Trasa 3 - Popisy přechodů

Místo Viditelnost Hmatné prvky Světelná signalizace Akustická signalizace Jiné Hodnocení

přes jednosměrnou Chmelovu ul.

ne ne ne Místo pro přecházení. Absence varovných a signálních pásů. 3

přes jednosměrnou Rokycanovu ul.

ano ne ne Místo pro přecházení. Z jedné strany ulice signální pás není od varovného odsazen hladkou dlažbou. Z druhé strany ul. pouze varovný pás (nesprávné situování pásů). Hmatné prvky nejsou vizuálně kontrastní). 3

obousměrný vjezd v areálu univerzity

ano ne ne Místo pro přecházení. 1

přes jednosměrky v Rokycanově ul.

dobrá ano ne ne Situované dva jednosměrné přechody a střední dělící pás. Vozidla přijíždějí zprava. Varovné a signální pásy nejsou vizuálně kontrastní. 1

obousměrný vjezd na parkoviště u hotelu Stadion

dobrá ne ne ne Situované pouze varovné pásy, nejsou vizuálně kontrastní. Absence signálních pásů, včetně vodícího pásu přechodu. 3

přes obousměrnou ul. Ignáta Hermanna (mezi zastávkami Zimní stadion MHD)

dobrá ano ne ne Absence vodícího pásu přechodu. Varovné a signální pásy nejsou vizuálně kontrastní. 2

přes jednosměrnou ul. Jana Koziny

špatná ne ne ne Absence varovných a signálních pásů. 3

přes obousměrnou ul. Orlické nábřeží (u mostu)

dobrá ne ne ne Absence varovných a signálních pásů, včetně vodícího pásu přechodu. 3

přes obousměrný vjezd k Zimnímu stadionu (u mostu)

špatná ne ne ne Absence varovných a signálních pásů. 3

přes obousměrnou ul. Nábřeží U Přívozu (u hasičárny)

dobrá ano ne ne Absence vodícího pásu přechodu. 2

přes obousměrnou Hradeckou ul. (u vědecké knihovny)

dobrá ne ne ne Situovaný střední dělící pás přechodu (absence hmatných prvků). Na vzdálenější straně ulice (směrem od knihovny) je pouze varovný pás (absence signálního pásu). 3

přes obousměrný vjezd do areálu univerzity (u vědecké knihovny)

dobrá ano ne ne 1

přes obousměrnou Hradeckou ul. (před univerzitou)

dobrá ne ne ne Situovaný střední dělící pás přechodu. Absence varovných a signálních pásů. 3

přes obousměrný vjezd k parkovišti (před univerzitou)

špatná ne ne ne Absence varovných a signálních pásů, včetně vodícího pásu přechodu. 3

přes obousměrnou Sokolskou ul. (u Fakultní nemocnice)

dobrá ano ano ano Situovaný střední dělící pás přechodu. Varovné a signální pásy nejsou vizuálně kontrastní. 1 -

přes obousměrný vjezd (před vstupní bránou FN)

špatná ano ne ne Varovné a signální pásy nejsou vizuálně kontrastní. Nesprávné situování a šíře signálního pásu před bránou do areálu FN. 3

přes křižovatku Mileta (směrem od zastávky Heyrovského – směr Futurum)

špatná ne ano ne Absence akustické signalizace pro nevidomé. Absence varovných a signálních pásů. Nebezpečné přecházení. 3

přes obousměrnou ul. Akademika Heyrovského

špatná ne ne ne Absence signálních pásů. 3

obousměrný vjezd k parkovišti (u objektu Speciálních škol)

ne ne ne Místo pro přecházení. Absence varovných a signálních pásů. 3

přes obousměrnou ul. 17. listopadu (u Hradecké ul.)

dobrá ne ne ne 3

přes obousměrnou Brněnskou ul. (u průmyslovky)

dobrá ne ne ne Absence varovných a signálních pásů, včetně vodícího pásu přechodu. 3

přes jednosměrnou ul. U Kavalíru

dobrá ano ne ne Použití nesprávné dlažby u varovného pásu. 2

přes jednosměrky v Hradební ul. (Nezvalova ul.)

dobrá ne ne ne Situované dva jednosměrné přechody a střední dělící pás. Absence varovných a signálních pásů. 3

přes obousměrný vjezd do areálu FN reh. kliniky

ne ne ne Místo pro přecházení. Absence varovných a signálních pásů. 3

přes obousměrnou Nezvalovu ul. (u rehabilitační kliniky)

dobrá ne ne ne Signální pásy jsou po 1,5 m ukončeny (nesprávné ukončení ve volném prostranství). Varovné a signální pásy nejsou vizuálně kontrastní. 3

přes obousměrný vjezd k parkovišti (u rehab. kliniky)

dobrá ne ne ne Signální pás je po 1,5 m ukončen (nesprávné ukončení ve volném prostranství). Varovný a signální pás není vizuálně kontrastní. Z jedné strany přechodu není situovaný var. a sig. pás. 3

obousměrný vjezd ke Všesportovnímu stadionu

ne ne ne Místo pro přecházení, absence varovných a signálních pásů, včetně vodícího pásu přechodu. 3

přes obousměrnou Malšovickou ul. (situovaný u vjezdu ke stadionu)

dobrá ano ne ne 1

přes obousměrnou Malšovickou ul. (situovaný mezi zastávkami Koupaliště Flošna MHD)

dobrá ano ne ne Situovaný střední dělící pás přechodu. 1

přes obousměrný vjezd k parkovišti (u koupaliště Flošna)

dobrá ano ne ne Signální pás není situovaný k přirozené vodící linii. 2

přes obousměrný vjezd v areálu parkoviště (u koupaliště)

dobrá ne ne ne Situované pouze varovné pásy. Absence signálních pásů. 3

přes obousměrnou ul. Orlické nábřeží (u zastávky Stará nemocnice – směr Malšovice)

dobrá ne ne ne Absence varovných a signálních pásů. 3

přes jednosměrky v Hradební ul. (Pospíšilova tř.)

dobrá ne ne ne Situované tři jednosměrné přechody a dva střední dělící pásy (absence varovných a signálních pásů). 2

přes obousměrnou Pospíšilovu ul. (směrem od Hradební ul.)

dobrá ano ne ne Situovaný střední dělící pás přechodu. 1

přes obousměrnou Švendovu ul. (u lékárny Benu 390)

dobrá ano ne ne 1

přes obousměrnou Pospíšilovu ul. (u lékárny Benu 390)

dobrá ano ne ne Situovaný střední dělící pás přechodu. 1

přes obousměrnou Pospíšilovu ul. (u zastávky Průmyslová škola MHD)

dobrá ano ano ano Absence vodícího pásu přechodu. 1

3 jednosměrky v ul. Bratří Čapků

dobrá ne ne ne Od budovy k přechodu je situovaný varovný a signální pás. Na ostatních místech je absence varovných a signálních pásů. Situovaný střední dělící pás (7 m). 3

přes obousměrnou Pospíšilovu ul. (u Okružní ul.)

dobrá ano ne ne Situovaný střední dělící pás přechodu. 1

přes obousměrnou Okružní ul. (u restaurace Rychtářka)

dobrá ne ne ne Absence varovného a signálního pásu (směrem od budovy). 3

přes obousměrnou Orlickou ul. (u zastávky Pyrám MHD)

dobrá ne ne ne Absence varovných a signálních pásů. 3

přes obousměrnou Pospíšilovu ul. (u zastávky Pyrám MHD)

dobrá ne ne ne Absence varovných a signálních pásů, včetně vodícího pásu přechodu. Nebezpečné přecházení. 3

přes obousměrnou Pospíšilovu ul. (u budovy Policie ČR)

dobrá ne ano ano Absence varovných a signálních pásů, včetně vodícího pásu přechodu. 2

přes jednosměrnou Uhelnou ul.

ano ne ne Místo pro přecházení. 1

přes Slavíčkovu ul.

ne ne ne Místo pro přecházení. Absence varovných a signálních pásů. 3

přes obousměrnou Slezskou ul. (u OSSZ)

dobrá ne ne ne Absence varovných a signálních pásů. 3

přes obousměrný vjezd k parkovišti (Jižní ul.)

dobrá ne ne ne Absence varovných a signálních pásů. 3

přes obousměrnou Jižní ul. (mezi zastávkami Poliklinika 2)

dobrá ne ne ne Absence vodícího pásu přechodu. Absence varovného a signálního pásu (směrem od zastávky Poliklinika 2 – směr Stoletá). 3

přes jednosměrky v Šimkově ul. (Pospíšilova tř.)

dobrá ne ne ne Situované tři jednosměrné přechody a dva střední dělící pásy (absence varovných a signálních pásů). 2

přes obousměrnou Švendovu ul. (u zastávky Průmyslová škola – směr magistrát)

špatná ano ne ne 1 -

přes jednosměrnou ul. Bratří Čapků (u pošty)

špatná ano ne ne Vozidla přijiždějí zprava. 1 -

přes obousměrnou Okružní ul. (u TyfloCentra o.p.s.)

dobrá ano ne ne 1

přes jednosměrnou ul. Na Střezině

dobrá ne ne ne Vozidla přijíždějí zleva. Absence varovných a signálních pásů. 3

přes obousměrnou Pouchovskou ul.

dobrá ne ne ne Absence varovných a signálních pásů, včetně vodícího pásu přechodu. 3

Přes obousměrnou Slezskou ul.

špatná ne ne ne Absence varovných a signálních pásů. 3

přes obousměrnou Jánošíkovu ul.

špatná ano ne ne 1

přes obousměrnou ul. SNP (mezi zastávkami Alessandria MHD)

dobrá ano ne ne 1

přes obousměrnou Jižní ul. (u Polikliniky II.)

dobrá ne ne ne Absence varovného a signálního pásu (směrem od polikliniky). 2

přes obousměrnou ul. Bratří Štefanů (u Orebské ul.)

dobrá ano ne ne Absence vodícího pásu přechodu. 2