Trasa 4 - Popisy přechodů

Místo Viditelnost Hmatné prvky Světelná signalizace Akustická signalizace Jiné Hodnocení

přes obousměrnou Jeronýmovu ul.

dobrá ano ne ne 1

přes obousměrnou Mánesovu ul. (u CrossCafe)

dobrá ano ne ne Přes přechod je nadbytečně situovaná umělá vodící linie z drážek. 1

přes obousměrnou Gočárovu tř. (u CrossCafe)

dobrá ano ano ano 1

přes jednosměrnou Mánesovu ul.

dobrá ano ne ne Vozidla přijíždějí zleva. 1

přes obousměrnou Zahradní ul.

dobrá ano ne ne 1

přes obousměrnou ul. K Sokolovně (u pošty)

dobrá ne ne ne Absence varovného a signálního pásu (u pošty). 3

přes Hradeckou ul. (křižovatka Mileta)

dobrá ne ne ne Přechod situovaný směrem od zast. Heyrovského (směr Zimní stadion). Nebezpečné přecházení! 3

přes Sokolskou ul. (křižovatka Mileta)

špatná ne ne ne Přechod situovaný u zast. Heyrovského (směr Hlavní nádraží). Situovaný střední dělící pás. Nebezpečné přecházení! 3

přes obousměrný vjezd k parkovišti (směr od zastávky Fakultní Nemocnice B)

dobrá ne ne ne Přechod situovaný před hlavní vjezdovou vrátnicí do Fakultní nemocnice. Situované pouze varovné pásy. Absence vodícího pásu přechodu. 3

přes obousměrnou tř. Edvarda Beneše

dobrá ne ne ne Absence signálních a varovných pásů, včetně vodícího pásu přechodu. Situovaný střední dělící pás. Nebezpečné přecházení! 3

přes obousměrnou Veverkovu ul.

dobrá ano ne ne Signální pás nerozbočuje. 2

přes obousměrnou Habrmanovu ul.

dobrá ne ne ne Absence signálních a varovných pásů. 3

přes obousměrnou Foerstrovu ul.

ne ne ne Místo pro přecházení. Absence signálních a varovných pásů. 3

Areál Fakultní nemocnice

Místo Viditelnost Hmatné prvky Světelná signalizace Akustická signalizace Jiné Hodnocení

přes obousměrnou vozovku k Biochemické klinice č. 22

dobrá ne ne ne Absence signálních a varovných pásů. 3

přes obousměrnou vozovku; situovaný poblíž Interní kliniky č. 10

dobrá ano ne ne 1

přes obousměrnou vozovku; situovaný poblíž zastávky FN Pohotovost - Emergency MHD)

dobrá ano ne ne 1

situovaný u Prodejního centra

dobrá ne ne ne Signální a varovný pás je situovaný pouze z jedné strany vozovky. 2

situovaný poblíž novinového stánku poblíž Porodnice č. 9A

dobrá ano ne ne Situovaný vodící pás přechodu. 1

vozovka před vchodem do Gynekologie č. 9C (směr přecházení je od parku se zelení)

ne ne ne Místo pro přecházení. Absence signálních a varovných pásů. 3

vozovka před budovou Ředitelství FN (směr přecházení je od parku se zelení)

ne ne ne Místo pro přecházení. Absence signálních a varovných pásů. 3

vozovka situovaná mezi gynekologií a stomatologií

ne ne ne Místo pro přecházení. Absence signálních a varovných pásů. 3

vozovka před Neurologickou klinikou (směr přecházení je od parku se zelení)

ne ne ne Místo pro přecházení. Absence signálních a varovných pásů. 3

situovaný před Nemocniční lékárnou č. 20

dobrá ano ne ne 1

vozovka před Ortopedickou ambulancí (směr přecházení je od parku se zelení)

ne ne ne Místo pro přecházení. Absence signálních a varovných pásů. 3

situovaný před Klinikou infekčních nemocí č. 6

dobrá ne ne ne Absence signálních a varovných pásů. 3

situovaný před Psychiatrickou klinikou č. 7

dobrá ne ne ne Absence signálních pásů a varovného pásu. 3

vozovka poblíž Hemodializačního střediska č. 27

ne ne ne Místo pro přecházení. Absence signálních a varovných pásů. 3

situovaný u Neurologické kliniky č. 8

dobrá ano ne ne 1

vozovka před Plícní klinikou č. 14

ne ne ne Místo pro přecházení. Absence signálních pásů. 2

křižovatka u Plícní kliniky č. 14; „první přechod“ (směrem od lékárny)

dobrá ne ne ne Absence signálních pásů a varovného pásu. 3

křižovatka u Plícní kliniky č. 14; „druhý přechod“ (směrem od lékárny)

dobrá ne ne ne Absence signálních pásů. 3

křižovatka u Plícní kliniky č. 14; „třetí přechod“ (směrem od lékárny)

dobrá ne ne ne Absence signálních a varovných pásů. 3