m, doleva 7 m, doprava 1 m a doleva 13 m na konec podloubí. Sestoupíme schůdek a přejdeme napříč chodník 2 m, vjezd 5 m (přes Soukenickou ul.; absence přechodu a hmatných prvků) a poté chodník 1,5 m. Dále pokračujeme doleva podél bloku zděných domů 100 m na konec bloku (překážka v průchozím prostoru – koš na odpadky). Poté přejdeme rovně vjezd 4 m a dáme se doleva podél zdi 3 m. Poté odbočíme o 180 stupňů doprava, vystoupíme 4 schody a dohledáme před námi vchod do Obřadní síně. 2

od Obřadní síně č. 34 před Nové Adalbertinum, Velké nám.

26 Od obřadní síně pokračujeme podél schodu doprava 3 m a dále doleva podél zdi budovy po pravé ruce (celý úsek trasy) 12 m (v průchozím prostoru stojany na kola). Poté přejdeme rovně 3 m. Dále pokračujeme podél zdi 7 m (v průchozím prostoru reklamní tab.) a dále doleva 1,5 m. Poté odbočíme o 180 stupňů doprava, vystoupíme 3 schody a dohledáme před námi vchod do Nového Adalbertina. 2

od Nového Adalbertina, Velké nám. před Kostel Nanebevzetí Panny Marie

46 Od Nového Adalbertina pokračujeme podél schodu doprava 1,5 m a dále doleva podél zdi budovy po pravé ruce (celý úsek trasy) 25 m a poté obejdeme zleva schody (doleva 1,5 m, doprava 3 m a doprava 1,5 m). Pak pokračujeme doleva podél zdi budovy 13 m (v průchozím prostoru – stojany na kola) a dále doleva 1,5 m. Poté odbočíme o 180 stupňů doprava, vystoupíme 3 schody a dohledáme před námi vchod do kostela. 2

od kostela Nanebevzetí Panny Marie před lékárnu, Velké nám. 29

30 Od kostela pokračujeme podél schodu doprava 1,5 m a dále doleva podél zdi po pravé ruce (celý úsek trasy) 5 m (v průchozím prostoru – sloupek dopravní značky). Poté přejdeme rovně vjezd (5 m; absence signálních a varovných pásů). Za ním se dáme podél zdi domu 18 m před vchod do lékárny. Ke vchodu nás navede příjezdová rampa pro vozíčkáře. 2