Trasa 2 - Popisy přechodů

Místo Viditelnost Hmatné prvky Světelná signalizace Akustická signalizace Jiné Hodnocení

mezi univerzitou a nábřežím (nám. Svobody)

dobrá ne ne ne Absence varovných a signálních pásů včetně vodícího pásu přechodu. 3

u nábřeží v ul. Mostecká

dobrá ne ne ne Absence varovných a signálních pásů. 3

přes ul. Mostecká (u potravin „Erko“)

špatná ne ano ano Absence varovných a signálních pásů. 2

přes tř. ČSA (u potravin „Erko“)

dobrá ne ano ano Absence varovných a signálních pásů. 2

přes tř. ČSA (u zastávky MHD před zeleninou)

dobrá ne ne ne Absence varovných a signálních pásů! Obruby nejsou před přechodem sníženy. 3

jednosměrný, ul. V Kopečku (u tř. ČSA)

dobrá ne ne ne Absence varovných a signálních pásů! 3

přes tř. ČSA u Čes. spořitelny

dobrá ne ne ne Absence varovných a signálních pásů! 3

přes tř. ČSA u hospůdky „U Hada“

špatná ano ano ano Varovné a signální pásy nejsou vizuálně kontrastní. 2

přes ČSA „u G. kasárna“

špatná ano ano ano Varovné a signální pásy nejsou vizuálně kontrastní. 2

přes Opletalovu ul.

dobrá ano ne ne Varovné a signální pásy nejsou vizuálně kontrastní. 2

přes jednosměrnou Pelclovu ul.

dobrá pouze na jedné straně ulice ne ne Varovný a signální pás není vizuálně kontrastní. Směr od zastávky Magistrát města MHD absence var. a signálního pásu. 3

přes jednosměrnou ul. před Magistrátem města (situovaný směrem k zastávce MHD)

dobrá ne ne ne Absence varovných a signálních pásů. 3

přes ul. Buzuluckou (směr od zastávky MHD)

dobrá pouze na jedné straně ulice ne ne Směrem od zastávky Magistrát města MHD absence var. a signálního pásu. 3

přes tř. ČSA (směr od Buzulucké ul.)

dobrá ano ne ne Signální pás (v místě před parkem) je ukončen ve volném prostoru. 1

přes Pospíšilovu ul. (směr od Magistrátu) – křižovatka

dobrá ano ano ano Absence vodícího pásu přechodu (10 m). 1

přes tř. ČSA (směr od Pospíšilovy ul.) – křižovatka

dobrá ano ano ne Situovaný střední dělící pás přechodu. Doporučení: zřízení akustické signalizace pro nevidomé a slabozraké. 3

jednosměrný, mezi Hotelovou školou a Krajským soudem

dobrá ano ne ne Varovné a signální pásy nejsou (ze směru od krajského soudu) vizuálně kontrastní. 2

ul. Mýtská

dobrá ne ne ne Absence varovných a signálních pásů, včetně vodícího pásu přechodu. 3

přes ul. Komenského (u zastávky MHD)

dobrá ano ne ne Nebezpečí! Vysoká frekvence vozidel. 3

mezi Krajským úřadem a Zimním stadionem před restaurací „U Lva“

špatná pouze na jedné straně ne ne Směrem od zimního stadionu absence var. a signálních pásů. 3

vjezd ke Krajskému úřadu přes Soukenickou ul a vjezd před Obřadní síní – Velké nám.

ne ne ne Absence varovných a signálních pásů. 3

vjezd mezi Kostelem Nanebevzetí Panny Marie a lékárnou č. 29

ne ne ne Absence varovných a signálních pásů. 3

jednosměrná komunikace v ul. Úzké a Dlouhé

ne ne ne Absence varovných a signálních pásů. 3