Trasa 2 - Popisy zastávek MHD

Název Ulice Směr Signální pás (před označníkem) Vizuální prvky Jiné Hodnocení

Adalbertinum

ČSA Magistrát města ne ne Na označníku je elektronická informační tabule s hlasovým výstupem. Absence umělé vodící linie z drážek (směr od budovy Adalbertina přes zastávku MHD, před přechod „u Čes. spořitelny“ č. 402). 3

Adalbertinum

ČSA Krajský úřad ne ne Na označníku je elektronická informační tabule s hlasovým výstupem. Absence umělé vodící linie z drážek (směr od Čes. spořitelny č. 402 přes zastávku MHD, před přechod „u zeleniny“). 3

Magistrát města

ČSA Krajský soud ne ne Na označníku je elektronická informační tabule s hlasovým výstupem. Absence přirozené a umělé vodící linie (směr Pospíšilova ul.). 3

Magistrát města

ČSA Adalbertinum ne ne Na označníku je elektronická informační tabule s hlasovým výstupem. Vozidla MHD zastavují o 3 m před označníkem. Doporučení: situování signálního pásu v místě prvních dveří vozidla MHD. 3

Komenského

Komenského Magistrát města ano ano 1

Komenského

Komenského Zimní stadion ano ne Absence přístřešku zastávky. 2