Trasa 4 - Popisy tras chodníků

Místo Délka trasy (m) Popis trasy Hodnocení

od zastávky Ulrichovo nám. (směr Adalbertinum) před Polikliniku I. 750/1

126 Od označníku zastávky Ulrichovo náměstí – směr Adalbertinum (po výstupu z vozidla MHD) nás navede signální pás rovně 4,5 m k betonovým květníkům. Podél nich se dáme doleva po pravé ruce 4 m, odbočíme o 80 stupňů doprava a přejdeme volným prostorem (absence umělé vodící linie). Po 25-ti m terén pochozí plochy klesá k přechodu (4 m; přes jednosměrnou vozovku; vozidla přijíždějí zprava; absence signálních pásů a varovného pásu). Za přechodem se dáme rovně volným prostorem 5 m ke hraně schodu (vzhůru) – místo rozbočení tras. Dále pokračujeme podél hrany schodu doleva 4 m, přejdeme mírně doprava 5 m a poté se dáme podél zdi domů po pravé ruce 37 m. Dále nás navede signální pás doleva 1 m a doprava 2 m k místu rozbočení signálních pásů. My pokračujeme podél signálního pásu rovně 2 m k přechodu (5 m; přes obousměrnou Jeronýmovu ul.). Za přechodem se dáme podél signálního pásu rovně 6 m a pokračujeme podél zdi domu doprava po levé ruce 12 m. Pak obejdeme zprava stojany na kola (překážka v průchozím prostoru). Poté vystoupíme 3 schody a po jednom a půl metru dohledáme před námi vchod do polikliniky I. 3

před Lékárnu Dr.Max 750

1.5 Lékárna „Dr.Max“ se nachází ve vestibulu polikliniky I. Před vchodem do polikliniky otevřeme dveře směrem dovnitř. Za nimi odbočíme o 90 stupňů doleva a po jednom a půl metru dohledáme před námi vchod do lékárny. 1

od zastávky Ulrichovo nám. (směr Hlavní nádraží) před místo rozbočení tras u hrany schodu (směrem k poliklinice I. a směrem k zastávce Ulrichovo nám. – směr Adalbertinum)

158 Od označníku zastávky Ulrichovo náměstí – směr Hlavní nádraží (po výstupu z vozidla MHD) pokračujeme podél signálního pásu rovně 9 m a doleva podél zdi budovy po pravé ruce 7 m. Dále podél signálního pásu doleva 5 m a doprava 8 m k přechodu (5 m; přes obousměrnou Mánesovu ul.; situovaná umělá vodící linie z drážek). Za přechodem pokračujeme rovně podél signálního pásu 8 m, poté odbočíme doleva a dáme se podél rohu domu doprava po pravé ruce 1 m. Dále podél signálního pásu doleva 3,5 m k „akustickému“ přechodu (11 m; přes obousměrnou Gočárovu tř.; situovaný vodící pás přechodu). Za přechodem pokračujeme rovně podél signálního pásu 2,5 m, poté odbočíme doleva a dáme se podél rohu domu doprava po pravé ruce 11 m. Dále obejdeme zleva dvě reklamní tabule (překážka v průchozím prostoru před Cestovní kanceláří SKALLA 762 a Finančním centrem) v délce tří metrů a pokračujeme podél zdi domů po pravé ruce 16 m, rovně volným prostorem 1,5 m a podél zdi domu 3 m. Poté nás navede signální pás doleva 4 m k přechodu (6 m; přes jednosměrnou Mánesovu ul.; vozidla přijíždějí zleva). Za přechodem se dáme rovně podél signálního pásu 6 m a doprava 0,5 m ke zdi domu. Podél ní pokračujeme doleva po pravé ruce 41 m, doleva 2 m a poté doprava podél hrany schodu (vzhůru) 5 m k místu rozbočení tras (směrem k poliklinice I. a směrem k zastávce Ulrichovo nám. – směr Adalbertinum). 2

od zastávky Věkoše Slávie (směr Kingspan) před zastávku Věkoše Slávie (směr Alessandria)

58 Od označníku zastávky Věkoše Slávie – směr Kingspan (absence signálního pásu) po výstupu z vozidla MHD přejdeme rovně 2 m a dáme se podél podezdívky doprava po levé ruce 4 m. Dále přejdeme rovně podél přístřešku zastávky 3 m a pokračujeme podél podezdívky po levé ruce 33 m. Poté dohledáme po pravé ruce signální pás, jenž nás navede rovně 2,5 m k přechodu (5 m; přes obousměrnou Zahradní ul.). Za přechodem se dáme rovně podél signálního pásu 1,5 m a doprava 1,5 m k přechodu (6 m; přes obousměrnou ul. K Sokolovně). Za přechodem (absence signálního pásu) dohledáme po pravé ruce označník zastávky Věkoše Slávie – směr Alessandria (absence signálního pásu před označníkem). 2

od zastávky Věkoše Slávie (směr Alessandria) před Polikliniku IV. 399

51 Od označníku zastávky Věkoše Slávie – směr Alessandria (absence signálního pásu) po výstupu z vozidla MHD přejdeme mírně doleva 3,5 m k přístřešku zastávky. Podél jeho boční stěny se dáme rovně po pravé ruce (celý úsek trasy) 1,5 m, doleva podél trávníku (absence obrubníku) 1,5 m a rovně volným prostorem 1 m. Poté pokračujeme podél zdi budovy 7 m (překážka v průchozím prostoru – reklamní tab. před uzenářstvím), obejdeme zleva nájezdní rampu v délce 2,5 m (situovaná před vchodem) a dáme se podél zdi budovy 6 m. Dále pokračujeme podél ní doprava 11 m a doleva 18 m. Poté odbočíme o 90 stupňů doprava ke vchodu do polikliniky IV. (před vchodem je situovaný schod – vzhůru). 2

z místa rozbočení tras od obrubníku trávníku za přechodem přes Sokolskou ul. (směrem k zastávce Heyrovského – směr Zimní stadion) před zastávku Fakultní nemocnice - B (směr Pod Strání)

207 Z místa rozbočení tras od obrubníku trávníku za přechodem přes Sokolskou ul. (směrem k zastávce Heyrovského – směr Zimní stadion) přejdeme volným prostorem 8 m a přechod (10 m; přes obousměrnou Hradeckou ul.; křižovatka Mileta; absence signálních a varovných pásů). Za přechodem se dáme podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce (celý úsek trasy) 7 m, přejdeme rovně napříč cyklistickou stezku a chodník v délce 3 m a pokračujeme doleva podél trávníku (absence obrubníku) 4 m k místu rozbočení tras (směrem doprava k zastávce Heyrovského – směr Hlavní nádraží). Poté přejdeme rovně napříč chodník a cyklistickou stezku v délce 3 m a dáme se podél trávníku (absence obrubníku) 1,5 m k přechodu (21 m; přes obousměrnou Sokolskou ul.; Absence signálních a varovných pásů; situovaný střední dělící pás; křižovatka Mileta). Za přechodem se dáme podél obrubníku trávníku 1,5 m a poté přejdeme mírně doleva napříč cyklistickou stezku v délce 1,5 m. Dále pokračujeme podél trávníku (absence obrubníku) 15 m a mírně doprava 20 m. Dále přejdeme rovně volným prostorem 5,5 m a pokračujeme podél obrubníku trávníku 33 m. Poté přejdeme rovně volným prostorem 5,5 m a dáme se podél obrubníku trávníku (hmatově nevýrazný; poškozený), po 6-ti m se střetneme se sloupkem dopravní značky (překážka v průchozím prostoru). Po dalších padesátisedmi metrech přejdeme rovně podél přístřešku zastávky 4 m a po jednom metru dohledáme před námi označník zastávky Fakultní nemocnice „B“ – směr Pod Strání (absence signálního pásu před označníkem zastávky). 3

od zastávky Fakultní nemocnice B (směr Pod Strání) před hlavní vjezdovou vrátnici do Fakultní nemocnice

200 Od zastávky Fakultní nemocnice B – směr Pod Strání po výstupu z vozidla MHD (absence signálního pásu) přejdeme rovně 2 m k obrubníku trávníku, za nímž je situovaný označník zastávky. Podél obrubníku trávníku (hmatově nevýrazný, poškozený) pokračujeme doleva po pravé ruce (celý úsek trasy) 60 m (poškozená pochozí plocha) a poté doprava 85 m k přechodu (8 m; přes obousměrný vjezd k parkovišti; absence signálních pásů). Za přechodem se dáme rovně volným prostorem 2 m, podél trávníku (absence obrubníku) doleva 1,5 m a poté přejdeme rovně volným prostorem 3 m. Dále pokračujeme podél trávníku (absence obrubníku) 6 m, rovně volným prostorem 3 m, podél trávníku (absence obrubníku) 3 m a podél obrubníku trávníku 17 m. Poté přejdeme rovně volným prostorem 6 m a podél zdi 3 m. Pak odbočíme o 90 stupňů doprava k okénku hlavní vjezdové vrátnice do Fakultní nemocnice. Můžeme zde požádat o zajištění doprovodu k lékaři. 3

od zastávky Benešova (směr Pod Strání) před Polikliniku III. 1549/34

195 Od označníku zastávky Benešova – směr Pod Strání (absence signálního pásu) po výstupu z vozidla MHD přejdeme rovně 1,5 m a dáme se podél hrany schodu (vzhůru) doprava po levé ruce 8 m (po 5-ti m míjíme přístřešek zastávky, k němuž jsou situované 3 schody). Dále pokračujeme podél betonového soklu po levé ruce 55 m a podél kontejneru na odpad 1,5 m – místo rozbočení tras. Poté pokračujeme podél kontejneru doleva 3 m a znovu doleva 1,5 m. Dále doprava podél betonového soklu po levé ruce 9 m a doprava podél hrany schodu (vzhůru) 4,5 m. Poté odbočíme o 90 stupňů doleva, vystoupíme 7 schodů (madlo po pravé ruce) a dáme se podél podezdívky zábradlí po pravé ruce 5 m, doprava 4 m a doleva podél stěny 4 m. Dále pokračujeme podél podezdívky zábradlí po pravé ruce 20 m (pochozí plocha klesá), doprava podél trávníku (absence obrubníku) 8 m a rovně volným prostorem 4 m. Poté pokračujeme podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 25 m a rovně volným prostorem 3 m. Dále podél podezdívky zábradlí po pravé ruce 3,5 m, doleva 1 m a poté odbočíme o 90 stupňů doprava. Přejdeme volným prostorem 2,5 m a pokračujeme doleva podél zdi budovy po pravé ruce 11 m (překážky v průchozím prostoru – reklamní tab. a dveře otebřené směrem ven), podél trávníku (absence obrubníku) 4 m a doprava podél podezdívky zábradlí 3,5 m. Dále se dáme podél zábradlí doleva po pravé ruce 7 m a doprava 2 m před vchod do polikliniky III. 2

před Lékárnu Benu 1549/34

20 Lékárna „Benu“ se nachází ve vestibulu polikliniky III. Před vchodem do polikliniky projdeme dvěma posuvnými dveřmi. Za nimi pokračujeme rovně podél stěny po pravé ruce (celý úsek trasy) 3 m a podél dveří 2 m (mohou být otevřeny směrem ven). Dále pokračujeme rovně podél stěny 2 m (překážka v průchozím prostoru – židle), rovně podél dveří od výtahu 1,2 m, rovně podél stěny 1 m a rovně podél dveří od výtahu 1 m. Poté se dáme rovně podél stěny (překážky v průchozím prostoru – květníky a reklamní tab.), po osmi metrech dohledáme před námi dveře do lékárny „Benu“ (mohou být otevřeny směrem ven). 3

od zastávky Benešova (směr Zimní stadion) k místu rozbočení tras u kontejneru(směrem k zastávce Benešova – směr Pod Strání a směrem k poliklinice III.)

337 Od označníku zastávky Benešova – směr Zimní stadion (po výstupu z vozidla MHD) se dáme podél signálního pásu 1 m a poté doleva podél umělé vodící linie z drážek 10 m, podél obrubníku trávníku po pravé ruce 6 m a rovně podél varovného pásu 4 m. Dále pokračujeme podél obrubníku trávníku 20 m, odbočíme o 90 stupňů doprava a přejdeme 2 m. Poté se dáme podél hmatného pásu na cyklistické stezce doleva 14 m (absence umělé vodící linie z drážek), odbočíme o 90 stupňů doprava a přejdeme napříč cyklistickou stezku v délce 1,5 m. Dále pokračujeme rovně podél signálního pásu 20 m a doleva podél zdi budov po pravé ruce 35 m (překážky v průchozím prostoru – stojany na kola a reklamní tab.). Poté přejdeme rovně volným prostorem 3 m, podél zdi po pravé ruce 0,7 m a rovně volným prostorem 3 m. Dále se dáme podél zábradlí po pravé ruce 18 m, podél laviček 3 m (překážka v průchozím prostoru) a rovně volným prostorem 4 m. Poté pokračujeme doprava podél zábradlí po levé ruce 4,5 m, doleva 25 m (po třech metrech je situovaná překážka v průchozím prostoru – koš na odpadky) a rovně volným prostorem 4 m. Dále podél zábradlí po levé ruce 22 m (po 21 m je situovaná překážka v průchozím prostoru – koš na odpadky) a podél stěny doprava 0,5 m. Pak odbočíme o 90 stupňů doleva (překážka v průchozím prostoru – sloup situovaný 0,5 m před schodem) a přejdeme podél hrany schodu (vzhůru) 4,5 m. Poté obejdeme zprava předzahrádku: mírně doprava volným prostorem 2 m, doleva volným prostorem 6 m a doleva podél dřevěné desky po levé ruce 2,5 m (překážka v průchozím prostoru – nesprávně ohraničená předzahrádka). Dále pokračujeme doprava podél zábradlí po levé ruce 70 m (po 18-ti m je situovaná překážka v průchozím prostoru – koš na odpadky; po 40-ti m pochozí plocha stoupá v délce třech metrů) a doleva 13 m (po 5-ti m pochozí plocha klesá). Poté přejdeme rovně volným prostorem 4 m a dáme se podél zábradlí po levé ruce 5 m. Dále přejdeme rovně volným prostorem 9 m a přechod (21 m; přes obousměrnou tř. Edvarda Beneše; situovaný střední dělící pás; absence signálních a varovných pásů). Za přechodem po dvou a půl metrech dohledáme před námi kontejner – místo, kde rozbočují trasy (směrem k zastávce Benešova – směr Pod Strání a směrem k poliklinice III.). 3

od zastávky Bavlna (směr Jungmannova) před zastávku Bavlna (směr Magistrát města)

71 Od označníku zastávky Bavlna – směr Jungmannova (absence signálního pásu) po výstupu z vozidla MHD přejdeme rovně 3 m a dáme se podél podezdívky po levé ruce (celý úsek trasy) doprava 3 m, podél lavičky 1,5 m (překážka v průchozím prostoru), podél podezdívky 7,5 m a podél vstupní brány 3,5 m. Dále podél podezdívky 15 m (překážka v průchozím prostoru – přerostlá vegetace), rovně volným prostorem 1 m a podél signálního pásu doprava 4 m k přechodu (5 m; přes obousměrnou Veverkovu ul.). Za přechodem se dáme podél signálního pásu rovně 4 m, odbočíme o 90 stupňů doprava, přejdeme volným prostorem 6,5 m a pokračujeme podél obrubníku trávníku (hmatově nevýrazný) 15 m k místu rozbočení tras. Poté odbočíme o 80 stupňů doprava a po čtyřech metrech dohledáme před námi označník zastávky Bavlna – směr Magistrát města (absence signálního pásu před označníkem). 3

z místa rozbočení tras od obrubníku trávníku (směrem k zastávkám Bavlna – směr Jungmannova a směr Magistrát města) před Polikliniku Medika 1631/5

34 Z místa rozbočení tras od obrubníku trávníku (směrem k zastávkám Bavlna – směr Jungmannova a směr Magistrát města) přejdeme rovně volným prostorem 6 m a pokračujeme podél obrubníku trávníku (hmatově nevýrazný) po levé ruce (celý úsek trasy) 10 m. Dále rovně volným prostorem 1,5 m, podél obrubníku trávníku (hmatově nevýrazný) 3,5 m, rovně volným prostorem 3 m a podél obrubníku trávníku (hmatově nevýrazný) 3,5 m. Poté se dáme podél něj doleva 3 m a doprava podél stojanu na kola (překážka v průchozím prostoru) 1,5 m. Pak odbočíme o 90 stupňů doleva, vystoupíme 6 schodů (madlo po levé ruce) a po dvou metrech dohledáme před námi vchod do polikliniky „Medika“. 3

od zastávky Jiráskovo náměstí (směr Hlavní nádraží) před Polikliniku Foerstrova 1656

83 Od zastávky Jiráskovo náměstí – směr Hlavní nádraží po výstupu z vozidla MHD (absence signálního pásu) přejdeme mírně doleva 2 m (po 1,5 m překážka v průchozím prostoru – sloupek označníku zastávky) a dáme se podél obrubníku trávníku doleva (stáčí se doprava) po pravé ruce (celý úsek trasy) 10 m a doprava podél trávníku (absence obrubníku) 2 m. Poté obejdeme kontejnery na odpad: doleva 1,5 m, doprava 8 m a doprava 1 m. Dále pokračujeme podél obrubníku trávníku (místo, kde rozbočují trasy) 8 m, rovně volným prostorem 2 m a podél obrubníku trávníku (hmatově nevýrazný) 26 m. Poté se dáme doprava podél trávníku (absence obrubníku) 2 m a rovně volným prostorem 2 m ke zdi budovy. Poté obejdeme zleva stojany na kola (překážka v průchozím prostoru) v délce asi osmi metrů. Dále pokračujeme podél zdi budovy 4,5 m, doleva 5 m (pochozí plocha stoupá) a podél prosklené stěny. Po dvou metrech dohledáme vchod do polikliniky „Foerstrova“. 3

od Polikliniky Foerstrova před Lékárnu Alma 1655

18 Od polikliniky „Foerstrova“ (zády ke vchodu) se dáme rovně 2,5 m, sestoupíme 5 schodů a pokračujeme podél hrany schodu (vzhůru) doprava po pravé ruce 2,5 m a doleva podél trávníku (absence obrubníku) 5 m. Dále přejdeme mírně doprava pod úhlem 60 stupňů volný prostor 5 m, vystoupíme 4 schody a po jednom a půl metru dohledáme před námi vchod do lékárny „Alma“. 2

od zastávky Jiráskovo náměstí (směr Jungmannova) k místu rozbočení tras u obrubníku trávníku (směrem k zastávce Jiráskovo náměstí – směr Hlavní nádraží a směrem k poliklinice „Foerstrova“)

51 Od zastávky Jiráskovo náměstí – směr Jungmannova po výstupu z vozidla MHD (absence signálního pásu) přejdeme rovně 1,5 m k obrubníku trávníku, za nímž je situovaný označník zastávky. Podél obrubníku trávníku pokračujeme doleva po pravé ruce 17 m. Poté odbočíme o 90 stupňů doleva a přejdeme napříč chodník 3 m i přechod (9 m; přes obousměrnou Habrmanovu ul.; absence signálních a varovných pásů). Za přechodem se dáme rovně 2,5 m, doprava podél podezdívky po levé ruce 1,5 m a poté přejdeme rovně volný prostor 3 m a místo pro přecházení (5 m; přes Foerstrovu ul.; absence signálních a varovných pásů). Za vozovkou dohledáme po levé ruce trávník (absence obrubníku) a pokračujeme podél něj 5 m (stáčí se doleva). Poté odbočíme o 90 stupňů doprava a přejdeme volným prostorem 3,5 m k obrubníku trávníku – místo rozbočení tras (směrem k zastávce Jiráskovo náměstí – směr Hlavní nádraží a směrem k poliklinice „Foerstrova“). 3

Areál Fakultní nemocnice

Místo Délka trasy (m) Popis trasy Hodnocení

od hlavní vjezdové vrátnice do Fakultní nemocnice před zastávku FN Pohotovost - Emergency MHD

90 Od okénka hlavní vjezdové vrátnice do Fakultní nemocnice (zády k okénku) pokračujeme doprava podél zdi po pravé ruce (celý úsek trasy) 1 m, mírně doprava 0,5 m a mírně doleva 1,5 m. Dále rovně volným prostorem 1,5 m, podél obrubníku trávníku 6,5 m k místu rozbočení tras. Poté přejdeme rovně volným prostorem 1,5 m a přechod (6 m; obousměrná vozovka k Biochemické klinice č. 22; absence signálních a varovných pásů). Za přechodem se dáme podél obrubníku trávníku 2,5 m ke zdi budovy. Poté po jednom metru dohledáme před námi mírně vlevo zděnou stěnu rampy. Dáme se podél ní mírně doprava 3 m a dále doprava podél hrany schodu (vzhůru) 2 m. Poté odbočíme o 90 stupňů doleva a obejdeme zleva stojany na kola (překážka v průchozím prostoru) v délce čtyř metrů a pokračujeme rovně podél obrubníku trávníku 3 m a doleva 2,5 m. Pak doprava podél obrubníku 3,5 m, přejdeme rovně 1 m a dáme se rovně podél obrubníku trávníku 27 m. Poté přejdeme rovně volným prostorem 2 m před signální pás – místo rozbočení tras. My se dáme podél signálního pásu doprava 1 m, doleva 1 m a dále podél obrubníku trávníku doleva 2 m a doprava 14 m. Poté přejdeme rovně podél přístřešku zastávky 4 m a dáme se podél obrubníku trávníku 1 m a doleva podél signálního pásu 2 m (určuje nástup do prvních dveří vozidla MHD). Označník zastávky je situovaný za obrubníkem trávníku. Název zastávky MHD je FN Pohotovost - Emergency. 2

od zastávky FN Pohotovost - Emergency MHD před Interní kliniku č. 10

104 Od zastávky FN Pohotovost - Emergency po výstupu z vozidla MHD přejdeme rovně 2 m k obrubníku trávníku, za nímž je situovaný označník zastávky. Podél obrubníku trávníku pokračujeme doleva po pravé ruce 25 m k místu rozbočení tras. Poté se dáme rovně podél signálního pásu 2,5 m a doleva 2 m k přechodu (6 m; přes obousměrnou vozovku; situovaný poblíž Interní kliniky č. 10). Za přechodem se dáme rovně podél signálního pásu 4 m, odbočíme o 90 stupňů doprava, přejdeme rovně 2,5 m a pokračujeme podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 2,5 m. Dále přejdeme rovně volným prostorem 9 m a pokračujeme doleva podél obrubníku trávníku po pravé ruce 2 m, rovně volným prostorem 1,5 m a podél obrubníku trávníku po pravé ruce 25 m. Poté přejdeme rovně 2 m k místu rozbočení tras (směrem od Nemocniční lékárny č. 20). Dále pokračujeme podél kamenné drtě (absence obrubníku) po pravé ruce 3 m a podél trávníku (absence obrubníku) 7 m. Poté přejdeme mírně doleva volným prostorem 10 m (absence umělé vodící linie z drážek) před vchod do Interní kliniky č. 10. 2

z místa rozbočení tras od obrubníku trávníku (směrem od hlavní vjezdové vrátnice) před Ústav klinické biochemie č. 22

50 Z místa rozbočení tras od obrubníku trávníku (směrem od hlavní vjezdové vrátnice) se dáme doprava podél obrubníku trávníku po pravé ruce (celý úsek trasy) 25 m a pak přejdeme rovně 3 m k obrubníku trávníku. Poté obejdeme zleva podél stojanů na kola (překážka v průchozím prostoru) rovně v délce 20-ti m. Poté se dáme rovně podél zdi budovy 2 m a dohledáme před námi vpravo vchod do Ústavu klinické biochemie č. 22. 3

od Ústavu klinické biochemie č. 22 před Ústav klinické imunologie a alergologie č. 17

61 Od Ústavu klinické biochemie č. 22 (zády ke vchodu) pokračujeme doprava podél obrubníku po pravé ruce (celý úsek trasy) 4 m a dále rovně podél vedlejšího vchodu 1 m. Poté se dáme podél zdi budovy 2 m a obejdeme zleva podél stojanů na kola (překážka v průchozím prostoru) rovně 18 m. Dále se dáme rovně podél obrubníku 1 m a doprava 1 m. Poté odbočíme o 90 stupňů doleva a přejdeme volným prostorem 1,5 m. Dále pokračujeme doleva podél obrubníku 1 m (překážka v průchozím prostoru – přerostlá vegetace) a doprava 3 m. pak přejdeme rovně volným prostorem 2,5 m. Dále pokračujeme doleva podél obrubníku 1,5 m a doprava 12 m. Poté doprava podél něj 8 m a rovně podél zábradlí 6 m (pochozí plocha stoupá). Dále dohledáme před námi vpravo vchod do Ústavu klinické imunologie a alergologie č. 17. 3

z místa rozbočení tras od signálního pásu (směrem od hlavní vjezdové vrátnice) před Pohotovost - Emergency č. 50

75 Z místa rozbočení tras od signálního pásu (směrem od hlavní vjezdové vrátnice) se dáme podél signálního pásu doleva 2 m k přechodu (5 m; přes obousměrnou vozovku; situovaný poblíž zastávky FN Pohotovost - Emergency MHD). Za přechodem se dáme rovně podél signálního pásu 2,5 m a poté doprava podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 7 m a doleva podél něj 28 m. Poté přejdeme mírně doprava volným prostorem 4 m ke sloupu. Odbočíme o 45 stupňů doleva a přejdeme volným prostorem 6 m (absence umělé vodící linie z drážek). Poté se dáme doleva podél laviček (překážka v průchozím prostoru) po pravé ruce 6 m a rovně podél trávníku (absence obrubníku; překážka v úrovni hlavy – přerostlá vegetace) 2 m. Dále pokračujeme rovně podél laviček (překážka v průchozím prostoru) po pravé ruce 5 m a poté přejdeme mírně doleva volným prostorem 8 m před vchod na Pohotovost - Emergency č. 50. 3

z místa rozbočení tras od obrubníku trávníku (směrem od zastávky FN Pohotovost - Emergency) před Dětskou kliniku č. 18

60 Z místa rozbočení tras od obrubníku trávníku (směrem od zastávky FN Pohotovost - Emergency) se dáme doprava podél obrubníku trávníku po pravé ruce (celý úsek trasy) 3 m a doprava 30 m k místu rozbočení tras. Dále pokračujeme rovně podél obrubníku trávníku 5 m a obejdeme zleva stojany na kola (překážka v průchozím prostoru) v délce dvou metrů. Poté se dáme podél obrubníku doprava 10 m a odbočíme o 90 stupňů doleva. Přejdeme volným prostorem 2 m a pokračujeme rovně podél hrany schodu (vzhůru) 1,5 m, rovně podél zdi budovy 2,5 m a rovně podél zábradlí (pochozí plocha mírně stoupá) 2,5 m. Poté dohledáme před námi vchod do Dětské kliniky č. 18. 2

Z místa rozbočení tras od obrubníku trávníku poblíž Dětské kliniky č. 18 (směrem od zastávky FN Pohotovost - Emergency) před Radiologickou kliniku č. 15

147 Z místa rozbočení tras od obrubníku trávníku poblíž Dětské kliniky č. 18 (směrem od zastávky FN Pohotovost - Emergency) odbočíme o 90 stupňů doleva, přejdeme napříč chodník 2,5 m a dáme se podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 5 m k přechodu (5,5 m; absence signálního a varovného pásu; situovaný před Prodejním centrem). Za přechodem se dáme rovně podél signálního pásu 2 m a poté doprava podél zdi budovy po levé ruce 9 m (situované reklamní tab. před bistrem a trafikou – překážky v průchozím prostoru). Dále přejdeme rovně volným prostorem 2 m, obejdeme zprava dvě reklámní tabule (překážky v průchozím prostoru) v délce dvou metrů. Poté pokračujeme rovně podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 2,5 m, rovně podél zdi budovy 8,5 m a doprava podél ní 3 m. Dále odbočíme o 90 stupňů doprava, přejdeme napříč chodník 1 m a vozovku (absence signálních a varovných pásů) 3,5 m. Za vozovkou pokračujeme podél obrubníku trávníku po levé ruce 16 m, rovně volným prostorem 1 m, podél obrubníku trávníku 2 m a podél lavičky (překážka v průchozím prostoru) 2 m. Dále se dáme podél obrubníku trávníku po levé ruce 2 m, podél laviček (překážka v průchozím prostoru) 4 m a podél obrubníku trávníku 1 m. Poté odbočíme o 90 stupňů doprava a přejdeme napříč chodník 1,5 m. Před živým plotem (absence obrubníku) odbočíme o 90 stupňů doleva a po jednom metru dohledáme před námi signální pás. Podél něj se dáme doprava 3,5 m k přechodu 5,5 m. Za přechodem se dáme rovně podél signálního pásu 2 m a dohledáme před námi po levé ruce obrubník trávníku. Podél něj se dáme 7 m a přejdeme napříč chodník 1,5 m. Odbočíme o 90 stupňů doleva a pokračujeme podél obrubníku trávníku po pravé ruce 10 m, rovně volným prostorem 1 m a rovně podél obrubníku trávníku 10 m. Poté přejdeme rovně vozovku (absence signálních a varovných pásů) 5 m a dáme se podél obrubníku trávníku po levé ruce 2,5 m (kontura se stáčí doleva). Dále přejdeme rovně vjezd k budově 3 m. Před obrubníkem trávníku odbočíme o 90 stupňů doprava a přejdeme vjezd k budově 3 m. Poté pokračujeme podél obrubníku trávníku po levé ruce 2,5 m a podél zdi budovy 20 m. Dále dohledáme před námi vlevo vchod do Radiologické kliniky č. 15. 3

od Radiologické kliniky č. 15 před Neurochirurgickou kliniku č. 16

14 Od Radiologické kliniky č. 15 (zády ke vchodu) pokračujeme doleva podél zdi budovy po levé ruce (celý úsek trasy) 10 m, obejdeme zprava lavičku (překážka v průchozím prostoru) v délce 1,5 m a dáme se podél zdi budovy rovně 1 m a doprava 1 m. Poté dohledáme před námi vlevo vchod do Neurochirurgické kliniky č. 16. 2

od hlavní pěší brány do Fakultní nemocnice před Porodnici č. 9A

55 Od okénka hlavní pěší brány do Fakultní nemocnice (zády k okénku) pokračujeme doleva podél zdi po levé ruce 1 m, rovně podél umělé vodící linie z drážek 4 m, rovně podél obrubníku trávníku 1,5 m a doleva podél něj 1,5 m. Poté obejdeme zprava sloup a dáme se rovně podél novinového stánku po levé ruce 2 m a rovně podél obrubníku trávníku 9 m před signální pás – místo rozbočení tras. Dále pokračujeme rovně podél signálního pásu 1,5 m, přejdeme rovně volným prostorem 1,5 m a dáme se doprava podél obrubníku trávníku po levé ruce 2 m a doleva 8 m. Přejdeme rovně vozovku 3,5 m (absence signálních pásů a varovného pásu) a pokračujeme doprava podél obrubníku trávníku po levé ruce 1 m a doleva 7,5 m. Poté obejdeme zprava stojany na kola (překážka v průchozím prostoru) v délce tří metrů a dáme se rovně podél obrubníku po levé ruce 1 m. Dále přejdeme rovně volným prostorem 1,5 m a pokračujeme podél zíďky a zábradlí (pochozí plocha mírně stoupá) po levé ruce 3,5 m a rovně volným prostorem 1 m. Poté se dáme doprava podél zdi po levé ruce 1 m, rovně podél prosklených dveří (uzavřených) 2,5 m a rovně podél zdi 1 m. Dále dohledáme před námi vlevo vchod do Porodnice č. 9A. 2

z místa rozbočení tras před signálním pásem poblíž novinového stánku (směrem od pěší brány) před Gynekologii č. 9C

40 Z místa rozbočení tras před signálním pásem poblíž novinového stánku (směrem od pěší brány) pokračujeme rovně podél signálního pásu 1,5 m a doprava 3 m k přechodu (5 m; situovaný poblíž novinového stánku u porodnice). Za přechodem se dáme rovně podél signálního pásu 2 m a rovně podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 12 m k místu rozbočení tras. Dále odbočíme o 90 stupňů doleva, přejdeme napříč chodník 1,5 m a pokračujeme rovně podél obrubníku trávníku po levé ruce 3 m k vozovce (7 m; absence signálních a varovných pásů). Za vozovkou před obrubníkem (situovaného podél vozovky) – místo rozbočení tras. My přejdeme rovně volným prostorem 6 m před vchod do Gynekologie č. 9C. 3

z místa rozbočení tras od obrubníku situovaného poblíž Gynekologie č. 9C (směrem od vozovky) před Stomatologickou kliniku č. 11A

52 Z místa rozbočení tras od obrubníku situovaného poblíž Gynekologie č. 9C (směrem od vozovky) pokračujeme doprava podél obrubníku po levé ruce 14 m. Obrubník v celém úseku trasy situuje podél vozovky. Dále přejdeme rovně napříč vozovku (9 m; absence signálních a varovných pásů). Za vozovkou se dáme rovně podél obrubníku po levé ruce 13 m a doleva 12 m (mohou zde parkovat vozidla). Poté odbočíme o 90 stupňů doleva a po jednom metru dohledáme před námi hranu schodu. Vystoupíme 6 schodů a po dvou metrech dohledáme před námi mírně vpravo vchod do Stomatologické kliniky č. 11A. 3

z místa rozbočení tras od trávníku (směrem od přechodu situovaného poblíž Porodnice č. 9A) před Budovu Ředitelství FN č. 12

62 Z místa rozbočení tras od trávníku (směrem od přechodu situovaného poblíž Porodnice č. 9A) přejdeme rovně napříč chodník 1,5 m a pokračujeme rovně podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 44 m. Poté přejdeme rovně napříč chodník 1,5 m k trávníku – místo rozbočení tras. Dále odbočíme o 90 stupňů doleva a přejdeme rovně napříč chodník 1,5 m. Poté pokračujeme rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 3 m k vozovce (7 m; absence signálních a varovných pásů). Za vozovkou se dáme doprava podél obrubníku po levé ruce. Obrubník situuje podél vozovky. Jeho kontura se stáčí doleva. Po 5-ti m dohledáme před námi vlevo vchod do Ředitelství FN č. 12 (před vstupem je situovaná gumová rohož). 3

z místa rozbočení tras od trávníku (směrem k Ředitelství FN č. 12 ) před Neurologickou kliniku č. 8

30 Z místa rozbočení tras od trávníku (směrem k Ředitelství FN č. 12 ) pokračujeme rovně podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 14 m (pochozí plocha klesá). Poté odbočíme o 90 stupňů doleva, přejdeme napříč chodník 2 m k trávníku, odbočíme o 90 stupňů doprava a přejdeme vozovku (8 m; absence signálních a varovných pásů). Za vozovkou přejdeme rovně chodník 2,5 m k lavičce – místo rozbočení tras. Poté odbočíme o 90 stupňů doprava a přejdeme volným prostorem 4 m ke vchodu do Neurologické kliniky č. 8. 2

z místa rozbočení tras od lavičky před Neurologickou klinikou č. 8 (směrem od vozovky) před Nemocniční lékárnu č. 20

34 Z místa rozbočení tras od lavičky před Neurologickou klinikou č. 8 (směrem od vozovky) odbočíme o 90 stupňů doleva. Poté pokračujeme podél lavičky po pravé ruce 0,5 m, podél trávníku 1 m, podél lavičky 1,5 m (překážka v průchozím prostoru), rovně podél trávníku (absence obrubníku) 4 m a doprava podél něj 9 m. Dále pokračujeme podél lavičky po pravé ruce 1,5 m (překážka v průchozím prostoru), rovně podél obrubníku trávníku 2 m k místu rozbočení tras. My se dáme doleva podél signálního pásu 1,5 m k přechodu 4,5 m. Za přechodem pokračujeme rovně podél signálního pásu 2 m a poté doprava podél umělé vodící linie z drážek 5 m ke hraně schodu. Vystoupíme 6 schodů(madlo po pravé ruce) a po dvou metrech dohledáme před námi vchod do Nemocniční lékárny č. 20. 2

z místa rozbočení tras od obrubníku trávníku (před Nemocniční lékárnou č. 20) k místu rozbočení tras (směrem k Interní klinice č. 10 a směrem k zastávce FN Pohotovost - Emergency MHD)

130 Z místa rozbočení tras od obrubníku trávníku (před Nemocniční lékárnou č. 20) pokračujeme rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 2 m, rovně podél lavičky 1,5 m (překážka v průchozím prostoru), rovně podél obrubníku trávníku 4 m, rovně podél lavičky 1,5 m (překážka v průchozím prostoru) a rovně podél obrubníku trávníku 4 m. Poté se dáme rovně podél signálního pásu 2 m k přechodu (6 m; u Neurologické kliniky č. 8). Za přechodem se dáme rovně podél signálního pásu 1,5 m, rovně podél lavičky po pravé ruce 1,5 m (překážka v průchozím prostoru), rovně podél trávníku (absence obrubníku) 5 m, rovně podél lavičky 1,5 m (překážka v průchozím prostoru) a rovně podél trávníku (absence obrubníku) 5 m. Dále pokračujeme rovně podél lavičky po pravé ruce 1,5 m (překážka v průchozím prostoru) a mírně doprava podél trávníku (absence obrubníku) 8 m k „prvnímu přechodu“ (9 m; absence signálních pásů a varovného pásu; poblíž Plícní kliniky č. 14). Za přechodem se dáme rovně 2 m k trávníku – místo rozbočení tras (směrem od zastávky FN Neurologická klinika MHD). Poté odbočíme o 90 stupňů doleva a přejdeme 2 m k „druhému přechodu“ (6 m; absence signálních pásů; poblíž Plícní kliniky č. 14). Za přechodem situuje varovný pás– místo rozbočení tras (směrem k Plícní klinice č. 14). My odbočíme o 45 stupňů doleva ke „třetímu přechodu“ (7 m; absence signálních a varovných pásů; poblíž Plícní kliniky č. 14). Za přechodem po jednom a půl metru dohledáme před námi po pravé ruce trávník a pokračujeme podél něj 1 m a rovně podél obrubníku trávníku 8 m. Poté se dáme doprava podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 25 m, rovně volným prostorem 4 m, rovně podél trávníku (absence obrubníku) 10 m, rovně podél lavičky 1,5 m (překážka v průchozím prostoru), rovně podél trávníku 1,5 m a rovně podél lavičky 1,5 m (překážka v průchozím prostoru). Dále pokračujeme rovně podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 3,5 m a rovně podél kamenné drtě (absence obrubníku) 3 m k místu rozbočení tras (směrem k Interní klinice č. 10 a směrem k zastávce FN Pohotovost - Emergency MHD). 3

z místa rozbočení tras od trávníku (směrem od přechodu situovaného poblíž Porodnice č. 9A) před Ortopedickou ambulanci č. 1

33 Z místa rozbočení tras od trávníku (směrem od přechodu situovaného poblíž Porodnice č. 9A) pokračujeme podél obrubníku trávníku doprava po pravé ruce 21 m, poté přejdeme rovně napříč chodník 1,5 m a dáme se rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 2,5 m k místu rozbočení tras. Dále přejdeme rovně vozovku (6,5 m; absence signálních a varovných pásů) ke hraně schodu. Vystoupíme 7 schodů (madlo po pravé ruce) a dohledáme před námi vpravo vchod do Ortopedické ambulance č. 1. 2

z místa rozbočení tras od obrubníku trávníku (směrem k Ortopedické ambulanci č. 1) před Radiologickou kliniku – centrální rentgen č. 2

37 Z místa rozbočení tras od obrubníku trávníku (směrem k Ortopedické ambulanci č. 1) odbočíme o 90 stupňů doleva, přejdeme napříč chodník 1,5 m a pokračujeme rovně podél obrubníku trávníku po levé ruce 6 m k místu rozbočení tras. Obrubník situuje podél vozovky. Poté odbočíme o 90 stupňů doprava a přejdeme vozovku (4 m; absence signálních a varovných pásů). Za vozovkou se dáme rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 1 m a rovně podél trávníku (absence obrubníku) 9,5 m. Přejdeme rovně 1 m a pokračujeme rovně podél trávníku (absence obrubníku; pochozí plocha stoupá) po pravé ruce 4 m. Poté po jednom metru dohledáme před námi po pravé ruce zábradlí a dáme se podél něj 9 m (pochozí plocha stoupá). Dále dohledáme před námi vchod do Radiologické kliniky – centrální rentgen č. 2. 3

z místa rozbočení tras od obrubníku trávníku (směrem k Radiologické klinice č. 2) před Oční kliniku č. 3

59 Z místa rozbočení tras od obrubníku trávníku (směrem k Radiologické klinice č. 2) pokračujeme rovně podél obrubníku trávníku (situuje podél vozovky) po levé ruce 3 m. Poté odbočíme o 90 stupňů doprava a přejdeme vozovku (4 m; absence signálních a varovných pásů). Za vozovkou se dáme rovně podél obrubníku trávníku po levé ruce 1 m a rovně podél živého plotu (absence obrubníku; přerostlá vegetace; situuje podél vozovky) 9 m. Poté přejdeme rovně volným prostorem 5 m a pokračujeme doleva podél zábradlí po pravé ruce 20 m (mírně odbočuje doleva; situuje podél vozovky). Dále se dáme rovně podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 3 m a doprava 4 m. Poté odbočíme o 90 stupňů doleva a přejdeme volným prostorem 3 m k obrubníku trávníku – místo rozbočení tras. Dále pokračujeme doleva podél obrubníku trávníku (hmatově nevýrazný) po pravé ruce 3,5 m, poté odbočíme mírně doleva a přejdeme 2,5 m ke hraně schodu. Vystoupíme dva schody a po jednom metru dohledáme před námi vchod do Oční kliniky č. 3. 3

z místa rozbočení tras u Oční kliniky č. 3 před ORL kliniku č. 4

53 Z místa rozbočení tras u Oční kliniky č. 3 pokračujeme doprava podél obrubníku trávníku (stáčí se doleva) po levé ruce 26 m a přejdeme rovně volným prostorem 4 m. Dále se dáme doprava podél obrubníku trávníku po levé ruce 11 m, doleva 7,5 m a znovu doleva podél obrubníku trávníku 3 m. Poté po jednom a půl metru dohledáme před námi vchod do ORL kliniky č. 4. 1

od zastávky FN Neurologická klinika MHD před Kliniku infekčních nemocí č. 6

52 Od zastávky FN Neurologická klinika MHD po výstupu z vozidla MHD (absence signálního pásu) dohledáme před námi obrubník trávníku, za nímž je situovaný označník zastávky. Podél obrubníku trávníku (situuje podél vozovky) pokračujeme doleva po pravé ruce 4,5 m. Poté odbočíme o 90 stupňů doleva a přejdeme vozovku (4,5 m; absence signálních a varovných pásů). Za vozovkou se dáme rovně podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 6 m a rovně podél varovného pásu (absence umělé vodící linie z drážek) 3 m k trávníku – místo rozbočení tras. Dále pokračujeme rovně podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 5 m k místu rozbočení tras. My odbočíme o 90 stupňů doprava a přejdeme napříč chodník 1,5 m a přechod (5 m; absence signálních a varovných pásů). Za přechodem se dáme doprava podél obrubníku (stáčí se doleva) po levé ruce 3 m a odbočíme o 90 stupňů doleva. Poté vystoupíme 8 schodů (madlo po levé ruce) a pokračujeme rovně podél zábradlí 7,5 m a doprava 1,5 m. Před námi je okénko infekční kliniky, kde se nahlásíme. Ke vchodu pokračujeme doprava podél zdi po levé ruce 5 m, doleva podél zdi 0,7 m, rovně podél dveří 1 m, rovně podél zdi 0,5 m a rovně podél dveří 1 m. Dále se dáme doprava podél zdi po levé ruce 0,5 m, doleva podél zdi 0,4 m, rovně podél dveří 1 m, rovně podél zdi 1 m a zprava obejdeme lavičku (překážka v průchozím prostoru) 1,5 m. Poté dohledáme před námi vlevo vchod do Kliniky infekčních nemocí č. 6. 3

z místa rozbočení tras od trávníku (před přechodem u Kliniky infekčních nemocí č. 6) před Psychiatrickou kliniku č. 7

87 Z místa rozbočení tras od trávníku (před přechodem u Kliniky infekčních nemocí č. 6) pokračujeme rovně podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 54 m. Poté odbočíme o 90 stupňů doprava, přejdeme napříč chodník 1,5 m a přechod (4,5 m; absence signálních pásů a varovného pásu). Za přechodem situuje varovný pás– místo rozbočení tras. My dohledáme před námi po pravé ruce živý plot (přerostlá vegetace; absence obrubníku) a dáme se podél něj 0,7 m. Poté přejdeme rovně 2 m a pokračujeme rovně podél trávníku (absence obrubníku; stáčí se doprava) po pravé ruce 8 m a odbočíme doleva. Musíme zde přejít zleva podél dvou laviček, stojanu na kola a koše na odpad v délce osmi metrů (překážky v průchozím prostoru). Dále pokračujeme rovně podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 2 m a přejdeme zleva podél stojanů na kola (překážka v průchozím prostoru) v délce 5-ti m. Poté dohledáme před námi vchod do Psychiatrické kliniky č. 7. 3

z místa rozbočení tras od varovného pásu za přechodem (poblíž Psychiatrické kliniky č. 7) před Hemodializační středisko č. 27

72 Z místa rozbočení tras od varovného pásu za přechodem (poblíž Psychiatrické kliniky č. 7) se dáme podél varovného pásu doleva 5 m, doprava podél trávníku (absence obrubníku po levé ruce 1,5 m, doleva podél něj 19 m a rovně volným prostorem 1,5 m. Dále pokračujeme rovně podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 10 m a doleva podél něj 1 m k vozovce (7 m; absence signálních a varovných pásů). Za vozovkou po jednom metru dohledáme před námi mírně vpravo po levé ruce obrubník trávníku a pokračujeme rovně podél něj 10 m (stáčí se doleva). Poté se dáme rovně podél živého plotu (přerostlá vegetace; absence obrubníku) po levé ruce 7 m, rovně podél obrubníku trávníku 5 m a doleva podél něj 1 m. Dále obejdeme zprava lavičku 1,5 m (překážka v průchozím prostoru) a po jednom a půl metru dohledáme před námi mírně vpravo vchod na Hemodializační středisko č. 27. 3

z místa rozbočení tras od trávníku (směrem od zastávky FN Neurologická klinika) před Plícní kliniku č. 14

95 Z místa rozbočení tras od trávníku (směrem od zastávky FN Neurologická klinika) pokračujeme doleva podél obrubníku trávníku po pravé ruce 30 m k varovnému pásu. Poté přejdeme rovně volný prostor ve vozovce) 20 m (absence vodících linií). Dále odbočíme o 90 stupňů doprava, přejdeme volným prostorem 2 m a rovně napříč chodník 1,5 m. Poté se dáme doleva podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 8 m k místu rozbočení tras (směrem od Nemocniční lékárny č. 20). Poté přejdeme mírně doprava 2 m k „druhému přechodu“ (6 m; absence signálních pásů; poblíž Plícní kliniky č. 14). Za přechodem situuje varovný pás– místo rozbočení tras (směrem k Interní klinice č. 10) My po jednom metru dohledáme před námi po pravé ruce živý plot (absence obrubníku; přerostlá vegetace). Pokračujeme podél něj 3 m, obejdeme zleva lavičku (překážka v průchozím prostoru) 1,5 m a dále rovně podél živého plotu 5 m (absence obrubníku; přerostlá vegetace). Poté obejdeme zleva lavičku 1,5 m (překážka v průchozím prostoru) a pokračujeme rovně podél živého plotu 3,5 m (absence obrubníku; přerostlá vegetace) k místu rozbočení tras. Poté se dáme doprava podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 5 m (překážka v průchozím prostoru – nádoba s posypovým materiálem). Dále přejdeme rovně volným prostorem 3 m a dáme se rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 4 m před vchod do Plícní kliniky č. 14. 3

z místa rozbočení tras od živého plotu (poblíž Plícní kliniky č. 14) před Onkologickou kliniku č. 23

125 Z místa rozbočení tras od živého plotu (poblíž Plícní kliniky č. 14) přejdeme rovně volným prostorem 7 m. Dále se dáme rovně podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 4 m. Poté přejdeme rovně vozovku (4 m; absence signálních pásů). Za vozovkou pokračujeme rovně podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 2 m a obejdeme zleva lavičku 1,5 m (překážka v průchozím prostoru). Dále se dáme rovně podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 5,5 m a obejdeme zleva lavičku 1,5 m (překážka v průchozím prostoru. Poté pokračujeme podél trávníku (absence obrubníku; stáčí se doleva) po pravé ruce 12 m. Dále přejdeme rovně napříč chodník 3 m a dáme se doprava podél obrubníku trávníku po levé ruce 7 m a rovně podél trávníku (absence obrubníku) 12 m. Poté obejdeme zprava sloup a pokračujeme rovně podél trávníku (absence obrubníku po levé ruce 20 m a doleva 2 m. Poté obejdeme zprava lavičku 1,5 m (překážka v průchozím prostoru) a dáme se rovně podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 2 m. Poté obejdeme zprava lavičku 1,5 m (překážka v průchozím prostoru) a dáme se rovně podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 1,5 m. pak přejdeme mírně doprava napříč chodník 3 m a pokračujeme mírně doprava podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 8 m. Poté přejdeme rovně napříč chodník 2,5 m k obrubníku trávníku – místo rozbočení tras. Dále pokračujeme rovně podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 3 m. Poté přejdeme mírně doprava podél stojanů na kola (překážka v průchozím prostoru) volným prostorem 9 m. Dále se dáme rovně podél prosklené stěny po levé ruce 12 m před vchod do Onkologické kliniky č. 23. 3

z místa rozbočení tras od obrubníku trávníku (před Onkologickou klinikou č. 23) před Chirurgickou kliniku č. 21

102 Z místa rozbočení tras od obrubníku trávníku (před Onkologickou klinikou č. 23) se dáme doleva podél obrubníku trávníku po pravé ruce 30 m a přejdeme rovně volným prostorem 5 m. Dále pokračujeme rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 4 m k vozovce (5 m; absence signálních a varovných pásů). Za vozovkou se dáme rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 6 m (pochozí plocha mírně stoupá), rovně volným prostorem 3 m, rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 2,5 m a doleva podél hrany schodu (vzhůru) 2 m. Poté odbočíme o 90 stupňů doprava, vystoupíme 4 schody (madlo po levé ruce; nejsou vizuálně kontrastní) a dáme se podél obrubníku po levé ruce 2 m. Poté vystoupíme 4 schody (madlo po levé ruce; nejsou vizuálně kontrastní) a pokračujeme mírně doprava podél trávníku (absence obrubníku) a přerostlé vegetace (překážka v průchozím prostoru) po levé ruce v délce 6-ti m. Dále se dáme rovně podél betonového soklu po levé ruce 18 m (pochozí plocha mírně stoupá). Poté doleva podél něj 6,5 m a doprava 2,5 m. Dále pokračujeme doleva podél betonového soklu po levé ruce 1 m a poté obejdeme zprava dvě lavičky v délce čtyř metrů (překážka v průchozím prostoru). Poté odbočíme o 45 stupňů doprava a po jednom a půl metru dohledáme před námi prosklenou stěnu. Podél ní se dáme po levé ruce 3,5 m před vchod do Chirurgické kliniky č. 21. 2