Trasa 3 - Popisy zastávek MHD

Název Ulice Směr Signální pás (před označníkem) Vizuální prvky Jiné Hodnocení

Zimní stadion

Ignáta Hermanna Magistrát města ne ne Označník zastávky je situovaný 6 m od přístřešku zastávky. Absence přirozené a umělé vodící linie. 3

Zimní stadion

Ignáta Hermanna Futurum ne ne 2

Heyrovského

Sokolská Futurum ne ne 3

Heyrovského

Sokolská Hl. nádraží ne ne Absence přirozené vodící linie a hmatného pásu na cykl. stezce. 3

Heyrovského

Hradecká Zimní stadion ne ne 3

Fakultní nemocnice

Sokolská Futurum ano ne 1

Fakultní nemocnice

Sokolská Hl. nádraží ano ne Absence umělé vodící linie z drážek. 2

Stará nemocnice

Nezvalova Magistrát města ano ne 1

Stará nemocnice

Nezvalova Malšovice ano ne 1

Koupaliště Flošna

Malšovická Magistrát města ano ne Označník zastávky je situovaný u obrubníku trávníku (přirozená vodící linie). Absence přístřešku zastávky. 2

Koupaliště Flošna

Malšovická Malšovice ano ne 1

Průmyslová škola

Pospíšilova Magistrát města ano ne 1

Průmyslová škola

Pospíšilova Pyrám ano ne Absence přístřešku zastávky. 2

Pyrám

Pospíšilova hotel Alessandria ano ne 1

Pyrám

Pospíšilova Magistrát města ne ne Situovaný pouze označník zastávky. 3

Alessandria

Třída SNP Magistrát města ano ne Signální pás je situovaný k prvním dveřím vozidla MHD. Označník zastávky je situovaný od signálního pásu po čtyřech metrech vpravo. 1

Alessandria

Třída SNP Slezské předm. ano ne Signální pás je situovaný k prvním dveřím vozidla MHD. 1

Alessandria

Bratří Štefanů Pyrám ne ne Absence vodících linií. 3

Alessandria

Bratří Štefanů Stoletá ne ne Absence přístřešku zastávky a signálního pásu. 3

Poliklinika 2

Jižní Tesla ano ne 1

Poliklinika 2

Jižní Stoletá ne ne 2