Trasa 3 - Popisy tras chodníků

Místo Délka trasy (m) Popis trasy Hodnocení

od Pedagogické fakulty 301/1 před Gymnázium J. K. Tyla 682/12

127 Od Pedagogické fakulty pokračujeme (zády ke vchodu) podél hrany schodu (vzhůru) po pravé ruce (celý úsek trasy) doprava 1,5 m, doprava podél stěny schodiště 2 m a doleva podél zdi budovy 5 m. Dále pokračujeme podél rohu budovy doprava 8 m, zdi budovy 27 m, vstupní brány 3 m, podezdívky 26 m a trávníku 18 m (absence obrubníku). Poté přejdeme volným prostorem podél parkoviště 17 m (absence umělé vodící linie) a dáme se podél zdi budovy 8 m. Poté odbočíme o 180 stupňů doprava a vystoupíme 3 schody. Dále přejdeme rovně 5 m, vystoupíme 11 schodů, přejdeme rovně 4 m a vystoupíme 4 schody situované před vchodem do gymnázia J. K. Tyla. 2

od akustického přechodu u Erka (ul. Mostecká), před vchod Jazykové školy – Gulliver ILS 954/7

80 Od akustického přechodu v ul. Mostecké „u Erka“ (zády k přechodu) pokračujeme podél bloku ze zděných domů po pravé ruce 65 m (před Realitní kanceláří – M&M, tř. ČSA 394 v průchozím prostoru – reklamní tab.). Poté přejdeme rovně vozovku (6 m; přes jednosměrnou Chmelovu ul.; místo pro přecházení). Za ní se dáme po pravé ruce podél zdi 3 m před vchod do jazykové školy. 2

od Jazykové školy před Českou poštu 01 č. 383/5

40 Od Jazykové školy pokračujeme po pravé ruce podél zdi 40 m před vchod do České pošty 01. 1

od České pošty 01 (přes lávku pro pěší a cyklisty) před místo rozbočení tras (směrem k Vědecké knihovně a směrem k univerzitě)

450 Od České pošty 01 pokračujeme po pravé ruce podél zděných domů, po 33 m odbočíme podél rohu doprava. Za ním rozbočují trasy a signální pásy. My se dáme podél signálního pásu doprava 4 m k vozovce (6 m; přes jednosměrnou Rokycanovu ul.; vozidla přijíždějí zprava; místo pro přecházení). Za vozovkou (absence signálního pásu) se dáme po pravé ruce podél obrubníku trávníku 18 m. Od tohoto místa nastává absence pěší komunikace v prostorách před Jiráskovými sady a zimním stadionem. Dále pokračujeme rovně volným prostorem 3 m, doleva podél trávníku po pravé ruce 25 m (úsek trasy je v pásu pro cyklisty) a doprava 15 m. Poté odbočíme o 90 stupňů doleva a přejdeme volným prostorem 8 m. Dále pokračujeme podél obrubníku trávníku po levé ruce 35 m a budovy zimního stadionu 15 m. Poté dohledáme po pravé ruce umělou vodící linii z drážek a pokračujeme podél ní 33 m (před Bully restaurantem v průchozím prostoru umělé vodící linie je situovaná reklamní tab.). Dále přejdeme po lávce pro pěší a cyklisty po naší levé ruce 52 m. Za ní se dáme podél obrubníku, po třech metrech odbočuje doleva (neodbočovat). Odbočíme o 90 stupňů doprava a přejdeme 3 m. Dále pokračujeme doleva podél obrubníku trávníku po pravé ruce 70 m, varovného pásu 4 m (vstup na parkoviště), obruby 60 m, varovného pásu 4 m a obruby 4 m. Poté se dáme podél signálního pásu rovně 3 m a doprava 2 m k vozovce (6 m; obousměrný provoz; místo pro přecházení). Za ní pokračujeme podél signálního pásu rovně 2 m, doleva 3 m a doleva 1 m. Poté se dáme podél obrubníku trávníku doprava po levé ruce 38 m před signální pás (situuje napříč). Místo, kde rozbočují trasy (směrem k Vědecké knihovně a směrem k univerzitě). 2

z místa rozbočení tras a signálních pásů v Rokycanově ul. před Okresní soud 227/2

240 Z místa rozbočení tras a signálních pásů v Rokycanově ul. pokračujeme podél signálního pásu doleva 2 m k přechodu (9 m; přes dvě jednosměrky v Rokycanově ul.; situovaný střední dělící pás; vozidla přijíždějí zprava). Za přechodem se dáme podél signálního pásu 1,5 m a poté doleva po pravé ruce podél obrubníku trávníku, po 16-ti m odbočuje doprava (neodbočovat). Přejdeme mírně doleva volným prostorem 16 m (Absence umělé vodící linie z drážek a hmatného pásu na cyklistické stezce). Dále přejdeme přechod (6 m; zákaz vjezdu všech vozidel; absence signálních a varovných pásů). Za přechodem se dáme podél obrubníku trávníku po levé ruce, po 56-ti m přejdeme přechod (12 m; obousměrný provoz; situované varovné pásy; absence signálních pásů, včetně vodícího pásu přechodu). Za přechodem se dáme rovně volným prostorem 2 m, podél obrubníku trávníku (hmatově nevýrazný; absence přirozené vodící linie) po pravé ruce 9 m a rovně volným prostorem 2 m. Dále pokračujeme podél obrubníku (hmatově nevýrazný; absence přirozené vodící linie; přerostlá vegetace) po pravé ruce 5 m, podél zdi budovy 3 m a trávníku (absence obrubníku). Po 57 m odbočíme podél trávníku mírně doleva 33 m. Dále pokračujeme doprava podél obrubníku trávníku po pravé ruce 7 m, podél kontejnérů (na odpad) 3 m a poté doleva podél zdi budovy a zděného sloupu (obejdeme zleva) 1,5 m. Za sloupem odbočíme o 90 stupňů doprava a dohledáme vchod do Okresního soudu. 3

od Okresního soudu k zastávce Zimní stadion (směr Futurum)

62 Od Okresního soudu (zády ke vchodu) pokračujeme mírně doprava volným prostorem 2 m a dále podél obrubníku trávníku po pravé ruce 7 m. Poté odbočíme o 90 stupňů doprava a dáme se podél trávníku po pravé ruce 3 m (absence obrubníku), podél přerostlé vegetace 5 m (překážka v průchozím prostoru; absence obrubníku) a podél trávníku (absence obrubníku). Po 12-ti m odbočuje doprava (neodbočovat). Je zde místo, kde rozbočují trasy. My pokračujeme rovně podél dlažebních kostek (hmatově nevýrazné; absence umělé vodící linie) po pravé ruce 7 m, podél přerostlé vegetace 8 m (překážka v průchozím prostoru; absence obrubníku) a obrubníku trávníku 12 m. Poté přejdeme rovně volným prostorem podél přístřešku zastávky 4 m, odbočíme o 90 stupňů doleva a přejdeme 2 m k označníku zastávky Zimní stadion – směr Futurum (absence signálního pásu). 3

z místa rozbočení tras od trávníku (směrem k zastávce Zimní stadion – směr Futurum) k Biskupskému gymnáziu Bohuslava Balbína 356/1

120 Z místa rozbočení tras od trávníku (směrem k zastávce Zimní stadion – směr Futurum) pokračujeme doleva podél signálního pásu 2 m k přechodu (9 m; přes obousměrnou ul. Ignáta Hermanna). Za přechodem se dáme rovně podél signálního pásu 2 m k trávníku (absence obrubníku. Místo, kde rozbočují trasy. My se dáme podél trávníku doprava po levé ruce (celý úsek trasy) 14 m k přechodu (5 m; přes jednosměrnou ul. Jana Koziny; absence signálních a varovných pásů). Za přechodem pokračujeme podél trávníku (absence obrubníku) 25 m k místu rozbočení tras. My pokračujeme podél trávníku doleva 3 m (překážka v průchozím prostoru přerostlá vegetace). Dále podél podezdívky plotu 55 m (překážka v průchozím prostoru přerostlá vegetace) a doleva 2 m. Poté se dáme doprava podél zdi budovy 4 m před vchod do Biskupského gymnázia. 3

z místa rozbočení tras za přechodem v ul. Ignáta Hermanna před zastávku Zimní stadion (směr Magistrát)

20 Z místa rozbočení tras za přechodem v ul. Ignáta Hermanna pokračujeme doleva podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 4 m. Poté přejdeme rovně volným prostorem podél přístřešku zastávky, novinového stánku a přístřešku zastávky (zleva) 9 m (absence umělé vodící linie). Dále se dáme podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 5 m. poté odbočíme o 90 stupňů doleva a přejdeme 1,5 m k označníku zastávky Zimní stadion – směr magistrát (absence signálního pásu). 3

z místa rozbočení tras od trávníku (směrem k Biskupskému gymnáziu) k místu rozbočení tras za přechodem v ul. Brněnské (směrem ke Střední průmyslové škole strojnické)

84 Z místa rozbočení tras od trávníku (směrem k Biskupskému gymnáziu) pokračujeme mírně doprava volným prostorem 3 m k přechodu (11 m; přes obousměrnou ul. Orlické nábřeží; absence signálních a varovných pásů, včetně vodícího pásu přechodu). Za přechodem se dáme podél trávníku 3 m (absence obrubníku), obejdeme zprava dva sloupy 1,5 m a přejdeme most 38 m. Poté obejdeme zprava dva sloupy 1,5 m a pokračujeme podél hrany schodu (dolu) 1,5 m, obrubníku trávníku 3 m a doleva 3 m. Poté odbočíme o 90 stupňů doprava, přejdeme volným prostorem 4 m a přechod (11 m; přes obousměrnou Brněnskou ul.; absence signálních a varovných pásů, včetně vodícího pásu přechodu). Za přechodem se dáme rovně volným prostorem 5 m k obrubníku trávníku. Místo, kde rozbočují trasy (směrem ke Střední průmyslové škole strojnické). 3

od zastávky Zimní stadion (směr Futurum) před Státní vědeckou knihovnu 1250/2

127 Od označníku zastávky Zimní stadion – směr Futurum (po výstupu z vozidla MHD) přejdeme rovně 1,5 m a poté pokračujeme doleva podél dlažebních kostek po pravé ruce (převážně celý úsek trasy) 3 m, mírně doleva volným prostorem 7 m a dlažebních kostek 10 m. Poté přejdeme přechod (5 m; přes obousměrný vjezd k zimnímu stadionu; absence signálních a varovných pásů). Za přechodem pokračujeme rovně 2 m, podél zábradlí 1 m, zdi 10 m, hrany schodu (ke zdymadlu) 2 m, zábradlí 9 m a hrany schodu (ke zdymadlu) 4 m. Dále podél zábradlí, po osmi metrech odbočuje doprava 3 m. Pak se dáme podél hrany schodu (ke zdymadlu) 1 m a podél obrubníku trávníku, po třech metrech odbočuje doprava 3 m. Poté nás navede signální pás doleva k přechodu (9 m; přes obousměrnou ul. Nábřeží U Přívozu; výjezd hasičů). Za přechodem se dáme podél signálního pásu rovně 2 m a doprava 1 m. Dále pokračujeme podél trávníku po pravé ruce 3 m a poté odbočuje doprava (neodbočovat). Přejdeme rovně volným prostorem 7 m a pokračujeme podél zdi doleva po pravé ruce 4 m, doprava 10 m a podél hrany soklu (výška 2 cm) 15 m. Poté odbočíme o 90 stupňů doprava a dáme se podél zdi budovy (překážka v průchozím prostoru – koš na odpadky) po levé ruce 2 m před vchod do Vědecké knihovny. 2

od Vědecké knihovny před UHK – objekt společné výuky 1227/4

212 Od Vědecké knihovny pokračujeme po pravé ruce (celý úsek trasy) podél zdi budovy 2 m (překážka v průchozím prostoru – koš na odpadky), doprava 10 m a podél hrany soklu (výška 2 cm) 15 m. Dále podél zdi 10 m, hrany schodu (vzhůru) 8 m a podél obrubníku trávníku, po 30-ti m odbočuje doprava (neodbočovat). Místo, kde rozbočují trasy a signální pásy (směrem k přechodu přes Hradeckou ul.). My pokračujeme doleva podél signálního pásu 0,5 m a doprava 5 m k přechodu (6 m; přes obousměrný vjezd do areálu UHK). Za přechodem se dáme rovně podél signálního pásu 3 m. Místo, kde rozbočují trasy. Zprava situuje k signálnímu pásu trasa od „lávky přes Orlici“. My pokračujeme podél trávníku (absence obrubníku) 43 m, doprava 3 m a znovu doprava podél trávníku, po 60-ti m schodiště. Místo, kde rozbočují trasy. My vystoupíme 14 schodů a pokračujeme podél zábradlí 5 m, rovně volným prostorem 5 m, podél zdi 2 m a doleva podél prosklené stěny 2 m před vchod do univerzity. 2

z místa rozbočení tras u schodiště před UHK k zastávce Heyrovského MHD (směr Hlavní nádraží)

257 Z místa rozbočení tras u schodiště před univerzitou pokračujeme doleva po pravé ruce (celý úsek trasy) podél hrany schodu (vzhůru) 5 m, doleva podél obrubníku trávníku (hmatově nevýrazný) 3 m, volným prostorem 2 m a dále podél trávníku (absence obrubníku) 50 m k místu rozbočení tras (směrem k přechodu přes Hradeckou ul.). My pokračujeme doprava podél trávníku (absence obrubníku) 30 m a poté odbočuje doprava (neodbočovat). Dáme se rovně k přechodu (11 m; přes obousměrný vjezd; absence signálních a varovných pásů). Za přechodem pokračujeme podél trávníku (absence obrubníku) 52 m, rovně volným prostorem 4 m a podél trávníku (absence obrubníku) 60 m k místu rozbočení tras. Dále pokračujeme podél trávníku doprava 33 m k přístřešku zastávky. Podél něj přejdeme rovně volným prostorem 4 m a poté mírně doleva volným prostorem 3 m k označníku zastávky Heyrovského – směr Hlavní nádraží (absence signálního pásu). 3

od zastávky Heyrovského (směr Hlavní nádraží) před zastávku Fakultní nemocnice (směr Hlavní nádraží)

275 Z místa označníku zastávky Heyrovského – směr Hlavní nádraží (absence signálního pásu) po výstupu z vozidla MHD přejdeme rovně 3 m. Poté pokračujeme doleva podél trávníku (absence obrubníku a hmatného pásu na cykl. stezce) po pravé ruce 250 m. Poté odbočíme doleva k „akustickému“ přechodu (nepřecházet), přejdeme cyklistickou stezku 2 m a na signálním pásu (místo rozbočení tras) odbočíme o 90 stupňů doprava. Poté přejdeme volným prostorem (absence umělé vodící linie z drážek) 21 m k přístřešku zastávky. Podél něj (zleva) pokračujeme 10 m před označník zastávky Fakultní nemocnice (směr Hlavní nádraží). 3

z místa rozbočení tras od signálního pásu před „akustickým“ přechodem (u zastávky Fakultní nemocnice – směr Hl. nádraží) k zastávce Fakultní nemocnice – směr Futurum

27 Z místa rozbočení tras od signálního pásu (směrem k zastávce Fakultní nemocnice – směr Hl. nádraží) pokračujeme podél signálního pásu k „akustickému“ přechodu (16 m; přes obousměrnou Sokolskou ul.; situovaný střední dělící pás). Za přechodem rozbočují trasy. My pokračujeme podél signálního pásu 1,5 m, poté doprava 4 m a znovu doprava 1,5 m před označník zastávky Fakultní nemocnice (směr Futurum). 1

z místa rozbočení tras za „akustickým“ přechodem (u zastávky Fakultní nemocnice – směr Futurum) před okénko recepce Fakultní nemocnice 581 (pěší brána)

40 Z místa rozbočení tras za „akustickým“ přechodem (u zastávky Fakultní nemocnice – směr Futurum) pokračujeme rovně podél signálního pásu 1,5 m a poté přejdeme rovně 4 m k trávníku (absence přirozené vodící linie). Podél něj se dáme doleva po pravé ruce. Po 25-ti m odbočuje mírně doprava 3 m. Poté nás navede signální pás doleva 3 m k přechodu (5 m; přes obousměrný vjezd). Za přechodem je nesprávně situovaný signální pás. Z tohoto důvodu pokračujeme rovně volným prostorem 6 m, doprava podél zděného sloupu po levé ruce 1,5 m (procházíme vstupní bránou) a poté doleva. Po dvou metrech odbočíme o 90 stupňů doprava a přejdeme 3 m ke zdi po levé ruce. Nad námi je umístěn hlasový majáček pro nevidomé. Dále pokračujeme podél zdi, hrany schodu (vzhůru) a zdi 6 m. Poté odbočíme o 90 stupňů doleva k okénku recepce Fakultní nemocnice. Můžeme zde požádat o zajištění doprovodu k lékaři. 2

od zastávky Heyrovského (směr Futurum) před zastávku Heyrovského (směr Zimní stadion)

156 Od označníku zastávky Heyrovského – směr Futurum (po výstupu z vozidla MHD) se dáme rovně volným prostorem 3 m (absence signálního pásu) a poté pokračujeme doprava podél trávníku po levé ruce 3 m a podél přístřešku zastávky (zprava) přejdeme 5 m. Dále se dáme podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 50 m a podél obrubníku 10 m. Poté odbočíme o 90 stupňů doprava a po jednom a půl metru dohledáme před námi obrubník po pravé ruce. Podél něj se dáme 3 m k přechodu (15 m; přes obousměrnou Sokolskou ul.; situovaný střední dělící pás; křižovatka Mileta). Za přechodem pokračujeme podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 1 m, volným prostorem 1,5 m a poté podél obrubníku trávníku (hmatově nevýrazný) doleva po pravé ruce 7 m k místu rozbočení tras. Dále pokračujeme doprava podél trávníku (absence obrubníku) 45 m a volným prostorem rovně 9 m podél přístřešku zastávky (absence umělé vodící linie) k místu rozbočení tras. My odbočíme o 90 stupňů doleva a přejdeme 2 m k označníku zastávky Heyrovského – směr Zimní stadion (absence signálního pásu). 3

z místa rozbočení tras u zastávky Heyrovského (směr Zimní stadion) před objekt Mateřské školy, Speciální základní školy a Praktické školy 1231/11B

26 Z místa rozbočení tras u zastávky Heyrovského (směr Zimní stadion) pokračujeme rovně volným prostorem 6 m k přechodu (5 m; přes obousměrnou ul. Akademika Heyrovského; vozovka k Farmaceutické fakultě; absence signálních pásů). Za přechodem rozbočují trasy. My odbočíme o 45 stupňů doprava, přejdeme volným prostorem 10 m (absence umělé vodící linie z drážek) a vystoupíme 4 schody. Po 3,5 m dohledáme před námi vchod do centra speciálních škol. 3

z místa rozbočení tras za přechodem přes ul. Akademika Heyrovského před Odborné učiliště 1212/2

146 Z místa rozbočení tras za přechodem přes ul. Akademika Heyrovského přejdeme rovně volným prostorem 12 m (absence umělé vodící linie z drážek). Poté pokračujeme podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 19 m, volným prostorem rovně 2 m, trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 9 m a volným prostorem rovně 3 m. Dále podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 14 m k místu rozbočení tras. My odbočíme podél trávníku doprava, po 10-ti m znovu odbočuje doprava (neodbočovat). Přejdeme rovně 4 m (obousměrný vjezd u objektu speciálních škol). Dále pokračujeme podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 15 m, volným prostorem rovně 3 m a podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 45 m. Poté odbočuje doprava (neodbočovat). Přejdeme mírně doprava volným prostorem 2,5 m a pokračujeme podél hrany schodu (vzhůru) doleva po pravé ruce 7 m. Poté odbočíme o 90 stupňů doprava, vystoupíme schůdek a dohledáme před námi vchod do Odborného učiliště 17. listopadu. 3

od Odborného učiliště před Střední uměleckoprůmyslovou školu hudebních nástrojů a nábytku 1202/1

48 Od Odborného učiliště pokračujeme (zády ke vchodu) podél hrany schodu (vzhůru) po pravé ruce (celý úsek trasy) doprava 3 m, doleva podél trávníku 1,5 m, volným prostorem rovně 2 m a trávníku 2 m. Poté přejdeme rovně vozovku 5 m (absence přechodu). Za ní se dáme rovně 1,5 m a poté pokračujeme doleva podél obrubníku trávníku (hmatově nevýrazný, poškozený) 25 m a doprava podél trávníku (absence obrubníku) 5 m. Poté vystoupíme 9 schodů a po 2 m dohledáme před námi vchod do Střední uměleckoprůmyslové školy (před schodištěm je situovaná překážka v průchozím prostoru – květníky). 3

z místa rozbočení tras (směrem k Odbornému učilišti 17. listopadu) před místo rozbočení tras (směrem k univerzitě a směrem k zastávce Heyrovského MHD)

62 Z místa rozbočení tras (směrem k Odbornému učilišti 17. listopadu) pokračujeme rovně volným prostorem 3 m a podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 1,5 m k přechodu (5 m; přes ul. 17. listopadu; absence signálních a varovných pásů). Za přechodem se dáme volným prostorem rovně 3 m a podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce, po 34 m odbočuje doprava (neodbočovat). Je zde místo, kde rozbočují trasy. My odbočíme doleva o 90 stupňů a pokračujeme volným prostorem 5 m k přechodu (8 m; přes obousměrnou Hradeckou ul.; absence signálních a varovných pásů; situovaný střední dělící pás). Za přechodem se dáme volným prostorem mírně doleva 3 m k trávníku (absence obrubníku). Místo, kde rozbočují trasy (směrem k univerzitě a směrem k zastávce Heyrovského MHD). 3

z místa rozbočení tras (směrem k přechodu přes Hradeckou ul.) před Střední školu aplikované kybernetiky a školu TCM Longmen 1151/9

178 Z místa rozbočení tras (směrem k přechodu přes Hradeckou ul.) pokračujeme doprava podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 15 m a podél hrany obruby (dolů). Po 10 m odbočuje mírně doprava (neodbočovat). Odbočíme o 90 stupňů doleva a přejdeme 6 m. Poté pokračujeme doprava po levé ruce podél obrubníku trávníku 13 m, obejdeme zprava větve stromu (překážka v průchozím prostoru) a dáme se podél obrubníku trávníku po levé ruce 6 m. Dále přejdeme rovně volným prostorem 6 m a pokračujeme podél obrubníku trávníku po levé ruce 25 m. Poté přejdeme rovně volným prostorem 7 m a dáme se podél obrubníku trávníku po levé ruce 13 m (překážka v průchozím prostoru – přerostlá vegetace). Dále přejdeme rovně 3,5 m a vozovku (5 m; absence přechodu pro chodce). Za vozovkou se dáme mírně doleva 2,5 m. Poté pokračujeme doleva podél obrubníku trávníku po pravé ruce 26 m, obejdeme zleva větve stromu (překážka v průchozím prostoru) a dáme se podél obrubníku trávníku po pravé ruce 5 m. Poté přejdeme mírně doleva volným prostorem 5 m a pokračujeme podél obrubníku trávníku po pravé ruce 13 m. Dále přejdeme rovně podél stojanů na kola po pravé ruce 12 m (překážka v průchozím prostoru; absence umělé vodící linie). Poté vystoupíme 4 schody a po jednom a půl metru dohledáme před námi vchod do Střední školy aplikované kybernetiky a školy TCM Longmen. 3

z místa rozbočení tras (směrem k přechodu přes Hradeckou ul.) před místo rozbočení tras (směrem k vědecké knihovně a směrem k univerzitě)

83 Z místa rozbočení tras (směrem k přechodu přes Hradeckou ul.) přejdeme rovně volným prostorem 11 m (absence umělé vodící linie) k trávníku a podél něj se dáme po pravé ruce 17 m (absence obrubníku; překážka v průchozím prostoru – přerostlá vegetace). Poté přejdeme rovně volným prostorem 1,5 m a přechod (3 m; jednosměrný provoz – vozidla přijíždějí zprava; absence signálních a varovných pásů). Za přechodem pokračujeme podél obrubníku trávníku (hmatově nevýrazný) po pravé ruce 4 m, podél podezdívky 23 m, brány 4 m a podezdívky 3 m k místu rozbočení tras. My odbočíme o 90 stupňů doleva, přejdeme 3 m a dáme se podél trávníku (absence obrubníku a signálního pásu) po levé ruce 4 m k přechodu (8 m; přes Hradeckou ul.; situovaný střední dělící pás). Za přechodem situuje signální pás 2,5 m k obrubníku trávníku. Místo, kde rozbočují trasy (směrem k Vědecké knihovně a směrem k univerzitě). 3

z místa rozbočení tras od podezdívky (směrem k přechodu přes Hradeckou ul.) před Střední průmyslovou školu strojnickou 647

150 Z místa rozbočení tras od podezdívky (směrem k přechodu přes Hradeckou ul.) pokračujeme podél podezdívky po pravé ruce (celý úsek trasy) 15 m a mírně doprava 4 m. Poté podél vstupní brány 4 m, doleva podél obruby 5 m a doprava 16 m . V místě, kde obruba odbočuje mírně doprava (neodbočovat) přejdeme rovně volným prostorem 8 m. Dále pokračujeme podél obrubníku trávníku 27 m (překážka – přerostlá vegetace) a pak mírně doprava 2 m. Poté se dáme podél podezdívky 3 m, vstupní brány 3 m a podezdívky 3 m. Dále doleva podél obrubníku trávníku 2 m, doprava 6 m a doprava 2 m k místu rozbočení tras (směrem k přechodu přes Brněnskou ul.). My pokračujeme podél obrubníku trávníku 25 m a doprava 8 m (překážka – přerostlá vegetace). Dále podél zdi domu 8 m a pak doleva 5 m. Poté vystoupíme schůdek a po třech metrech dohledáme před námi vchod do Střední průmyslové školy. 2

od Krajského soudu před kostel Českobratrské církve evangelické 529/1

58 Od krajského soudu pokračujeme (zády ke vchodu) podél hrany schodu (vzhůru) po levé ruce (celý úsek trasy) doleva 3 m a dále podél obrubníku trávníku 17 m (překážka v průchozím prostoru – stojany na kola, přerostlá vegetace). Poté podél signálního pásu doprava 1,5 m a doleva 7 m k přechodu 3 m. Za přechodem se dáme podél signálního pásu rovně 2,5 m k podezdívce, podél ní se dáme doprava 10 m. Místo, kde rozbočují trasy. My pokračujeme doleva podél podezdívky 6 m a poté vystoupíme 6 schodů. Po 2,5 m dohledáme před námi vchod do evangelického kostela. 2

z místa rozbočení tras u evangelického kostela před zastávku Stará nemocnice MHD (směr magistrát)

153 Z místa rozbočení tras u evangelického kostela pokračujeme rovně volným prostorem 3,5 m a podél podezdívky po levé ruce (celý úsek trasy). Po 53 m odbočuje doleva (neodbočovat). Dáme se rovně volným prostorem 3,5 m k přechodu (7 m; přes jednosměrnou Hradební ul.; vozidla přijíždějí zleva). Za přechodem pokračujeme podél obrubníku trávníku (hmatově nevýrazný) 6 m k přechodu (5 m; přes jednosměrnou Hradební ul.; vozidla přijíždějí zprava). Za přechodem se dáme rovně volným prostorem 2 m a poté podél podezdívky 53 m k místu, kde situuje signální pás doprava 2,5 m k označníku zastávky Stará nemocnice (směr magistrát). 2

od zastávky Stará nemocnice MHD (směr magistrát) před FN – rehabilitační kliniku 265

39 Od označníku zastávky Stará nemocnice MHD – směr magistrát (po výstupu z vozidla MHD) nás navede signální pás rovně 2,5 m k podezdívce. Podél ní se dáme doprava po levé ruce (celý úsek trasy) 1 m a pak přejdeme rovně 3 m podél přístřešku zastávky (zprava). Dále pokračujeme podél podezdívky 25 m k místu rozbočení tras. My pokračujeme doleva podél podezdívky 3 m, podél zdi doprava 1,5 m a doleva 3 m k okénku recepce FN – rehabilitační kliniky. 1

od FN – rehabilitační kliniky před zastávku Stará nemocnice MHD (směr Malšovice)

45 Z místa rozbočení tras (směrem k rehabilitační klinice) přejdeme rovně vjezd (6 m; obousměrný provoz; místo pro přecházení; absence signálních a varovných pásů). Poté se dáme podél podezdívky po levé ruce 2 m. Místo, kde rozbočují trasy. My odbočíme o 90 stupňů doprava, přejdeme 3 m k signálnímu pásu (nesprávné ukončení ve volném prostranství) a ten nás navede po 1,5 m k přechodu (5 m; přes Nezvalovu ul.). Za přechodem se dáme podél signálního pásu 1,5 m (nesprávné ukončení ve volném prostranství) a poté přejdeme rovně 2,5 m k přerostlé vegetaci (překážka v průchozím prostoru). Podél ní pokračujeme doleva po pravé ruce 4 m, podezdívky 3 m a volným prostorem přejdeme 5 m podél přístřešku zastávky. Poté se dáme podél podezdívky po pravé ruce 7 m k místu, kde signální pás situuje doleva 2 m před označník zastávky Stará nemocnice (směr Malšovice). 3

z místa rozbočení tras od podezdívky (směrem k přechodu přes Nezvalovu ul.) před Všesportovní stadion 473

235 Z místa rozbočení tras od podezdívky (směrem k přechodu přes Nezvalovu ul.) pokračujeme podél ní po levé ruce 7 m, poté se lomí doleva (neodbočovat). Dáme se rovně volným prostorem 3 m a podél signálního pásu 1,5 m (nesprávné ukončení ve volném prostranství). Dále přejdeme rovně volným prostorem podél parkoviště po levé ruce 18 m (absence umělých vodících linií) a přechod (6 m; vjezd k parkovišti; absence signálního a varovného pásu). Za přechodem pokračujeme podél signálního pásu 1,5 m (nesprávné ukončení ve volném prostranství) a poté rovně 2 m k trávníku po levé ruce (absence obrubníku; překážka – přerostlá vegetace). Podél něj se dáme 18 m a podél hrany schodu (dolů) 3 m. Poté přejdeme most po levé ruce 40 m. Dále pokračujeme podél trávníku (absence obrubníku), po 5-ti m odbočuje doleva (neodbočovat). Přejdeme mírně doleva volným prostorem 14 m (obousměrný vjezd ke stadionu; absence signálních a varovných pásů) k trávníku. Místo, kde rozbočují trasy. My odbočíme doleva a pokračujeme podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 105 m. Poté odbočíme o 90 stupňů doleva a přejdeme podél vstupní brány po pravé ruce 5 m. Dále obejdeme zleva sloup a přejdeme podél druhé brány 6 m k pokladně Všesportovního stadionu. 3

z místa rozbočení tras (směrem ke Všesportovnímu stadionu) před zastávku Koupaliště Flošna MHD (směr magistrát)

79 Z místa rozbočení tras (směrem ke Všesportovnímu stadionu) pokračujeme po levé ruce podél obrubníku trávníku 9 m. Situuje zde signální pás směrem doprava k přechodu přes Malšovickou ul. (neodbočovat). Dále pokračujeme rovně podél obrubníku trávníku 70 m k označníku zastávky Koupaliště Flošna (směr magistrát). Směrem doprava situuje signální pás (určuje nástup do prvních dveří vozidla MHD). 1

od zastávky Koupaliště Flošna MHD (směr magistrát) před zastávku Koupaliště Flošna MHD (směr Malšovice)

95 Po výstupu z vozidla MHD nás navede signální pás rovně 2 m k obrubníku trávníku, u něhož je situovaný označník zastávky Koupaliště Flošna (směr magistrát). Podél obrubníku trávníku pokračujeme doprava po levé ruce 26 m a poté odbočuje doleva (neodbočovat). Dáme se rovně podél signálního pásu 2,5 m a doprava 2 m k přechodu (8 m; přes obousměrnou Malšovickou ul.; situovaný střední dělící pás). Za přechodem rozbočují trasy. My pokračujeme rovně podél signálního pásu 2 m a doleva, po jednom metru je ukončen před hmatným pásem na cykl. stezce. Přejdeme rovně 1,5 m a dáme se doprava podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 3 m a doleva 4 m. Dále po jednom metru dohledáme po pravé ruce signální pás, který nás navede rovně 3 m k přechodu (6 m; přes obousměrný vjezd k parkovišti). Za přechodem nás navede signální pás rovně 1,5 m a doleva 0,5 m k obrubníku trávníku. Podél něj se dáme doprava po levé ruce, po 15-ti m odbočíme doprava o 90 stupňů a přejdeme 1,5 m. Poté pokračujeme doleva po pravé ruce podél trávníku 5 m (absence obrubníku) a obrubníku trávníku 6 m k přístřešku zastávky Koupaliště Flošna (směr Malšovice). Poté se dáme doleva 1 m a doprava 5 m podél umělé vodící linie z drážek a dále podél signálního pásu doleva 1,5 m (určuje nástup do prvních dveří vozidla MHD). 2

z místa rozbočení tras za přechodem přes Malšovickou ul. (situovaný mezi zastávkami) před pokladnu koupaliště Flošna

100 Z místa rozbočení tras za přechodem přes Malšovickou ul. (situovaný mezi zastávkami) pokračujeme podél signálního pásu 2 m, poté se lomí doleva (neodbočovat). Po jednom a půl metru dohledáme po pravé ruce trávník (absence obrubníku) a pokračujeme podél něj 3 m a dále doprava 4 m. Poté odbočíme o 90 stupňů doleva a přejdeme 4 m k trávníku. Pak odbočíme o 90 stupňů doleva a dohledáme hmatný pás na cykl. stezce a pokračujeme podél něj 13 m (stáčí se doprava; absence umělé vodící linie z drážek) k přechodu (5 m; přes obousměrnou vozovku; situovaný v areálu parkoviště; absence signálních pásů). Za přechodem pokračujeme podél hmatného pásu na cykl. stezce (absence umělé vodící linie z drážek) rovně 38 m a doprava 3 m. Poté odbočíme o 90 stupňů doleva a přejdeme volným prostorem 3 m k zábradlí po pravé ruce. Podél něj přejdeme lávku 12 m (mírně stoupá). Dále se dáme rovně volným prostorem 1,5 m a podél zdi po pravé ruce 5 m. Poté přejdeme rovně 2 m k betonovému sloupu. Dále přejdeme mírně doleva 3,5 m před pokladnu koupaliště Flošna. 3

z místa rozbočení tras za přechodem přes Malšovickou ul. (situovaný mezi zastávkami) k místu rozbočení tras (směrem ke Všesportovnímu stadionu)

130 Z místa rozbočení tras za přechodem přes Malšovickou ul. (situovaný mezi zastávkami) pokračujeme rovně podél signálního pásu 2 m, poté se lomí doleva (neodbočovat). Po jednom a půl metru dohledáme po pravé ruce trávník (absence obrubníku) a pokračujeme podél něj 3 m a dále doprava. Po 80-ti m chodník stoupá a Po dalších 10-ti m odbočíme podél trávníku doprava 5 m. Poté pokračujeme podél zábradlí po pravé ruce 6 m a trávníku 3 m (absence obrubníku) k místu rozbočení tras. My se dáme podél signálního pásu doleva 2 m a doprava 1,5 m k přechodu (5 m; přes obousměrnou Malšovickou ul.). Za ním se dáme rovně podél signálního pásu 2,5 m a poté doleva podél obrubníku trávníku 9 m k místu rozbočení tras (směrem ke Všesportovnímu stadionu). 2

z místa rozbočení tras před přechodem přes Malšovickou ul. k zastávce Stará nemocnice MHD (směr Malšovice)

107 Z místa rozbočení tras před přechodem přes Malšovickou ul. pokračujeme doleva podél signálního pásu 2 m a poté se lomí doprava (neodbočovat). Přejdeme rovně 4,5 m k obrubníku trávníku po pravé ruce. Po 12-ti m obrubník odbočuje doprava (nezahýbat). Poté přejdeme mírně doleva 2,5 m a pokračujeme doprava po levé ruce podél obrubníku trávníku 2,5 m, mostního zábradlí 6 m, hrany schodu (dolů) 2 m a podél mostního zábradlí 40 m. Dále podél trávníku (absence obrubníku) 13 m. Poté odbočuje doleva (neodbočovat). Přejdeme rovně volným prostorem 6 m a přechod (5 m; přes obousměrnou ul. Orlické nábřeží; absence signálních a varovných pásů). Za přechodem se dáme rovně 2 m k podezdívce a podél ní po levé ruce 9 m k místu, kde situuje signální pás doprava 2 m před označník zastávky Stará nemocnice (směr Malšovice). 2

z místa rozbočení tras za přechodem přes Pospíšilovu ul. (směr od magistrátu) před Léčebnu dlouhodobě nemocných 351/4

106 Z místa rozbočení tras za přechodem přes Pospíšilovu ul. (směr od magistrátu) pokračujeme doleva podél zdi budovy po pravé ruce 35 m. Zeď odbočuje doprava (neodbočovat). Signální pás nás navede doleva 2 m a poté doprava 2 m k přechodu (4 m; přes Hradební ul.; vozidla přijíždějí zleva). Za přechodem přejdeme rovně 8 m a přechod (4 m; přes Hradební ul.; vozidla přijíždějí zprava). Za přechodem přejdeme rovně 6 m a přechod (4 m; přes Hradební ul.; vozidla přijíždějí zprava). Za třetím přechodem v Hradební ul. pokračujeme podél signálního pásu 2,5 m k místu rozbočení tras a signálních pásů. My se dáme doprava podél signálního pásu 1 m k podezdívce. Podél ní pokračujeme doleva po pravé ruce 30 m a podél zdi budovy 8 m před vchod do Léčebny dlouhodobě nemocných. 1

od léčebny dlouhodobě nemocných před Lékárnu „Benu“ 390

133 Od Léčebny dlouhodobě nemocných pokračujeme po pravé ruce podél zdi budovy 8 m, podezdívky 30 m, umělé vodící linie 8 m, obrubníku trávníku 55 m, umělé vodící linie 8 m a podél obrubníku trávníku 2 m. Poté nás navede signální pás doleva 1 m a doprava 5,5 m k přechodu (6 m; přes obousměrnou Švendovu ul.). Za přechodem se dáme rovně podél signálního pásu 5 m k místu rozbočení tras a signálních pásů. My pokračujeme doprava podél signálního pásu 1 m a doprava podél zdi domu po levé ruce 3 m na roh domu. Poté odbočíme doleva a vystoupíme 2 schůdky situované před vchodem do lékárny „Benu“. 1

z místa rozbočení tras a signálních pásů za přechodem přes Švendovu ul. (směrem k přechodu přes Pospíšilovu ul. a směrem k lékárně „Benu“) před zastávku Průmyslová škola MHD (směr Pyrám)

31 Z místa rozbočení tras a signálních pásů za přechodem přes Švendovu ul. (směrem k přechodu přes Pospíšilovu ul. a směrem k lékárně „Benu“) pokračujeme podél signálního pásu doprava 1 m a poté doleva podél zdi budov po pravé ruce 27 m (překážky v průchozím prostoru – stojan na kola, reklamní tab. a popelnice). Poté nás navede signální pás doleva 2,5 m před označník zastávky Průmyslová škola (směr Pyrám). 2

od zastávky Průmyslová škola (směr Pyrám) k místu rozbočení tras (směrem k zastávce Průmyslová škola MHD – směr magistrát a směrem k České poště 03)

40 Od označníku zastávky Průmyslová škola – směr Pyrám (po výstupu z vozidla MHD) nás navede signální pás rovně 2,5 m ke zdi budovy. Podél ní se dáme doleva po pravé ruce 25 m k signálnímu pásu. Místo, kde rozbočují trasy. My se dáme podél signálního pásu doleva 2,5 m k „akustickému“ přechodu (10 m; přes obousměrnou Pospíšilovu ul.). Za přechodem se dáme rovně podél signálního pásu 2,5 m k obrubníku trávníku. Místo, kde rozbočují trasy (směrem k zastávce Průmyslová škola MHD – směr magistrát a směrem k České poště 03). 1

z místa rozbočení tras od zdi budovy (směrem k „akustickému“ přechodu přes Pospíšilovu ul.) k místu rozbočení tras a signálních pásů za přechodem (směrem k TyfloCentru o.p.s. a směrem k České poště 03)

120 Z místa rozbočení tras od zdi budovy (směrem k „akustickému“ přechodu přes Pospíšilovu ul.) pokračujeme podél zdi po pravé ruce 12 m na roh budovy. Podél něj neodbočujeme. Dáme se podél signálního pásu doleva, po 1 m se lomí doprava 4 m k přechodu (8 m; přes dvě jednosměrné vozovky v ul. Bratří Čapků). Za přechodem (absence signálního a varovného pásu) přejdeme rovně volným prostorem 7 m a přechod (7,5 m; vozidla přijíždějí zprava; absence signálních a varovných pásů). Za přechodem po jednom a půl metru dohledáme před námi podezdívku a podél ní pokračujeme po pravé ruce 3 m. Poté obejdeme zleva kontejner (doleva 2 m, doprava 8 m a doprava 2 m). Dále se dáme podél podezdívky po pravé ruce 4 m a poté obejdeme zleva novinový stánek (doleva 1,5 m, doprava 3 m a doprava 2,5 m). Dále pokračujeme po pravé ruce podél podezdívky 5 m a hrany schodu (dolů) 1,5 m. Poté obejdeme zleva sloup a dáme se podél podezdívky 18 m a obrubníku trávníku, po 6-ti m mírně odbočuje doprava. Poté obejdeme zleva sloup a přejdeme 2 m k obrubě po pravé ruce. Od ní nás navede signální pás doleva 3 m k místu rozbočení tras a signálních pásů (směrem k přechodu přes Pospíšilovu ul. a směrem k přechodu přes Okružní ul.). My pokračujeme podél signálního pásu rovně 1,5 m k přechodu (11 m; přes obousměrnou Pospíšilovu ul.; situovaný střední dělící pás). Za přechodem se dáme rovně podél signálního pásu 1,5 m k místu rozbočení tras a signálních pásů (směrem k TyfloCentru o.p.s. a směrem k České poště 03). 3

z místa rozbočení tras a signálních pásů (směrem k přechodu přes Pospíšilovu ul. a směrem k přechodu přes Okružní ul.) před zastávku Pyrám MHD (směr Alessandria)

175 Z místa rozbočení tras a signálních pásů (směrem k přechodu přes Pospíšilovu ul. a směrem k přechodu přes Okružní ul.) pokračujeme podél signálního pásu doprava 5 m k přechodu (7,5 m; přes obousměrnou Okružní ul.). Za přechodem se dáme volným prostorem 6 m k rohu budovy po pravé ruce (absence signálních a varovných pásů). Poté pokračujeme podél zdi budov 65 m (překážky v průchozím prostoru – stojany na kola a reklamní tab. před restaurací Rychtářka 281/18), podél vstupní brány 4 m a zdi domů po pravé ruce 53 m na roh budovy (překážka v průchozím prostoru – stojan na kola). Poté pokračujeme rovně 2 m k přechodu (8 m; přes obousměrnou Orlickou ul.; absence signálních a varovných pásů). Za přechodem se dáme rovně 1 m k obrubníku trávníku po pravé ruce a podél něj 2,5 m k místu rozbočení tras. Dále pokračujeme podél obrubníku trávníku 13 m, volným prostorem podél přístřešku zastávky 4 m a podél obruby 1 m. Poté nás navede signální pás rovně 1 m a doleva 2,5 m před označník zastávky Pyrám (směr Alessandria). 3

od zastávky Pyrám MHD (směr Alessandria) před Policii ČR 1103/22

118 Od označníku zastávky Pyrám – směr Alessandria (po výstupu z vozidla MHD) nás navede signální pás rovně 2,5 m a doprava 1 m k obrubě. Poté odbočíme o 180 stupňů doleva a dáme se podél obruby po pravé ruce (celý úsek trasy) 1 m, volným prostorem 2 m a podél obrubníku trávníku 26 m. Dále obejdeme zleva sloup a pokračujeme podél obrubníku 25 m. Poté se dáme volným prostorem 1,5 m, podél obrubníku trávníku 5 m a pak obejdeme zleva sloup (překážka v průchozím prostoru – přerostlá vegetace). Poté pokračujeme podél obrubníku trávníku 28 m, rovně přejdeme 6 m a dále podél obrubníku 12 m (hmatově nevýrazný; absence přirozené vodící linie; v průchozím prostoru přerostlá vegetace) k místu rozbočení tras. My odbočíme podél obrubníku doprava 4 m a přejdeme rovně 2 m. Dále obejdeme zleva sloup a poté přejdeme mírně doprava 2,5 m před vchod do budovy Policie ČR. 3

z místa rozbočení tras od obrubníku (směrem k Policii ČR) před OSSZ 839

150 Z místa rozbočení tras od obrubníku (směrem k Policii ČR) přejdeme rovně 4 m a pokračujeme po pravé ruce (celý úsek trasy) podél obrubníku 2 m (v průchozím prostoru přerostlá vegetace) a doprava 5 m. Dále volným prostorem 1 m a podél vegetace 10 m (absence přirozené vodící linie). Poté míjíme železný sloupek (překážka v průchozím prostoru) a přejdeme rovně volným prostorem 4 m. Dále pokračujeme podél trávníku 10 m (absence obrubníku), hrany schodu (dolů) 5 m a podél obrubníku trávníku 8 m. Odbočíme podél něj doprava a poté nás navede signální pás rovně 6 m k vozovce (3,5 m; přes jednosměrnou Uhelnou ul.; vozidla přijíždějí zprava; místo pro přecházení). Za ní se dáme rovně podél signálního pásu 4 m a podél obrubníku trávníku 15 m. Poté odbočuje doprava (neodbočovat). Přejdeme mírně doleva 3 m a poté vozovku (4 m; přes Slavíčkovu ul.; místo pro přecházení; absence signálních a varovných pásů). Za vozovkou se dáme rovně 3 m a podél obrubníku trávníku doleva 27 m (stáčí se doprava). Dále pokračujeme volným prostorem 2 m, podél obrubníku trávníku 2 m, volným prostorem 3 m a podél obrubníku trávníku 22 m (v průchozím prostoru stojany na kola). Poté odbočíme podél obrubníku doprava 2 m a dáme se podél zábradlí nájezdní rampy 4 m před vchod do OSSZ. 3

od OSSZ před Hradecké stavební centrum 870/2

31 Od budovy OSSZ z místa před zábradlím nájezdní rampy (madlo zábradlí po pravé ruce) dohledáme protější madlo zábradlí (zarážku pro bílou hůl) a přejdeme rovně volným prostorem 4 m k obrubníku trávníku. Podél něj pokračujeme doleva po pravé ruce 13 m, doprava 5 m, volným prostorem 3,5 m a dále podél obrubníku trávníku po pravé ruce 4,5 m (stáčí se doprava). Poté vystoupíme schůdek a dohledáme před námi vchod do Stavebního centra. 1

od OSSZ před zastávku Poliklinika 2 MHD (směr Tesla)

51 Od budovy OSSZ z místa před zábradlím nájezdní rampy (madlo zábradlí po pravé ruce) dohledáme protější madlo zábradlí (zarážku pro bílou hůl) a přejdeme rovně volným prostorem 4 m k obrubníku trávníku. Podél něj pokračujeme doleva po pravé ruce 13 m a poté odbočuje doprava (neodbočovat). Přejdeme rovně volným prostorem 3 m a dáme se podél obrubníku doleva po pravé ruce 4 m (stáčí se doprava). Poté odbočíme o 90 stupňů doleva, přejdeme 3 m (chodník klesá) a přechod (7 m; přes obousměrnou Slezskou ul.; absence signálních a varovných pásů). Za přechodem pokračujeme rovně volným prostorem 3 m a podél trávníku po pravé ruce 13 m (absence přirozené a umělé vodící linie) před označník zastávky Poliklinika 2 (směr Tesla). 2

od zastávky Poliklinika 2 MHD (směr Tesla) před zastávku Poliklinika 2 MHD (směr Stoletá)

103 Od označníku zastávky Poliklinika 2 – směr Tesla (po výstupu z vozidla MHD) se dáme podél signálního pásu rovně 3 m. Poté odbočíme o 90 stupňů doprava a přejdeme podél přístřešku zastávky 4 m (zprava). Dále přejdeme mírně doprava volným prostorem 10 m (absence umělé vodící linie) a pokračujeme podél trávníku po pravé ruce 25 m (absence přirozené a umělé vodící linie) k přechodu (7 m; přes obousměrný vjezd k parkovišti; absence signálních a varovných pásů). Za přechodem se dáme podél trávníku po pravé ruce 32 m (absence přirozené a umělé vodící linie) a poté rovně volným prostorem 2 m k místu rozbočení tras a signálních pásů (směrem k zastávce Alessandria – směr Stoletá a směrem k přechodu přes ul. Bratří Štefanů). My se dáme podél signálního pásu doprava 1 m k přechodu (10 m; přes obousměrnou Jižní ul.). Za přechodem (absence signálního a varovného pásu) pokračujeme rovně podél trávníku po pravé ruce 1,5 m a poté doprava 10 m (absence obrubníku) před označník zastávky Poliklinika 2 (směr Stoletá). 3

z místa rozbočení tras před „akustickým“ přechodem přes Pospíšilovu ul. (směr od magistrátu) k místu rozbočení tras a signálních pásů za přechodem přes Pospíšilovu ul. (směrem k přechodu přes Hradební ul. a směrem k Léčebně dlouhodobě nemocných)

83 Z místa rozbočení tras před „akustickým“ přechodem přes Pospíšilovu ul. (směr od magistrátu) pokračujeme doleva podél zdi budov po levé ruce 35 m (překážky v průchozím prostoru – popelnice, stojany na kola, reklamní tab. před Bistrem Veronika, Pospíšilova 299/5). Poté podél signálního pásu doprava 1 m a doleva 2 m k přechodu (4,5 m; přes Šimkovu ul.; vozidla přijíždějí zleva). Za přechodem přejdeme rovně 7 m a přechod (4,5 m; přes Šimkovu ul.; vozidla přijíždějí zprava). Za přechodem přejdeme rovně 4 m a přechod (4 m; přes Šimkovu ul.; vozidla přijíždějí zprava). Za třetím přechodem v Šimkově ul. se dáme podél signálního pásu 4 m k místu rozbočení tras a signálních pásů. My se dáme podél signálního pásu doprava 2,5 m k přechodu (10 m; přes obousměrnou Pospíšilovu ul.). Za přechodem se dáme rovně podél signálního pásu 2 m k místu rozbočení tras a signálních pásů (směrem k přechodu přes Hradební ul. a směrem k Léčebně dlouhodobě nemocných). 2

z místa rozbočení tras a signálních pásů za přechodem v Šimkově ul. před Gymnázium B. Němcové 324/7

58 Z místa rozbočení tras a signálních pásů za přechodem v Šimkově ul. pokračujeme podél signálního pásu doleva 1 m a poté doprava podél obrubníku trávníku po levé ruce 5 m a umělé vodící linie 10 m k obrubníku trávníku. Místo, kde rozbočují trasy. My odbočíme o 90 stupňů doleva a pokračujeme podél obrubníku trávníku po pravé ruce 4 m, podél zdi budovy 9 m, doprava 24 m a poté doleva 1,5 m před vchod do gymnázia B. Němcové. 1

z místa rozbočení tras od obrubníku (směrem ke gymnáziu B. Němcové) k místu rozbočení tras a signálních pásů za přechodem přes Pospíšilovu ul. (směrem k přechodu přes Švendovu ul. a směrem k lékárně „Benu“ 390)

172 Z místa rozbočení tras od obrubníku (směrem ke gymnáziu B. Němcové) pokračujeme podél něj po levé ruce 60 m a podél varovného pásu 4 m. Dále podél obrubníku trávníku 2,5 m, podezdívky 32 m, vstupní brány 3 m a podél podezdivky 32 m. Poté nás navede signální pás doprava 1 m a doleva 3 m k přechodu (6 m; přes obousměrnou Švendovu ul.). Za přechodem se dáme rovně podél signálního pásu 3 m k místu rozbočení tras a signálních pásů. My pokračujeme podél signálního pásu doprava 2,5 m k přechodu (10 m; přes obousměrnou Pospíšilovu ul.; situovaný střední dělící pás). Za přechodem se dáme podél signálního pásu rovně 2 m k místu rozbočení tras a signálních pásů (směrem k léčebně dlouhodobě nemocných a směrem k lékárně „Benu“). 1

z místa rozbočení tras a signálních pásů za přechodem ve švendově ul. (směrem k přechodu přes Pospíšilovu ul. a směrem k obrubníku trávníku) před Centrum pro zdravotně postižené 365/9

92 Z místa rozbočení tras a signálních pásů za přechodem ve švendově ul. (směrem k přechodu přes Pospíšilovu ul. a směrem k obrubníku trávníku) pokračujeme podél signálního pásu doleva 0,5 m k obrubníku trávníku. Podél něj doleva po pravé ruce 2 m a doprava 17 m. Poté přejdeme rovně volným prostorem 18 m (absence umělé vodící linie) k obrubníku. Dále odbočíme o 90 stupňů doleva, přejdeme napříč chodník 2,5 m a vozovku 8 m (absence přechodu). Před vstupní bránou odbočíme o 90 stupňů doprava, přejdeme 3 m a poté se dáme doleva podél obrubníku po pravé ruce 3 m. Dále přejdeme rovně volným prostorem 17 m (absence umělé vodící linie) k obrubníku. Podél něj pokračujeme doleva po pravé ruce 2 m (přerostlá vegetace), doprava 1 m a doprava 3 m (absence obrubníku). Poté odbočíme o 90 stupňů doleva a přejdeme 3 m (přerostlá vegetace). Dále pokračujeme podél zábradlí po pravé ruce 2 m a podél zdi budovy 5 m před vchod do Centra pro zdravotně postižené (před vchodem a zábradlím jsou překážky v průchozím prostoru). 3

od Centra zdravotně postižených před vchod Pedagogicko-psychologické poradny a Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje 365

10 Od Centra zdravotně postižených (zády ke vchodu) pokračujeme podél obrubníku po pravé ruce rovně 3,5 m, doprava 3 m a znovu doprava 3,5 m před vchod do Pedagogické poradny a Zdravotnického holdingu. 1

z místa rozbočení tras a signálních pásů za přechodem ve švendově ul. (směrem k přechodu přes Pospíšilovu ul. a směrem k obrubníku trávníku) před Střední průmyslovou školu stavební 365

24 Z místa rozbočení tras a signálních pásů za přechodem ve švendově ul. (směrem k přechodu přes Pospíšilovu ul. a směrem k obrubníku trávníku) pokračujeme podél signálního pásu doleva 0,5 m k obrubníku trávníku. Podél něj doprava po levé ruce 17 m k místu rozbočení tras. My se dáme doleva podél obrubníku trávníku 5 m a doprava podél zdi budovy po levé ruce 3 m před vchod do Střední průmyslové školy stavební. 1

z místa rozbočení tras od obrubníku (směrem ke Střední průmyslové škole stavební) před zastávku Průmyslová škola MHD (směr magistrát)

16 Z místa rozbočení tras od obrubníku (směrem ke Střední průmyslové škole stavební) pokračujeme rovně podél umělé vodící linie z drážek 5 m a podél obrubníku trávníku po levé ruce 9 m. Poté nás navede signální pás doprava 2,5 m před označník zastávky Průmyslová škola (směr magistrát). 1

od zastávky Průmyslová škola (směr magistrát) před Českou poštu 215/11A

49 Od označníku zastávky Průmyslová škola – směr magistrát (po výstupu z vozidla MHD) se dáme rovně podél signálního pásu 2,5 m a doprava podél obrubníku trávníku po levé ruce 5 m. Poté přejdeme rovně 5 m podél přístřešku zastávky a pokračujeme podél obrubníku trávníku po levé ruce 14 m k signálnímu pásu. Místo, kde rozbočují trasy (směrem k „akustickému“ přechodu přes Pospíšilovu ul.). Dále pokračujeme podél obrubníku trávníku po levé ruce 11 m a rovně podél signálního pásu 4 m k přechodu (5 m; přes jednosměrnou ul. Bratří Čapků; vozidla přijíždějí zprava). Za přechodem se dáme rovně podél signálního pásu 1,5 m a mírně doleva 3 m ke vchodu do České pošty 03. Ten je opatřen hlasovým majáčkem pro nevidomé. 1

od České pošty 03 před TyfloCentrum 1135/15

105 Od České pošty 03 (zády ke vchodu) odbočíme o 180 stupňů doleva a pokračujeme podél zdi budovy po levé ruce 15 m, rovně volným prostorem 8 m ( absence umělé vodící linie) a podél zdi budov 35 m. Poté se dáme rovně podél signálního pásu 1,5 m, doprava 2 m k místu rozbočení tras a signálních pásů (směrem k přechodu přes Pospíšilovu ul. a směrem k TyfloCentru o.p.s.). Dále pokračujeme doleva podél signálního pásu 4 m k přechodu (6 m; přes obousměrnou Okružní ul.). Za přechodem se dáme rovně podél signálního pásu 8 m a doleva 1,5 m k obrubníku trávníku. Místo, kde rozbočují trasy. My se dáme doleva podél obrubníku trávníku po pravé ruce 5 m (stáčí se doprava), zdi budovy 8 m a obrubníku trávníku 10 m před vchod do TyfloCentra o.p.s. Ten je opatřen hlasovým majáčkem pro nevidomé. 2

z místa rozbočení tras od obrubníku (směrem k TyfloCentru o.p.s.) k místu rozbočení tras za přechodem přes Pospíšilovu ul. (směrem k přechodu přes Orlickou ul. a směrem k zastávce Pyrám – směr Alessandria)

177 Z místa rozbočení tras od obrubníku (směrem k TyfloCentru o.p.s.) pokračujeme podél obrubníku trávníku doprava po levé ruce 10 m, volným prostorem 3 m, podél zdi budov 18 m, volným prostorem 5 m a podél zdi budov 35 m. Poté se dáme rovně 2,5 m k přechodu (5 m; přes jednosměrnou ul. Na Střezině; vozidla přijíždějí zleva; absence signálních a varovných pásů). Za přechodem se dáme rovně 3,5 m ke zdi budovy a pokračujeme podél ní po levé ruce 19 m a podél podezdívky 18 m. Poté se dáme rovně volným prostorem 9 m k přechodu (10 m; přes obousměrnou Pouchovskou ul.; absence signálních a varovných pásů). Za přechodem se dáme mírně doleva volným prostorem 6 m ke zdi budovy a pokračujeme podél ní po levé ruce 6 m k místu rozbočení tras. My odbočíme o 110 stupňů doprava, přejdeme napříč chodník 4 m a přechod (11 m; přes obousměrnou Pospíšilovu ul.; absence signálních a varovných pásů). Za přechodem se dáme 2 m rovně k obrubníku trávníku. Místo, kde rozbočují trasy (směrem k přechodu přes Orlickou ul. a směrem k zastávce Pyrám – směr Alessandria). 3

z místa rozbočení tras od zdi budovy (směrem k přechodu přes Pospíšilovu ul.) před zastávku Pyrám (směr magistrát)

34 Z místa rozbočení tras od zdi budovy (směrem k přechodu přes Pospíšilovu ul.) pokračujeme podél zdi budov po levé ruce cca 30 m (překážky v průchozím prostoru – zboží před obchody) k místu rozbočení tras. My odbočíme o 90 stupňů doprava a přejdeme 4 m před označník zastávky Pyrám – směr magistrát (absence signálního pásu). 3

z místa rozbočení tras od zdi budovy (směrem k zastávce Pyrám – směr magistrát) před lékárnu 1159/41

33 Z místa rozbočení tras od zdi budovy (směrem k zastávce Pyrám – směr magistrát) pokračujeme podél zdi budov po levé ruce 33 m (překážky v průchozím prostoru – reklamní tab., zboží u obchodů) před vchod do lékárny. 2

od lékárny k místu rozbočení tras od obrubníku (směrem k zastávce Pyrám – směr Alessandria a směrem k Policii ČR)

58 Od lékárny pokračujeme podél zdi budov po levé ruce 40 m (překážky v průchozím prostoru u lahůdek a potravin jsou situované reklamní tab.) k místu rozbočení tras. My odbočíme o 90 stupňů doprava, přejdeme 4 m a „akustický“ přechod (11 m; přes obousměrnou Pospíšilovu ul.; absence signálních a varovných pásů). Za přechodem se dáme rovně 3 m k obrubníku (hmatově nevýrazný, přerostlá vegetace). Místo, kde rozbočují trasy (směrem k zastávce Pyrám – směr Alessandria a směrem k Policii ČR). 2

z místa rozbočení tras od zdi budovy (směrem k „akustickému“ přechodu přes Pospíšilovu ul.) před zastávku Alessandria MHD (směr magistrát)

176 Z místa rozbočení tras od zdi budovy (směrem k „akustickému“ přechodu přes Pospíšilovu ul.) pokračujeme podél zdi budovy po levé ruce 4 m a volným prostorem mírně doprava 6 m k přechodu (7 m; přes obousměrnou Slezskou ul.; absence signálních a varovných pásů). Za přechodem se dáme mírně doleva volným prostorem 8 m a poté podél zdi budov po levé ruce 47 m (překážky v průchozím prostoru před květinářstvím a levným textilem). Dále přejdeme rovně volným prostorem 9 m (absence umělé vodící linie) a pokračujeme podél zdi budov po levé ruce 47 m (překážky v průchozím prostoru před květinářstvím a zeleninou). Poté se dáme podél signálního pásu rovně 2,5 m a doprava 1,5 m k místu rozbočení tras a signálních pásů (směrem k přechodu přes tř. SNP a směrem k přechodu přes Jánošíkovu ul.). Dále pokračujeme doleva podél signálního pásu 5 m k přechodu (6 m; přes obousměrnou Jánošíkovu ul.). Za přechodem se dáme rovně podél signálního pásu 6 m a doleva 3 m ke zdi domu. Podél ní pokračujeme doprava po levé ruce 19 m. Poté se dáme podél signálního pásu doprava 5 m (určuje nástup do prvních dveří vozidla MHD). Označník zastávky Alessandria (směr magistrát) je situovaný od signálního pásu vpravo po čtyřech metrech. 3

z místa rozbočení tras a signálních pásů (směrem k přechodu přes tř. SNP a směrem k přechodu přes Jánošíkovu ul.) před zastávku Alessandria MHD (směr Slezské předměstí)

35 Z místa rozbočení tras a signálních pásů (směrem k přechodu přes tř. SNP a směrem k přechodu přes Jánošíkovu ul.) pokračujeme rovně 5 m k přechodu (7 m; přes obousměrnou ul. SNP). za přechodem se dáme rovně podél signálního pásu 3 m a doprava 15 m k místu rozbočení tras a signálních pásů. My se dáme podél signálního pásu doprava 1 m (určuje nástup do prvních dveří vozidla MHD). Nacházíme se u zastávky Alessandria (směr Slezské předměstí). 1

od zastávky Alessandria (směr Slezské předměstí) před hotel Alessandria 733

23 Od zastávky Alessandria (směr Slezské předměstí) z místa rozbočení tras a signálních pásů pokračujeme podél signálního pásu doleva půl metru k označníku zastávky a dále ve stejném směru podél signálního pásu 3 m k obrubníku trávníku. Podél něj se dáme doleva po pravé ruce jeden metr a odbočíme o 45 stupňů doprava. Poté přejdeme volným prostorem 8 m a pokračujeme podél zdi budovy po levé ruce 10 m před vchod do hotelu Alessandria (překážka v průchozím prostoru – květníky situované po obou stranách vchodu). 2

od hotelu Alessandria před zastávku Alessandria MHD v ul. Bratří Štefanů (směr Pyrám)

35 Od hotelu Alessandria (překážka v průchozím prostoru – květníky situované po obou stranách vchodu) pokračujeme (zády ke vchodu) doleva podél zdi budovy 10 m a poté přejdeme mírně doprava volným prostorem 8 m. Dále se dáme podél trávníku (absence obrubníku) doleva po pravé ruce 3 m, doprava 9 m a znovu doprava 5 m před označník zastávky Alessandria v ul. Bratří Štefanů – směr Pyrám (absence signálního pásu). 2

od zastávky Alessandria MHD v ul. Bratří Štefanů (směr Pyrám) před Polikliniku II. 895/1

130 Z místa označníku zastávky Alessandria (směr Pyrám) v ul. Bratří Štefanů (absence signálního pásu) po výstupu z vozidla MHD přejdeme mírně doprava volným prostorem 5 m k přístřešku zastávky. Podél něj přejdeme 3 m a pokračujeme podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 7 m a volným prostorem 3 m. Poté se dáme doleva podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 4 m a doprava 40 m. Poté dohledáme po levé ruce signální pás, jenž nás navede rovně 1,5 m k místu rozbočení tras a signálních pásů (směrem k přechodu přes ulici Bratří Štefanů a směrem k přechodu v Jižní ul.). Dále pokračujeme rovně podél signálního pásu 2,5 m k přechodu (7 m; přes obousměrnou Jižní ul.). Za přechodem (absence signálního a varovného pásu) přejdeme rovně volným prostorem 6 m. Poté pokračujeme podél trávníku po levé ruce (zbývající úsek trasy) 20 m (absence obrubníku), volným prostorem 2,5 m, podél trávníku (absence obrubníku) 9 m, volným prostorem 1,5 m a podél obrubníku trávníku 12 m. Dále přejdeme rovně volným prostorem 3 m a poté se dáme podél prosklené stěny doprava 4 m před vchod do poliklini