Trasa 6 - Popisy tras chodníků

Místo Délka trasy (m) Popis trasy Hodnocení

Od zastávky Fakultní nemocnice B (směr Pod Strání) před Zdravotnickou záchrannou službu 1690/2A

182 Na zastávce Fakultní nemocnice B (směr Pod Strání) po výstupu z vozidla MHD (absence signálního pásu) přejdeme rovně 2 m k obrubníku trávníku, za nímž je situovaný označník zastávky. Podél obrubníku trávníku (hmatově nevýrazný, poškozený) pokračujeme doleva po pravé ruce 55 m (poškozená pochozí plocha) a doleva podél signálního pásu 2 m k přechodu (2 x 4,5 m; přes obousměrnou Hradeckou ul.; situovaný dělící pás přechodu; absence akustické signalizace). Za přechodem se dáme rovně podél signálního pásu 1 m a doprava podél něj 4 m. Poté pokračujeme takto:
– doleva podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 15 m;
– rovně volným prostorem 3 m;
– rovně podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 20 m;
– rovně volným prostorem 7 m podél prvního domovního vchodu;
– rovně podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 9 m;
– rovně volným prostorem 7 m podél druhého domovního vchodu;
– rovně podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 9 m;
– rovně volným prostorem 7 m podél třetího domovního vchodu;
– rovně podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 2,5 m k místu rozcestí tras.
My odbočíme o 90 stupňů doleva, přejdeme napříč chodník a vozovku v délce 7,5 metrů k obrubníku vozovky (dejte pozor na stojící vozidla; absence chodníku a přechodu pro chodce) a pokračujeme podél obrubníku vozovky po levé ruce doprava 4 m (stáčí se doleva), rovně podél něj 6 m (procházíme po vozovce; dejte pozor na projíždějící vozidla) a doleva stále podél něj 3 m. Poté vystoupáme 8 schodů a po pěti metrech v přímém směru dohledáme vchod do budovy Zdravotnické záchranné služby.
3

Od Zdravotnické záchranné služby 1690/2A před Lékárnu Na záchrance 1690

16 Zády ke vchodu Zdravotnické záchranné služby se otočíme doprava a vydáme se podél stěny budovy po pravé ruce 10 m a doprava podél ní 6 m. Poté odbočíme doprava ke vstupním dveřím lékárny „Na záchrance“ (před dveřmi hliníková rohož). 1

Z místa rozcestí tras před třetím domovním vchodem k zastávce U Dvora (směr Pod Strání)

95 Z místa rozcestí tras před třetím domovním vchodem pokračujeme podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce (celý úsek trasy) rovně 16 m, podél kontejnerů na odpad 7 m a v přímém směru podél trávníku (absence obrubníku) 14 m. Poté přejdeme v přímém směru napříč chodník 1,5 m a přechod 10 m přes obousměrnou Hradeckou ul. (absence signálního a varovného pásu; absence světelné a akustické signalizace; absence vodícího pásu přechodu). Za přechodem se dáme podél signálního pásu rovně 1 m (nesprávné ukončení sig. pásu; není vedený k přirozené vodící linii) a dohledáme po pravé ruce trávník (absence obrubníku). Vydáme se podél něj rovně 9 m k přechodu 3,5 m (vjezd k parkovišti v Třebši; nesprávné ukončení signálních pásů; nejsou vedeny k přirozené vodící linii). Za přechodem se dáme rovně podél obrubníku trávníku 22 m, v přímém směru podél přístřešku zastávky 4 m a ve stejném směru podél obrubníku trávníku 4 m. Poté odbočíme doleva o 90 stupňů a dohledáme po dvou metrech označník zastávky U Dvora – směr Pod Strání (absence signálního pásu před označníkem). 3

Od zastávky U Dvora (směr Pod Strání) před zastávku U Dvora (směr Heyrovského)

67 Na zastávce U Dvora (směr Pod Strání) po výstupu z vozidla MHD (absence signálního pásu před označníkem) přejdeme rovně 2 m k obrubníku trávníku a podél něj pokračujeme doleva po pravé ruce 13 m k přechodu 3,5 m přes výjezd z parkoviště v Třebši (nesprávné ukončení signálních pásů; nejsou vedeny k přirozené vodící linii). Za přechodem se dáme v přímém směru podél obrubníku trávníku po pravé ruce 13 m a odbočíme doleva o 90 stupňů. Přejdeme napříč chodník 4 m a přechod 6 m přes obousměrnou Hradeckou ul. „U Dvora“ (nesprávné ukončení signálních pásů; nejsou vedeny k přirozené vodící linii). Za přechodem se dáme rovně podél signálního pásu 1 m a dohledáme po pravé ruce trávník (absence obrubníku). Vydáme se podél něj v přímém směru 3 m a doprava podél něj 5 m k přechodu 6 m přes obousměrnou Dobroslavovu ul. „U Dvora“ (nesprávné ukončení signálních pásů; nejsou vedeny k přirozené vodící linii). Za přechodem se dáme v přímém směru podél stěny budovy po levé ruce 8 m, odbočíme doprava o 90 stupňů a dohledáme před námi po dvou metrech označník zastávky U Dvora – směr Heyrovského (absence signálního pásu před označníkem). 2

Od zastávky U Dvora (směr Heyrovského) před Restauraci U Dvora 619

11 Na zastávce U Dvora (směr Heyrovského) po výstupu z vozidla MHD (absence signálního pásu před označníkem) dohledáme před námi po dvou metrech stěnu budovy a podél ní pokračujeme doprava po levé ruce 6 m. Dále odbočíme doleva o 90 stupňů, vystoupíme schůdek, odbočíme doleva o 90 stupňů a vystoupáme ještě 5 schodů (madlo po pravé ruce). Poté po jednom a půl metru dohledáme před námi vstupní dveře do Restaurace U Dvora. 1

Od Restaurace U Dvora 619 před Harmonii I. 1747

409 Zády ke schůdku před restaurací U Dvora se otočíme doleva a vydáme se podél zíďky po levé ruce 1,5 m a přístřešku zastávky 4 m. Dále jdeme v přímém směru podél podezdívek plotů a vjezdů po levé ruce 70 m k místu rozcestí tras Hradecká/Domečkova. My pokračujeme směrem doleva Domečkovou ul. Podél podezdívky po levé ruce 4 m a znovu doleva podél podezdívek plotů a vjezdů přibližně 200 m. Poté přejdeme v přímém směru chodník 1,5 m a jednosměrnou vozovku 5 m přes Ševčíkovu ul. (absence přechodu pro chodce; vozidla přijíždějí zleva). Za vozovkou přejdeme v přímém směru volným prostorem 11 m (absence umělé vodící linie) a pokračujeme ve stejném směru podél živého plotu (absence obrubníku) po levé ruce 8 m a doleva podél něj 5 m. Poté odbočíme doprava o 90 stupňů, přejdeme napříč chodník 2,5 m a vjezd situovaný k parkovišti 5 m (absence přechodu pro chodce; tzv. místo pro přecházení; absence signálních pásů). Za vjezdem se vydáme v přímém směru podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 10 m a poté odbočíme doleva o 90 stupňů. Přejdeme napříč chodník 2 m k obrubníku trávníku, odbočíme doprava a pokračujeme podél něj po levé ruce 9 m a mírně doleva 3 m k přechodu 3,5 m přes výjezd z parkoviště (situované signální a varovné pásy). Za přechodem se dáme v přímém směru podél obrubníku trávníku po levé ruce 4 m k přechodu 4 m přes jednosměrnou ulici E. Beneše (situované signální a varovné pásy). Za přechodem jdeme v přímém směru podél obrubníku trávníku po levé ruce 13 m k přechodu 4 m přes výjezd z parkoviště před Harmonií I. (situované signální a varovné pásy). Za přechodem pokračujeme v přímém směru podél obrubníku trávníku po levé ruce 7 m k přechodu 4 m přes vjezd u parkoviště před Harmonií I. (situované signální a varovné pásy). Za přechodem nás navede signální pás rovně 2 m k trávníku (absence obrubníku) – místo rozcestí tras. My se dáme podél něj doleva po pravé ruce 2 m a doprava podél obrubníku trávníku 9 m ke kovovému zábradlí. U něj odbočíme doleva o 90 stupňů, přejdeme napříč chodník 4 m a dohledáme schod (vzhůru) a kovové madlo po pravé ruce. Vystoupáme 6 schodů, přejdeme rovně 1,5 m, vystoupíme znovu 6 schodů a přejdeme rovně podél madla zábradlí 4 m ke stěně. Vlevo od ní dohledáme vstupní dveře do Harmonie I. 3

Z místa rozcestí tras Hradecká/Domečkova před Polikliniku III. 1549/34

134 Z místa rozcestí tras Hradecká/Domečkova se vydáme v přímém směru 8 m k přechodu 5 m přes obousměrnou Domečkovu ul. (absence signálních a varovných pásů). za přechodem dohledáme po levé ruce obrubník trávníku a pokračujeme podél něj stejným směrem 4 m a poté mírně doleva. Po 70-ti metrech pochozí plocha mírně stoupá a po dalších 25-ti metrech obrubník odbočuje doleva 5 m. Dále přejdeme v přímém směru volným prostorem 3 m a poté jdeme podél obrubníku trávníku (keři přerostlá vegetace) po levé ruce rovně 3 m a mírně doprava volným prostorem 4 m ke schodu (vzhůru). Dohledáme kovové madlo po pravé ruce a vystoupáme 3 schody. Přejdeme podél madla rovně 1,5 m, volným prostorem rovně 1,5 m a podél madla rovně 1,5 m ke stěně. Vlevo od ní dohledáme vstupní dveře do Polikliniky III. 2

Z místa rozcestí tras u Harmonie I. 1747 před Harmonii II. 1746

217 Z místa rozcestí tras u Harmonie I. se vydáme od signálního pásu za přechodem doprava podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 10 m, doleva podél něj 1,5 m a v přímém směru podél obrubníku trávníku 35 m. Poté přejdeme mírně doleva volné prostranství 5 m a pokračujeme rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 13 m. Poté přejdeme v přímém směru volné prostranství 5 m a rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 26 m a doprava podél něj 5 m. Pak odbočíme doleva o 100 stupňů, přejdeme volné prostranství 11 m (absence umělé vodící linie) a pokračujeme takto:
– rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 18 m;
– přejdeme rovně 2 m;
– rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 18 m;
– přejdeme rovně 2 m;
– rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 15 m;
– přejdeme rovně volné prostranství 7 m;
– rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 18 m;
– přejdeme rovně 2 m;
– rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 18 m a doprava podél něj 5 m ke stěně. Vlevo od ní dohledáme vstupní dveře do Harmonie II.
1-

Od Harmonie II. 1746 před zastávku Masarykova (směr Terminál, Podzámčí a Pod Strání)

77 Zády ke vchodu Harmonie II. se vydáme takto:
– rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 5 m, doprava podél něj 15 m a znovu doprava 5 m;
– v přímém směru podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 1,5 m k obrubníku a odbočíme doleva o 90 stupňů;
– přejdeme napříč chodník 2 m ke vjezdu (pochozí plocha klesá);
– ve stejném směru přejdeme napříč vjezd 4,5 m (situovaný v Masarykově sídlišti, absence přechodu pro chodce, absence signálních a varovných pásů);
– za vjezdem přejdeme rovně 4,5 m (pochozí plocha stoupá);
– v přímém směru podél obrubníku trávníku po pravé ruce 15 m;
– přejdeme rovně 2,5 m;
– před trávníkem odbočíme doleva o 90 stupňů;
– přejdeme rovně 3 m;
– před obrubníkem trávníku odbočíme doprava o 90 stupňů;
– rovně podél obrubníku trávníku po levé ruce 12 m;
– doleva podél trávníku (absence obrubníku po levé ruce 2 m a v přímém směru podél keřů 8 m (přerostlá vegetace, absence obrubníku). Pozor, míjíte sloup po pravé ruce (překážka v průchozím prostoru);
– odbočíme doprava o 90 stupňů a dohledáme před námi po jednom metru označník zastávky Masarykova – směr Terminál, Podzámčí a Pod Strání (absence signálního pásu před označníkem).
3

Z místa rozcestí tras u Harmonie I. 1747 před Supermarket Albert 1797/1d

85 Z místa rozcestí tras u Harmonie I. se vydáme od signálního pásu za přechodem takto:
– doprava podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 10 m;
– přejdeme rovně 2 m;
– v přímém směru podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 20 m a doleva podél něj 4 m;
– odbočíme doprava o 90 stupňů;
– přejdeme rovně 2 m a vozovku 4,5 m (výjezd z parkoviště u Alberta, absence signálních pásů, varovný pás je situovaný pouze z jedné strany, tzv. místo pro přecházení);
– za výjezdem v přímém směru podél obrubníku trávníku po pravé ruce 7 m;
– přejdeme rovně vozovku 4,5 m (výjezd z automyčky u Alberta, absence signálních pásů, varovný pás je situovaný pouze z jedné strany, tzv. místo pro přecházení);
– za výjezdem dohledáme obrubník trávníku po levé ruce a pokračujeme v přímém směru podél něj 4 m;
– přejdeme v přímém směru volné prostranství 4 m a vozovku 5 m (vjezd na parkoviště u Alberta, absence signálních a varovných pásů);
– za vjezdem v přímém směru podél obrubníku trávníku po levé ruce 8 m;
– přejdeme rovně vozovku 4 m (vjezd na parkoviště u Alberta, absence signálních a varovných pásů);
– za vjezdem odbočíme mírně doleva o 45 stupňů;
– přejdeme volným prostorem 5 m a dohledáme automatické posuvné dveře do Supermarketu Albert.
3

Od Supermarketu Albert 1797/1d před Sivak Medical technology 1713/2

190 Zády ke vchodu Supermarketu Albert se otočíme doprava a vydáme se podél stěny budovy po pravé ruce 3 m, doprava podél ní 1,5 m a poté obejdeme zleva stojany na kola 7 m (překážka v průchozím prostoru) a dáme se znovu podél stěny po pravé ruce 12 m. Pak odbočíme o 90 stupňů doleva, dohledáme nízký obrubník trávníku (nedostatečná výška obrubníku) po pravé ruce a pokračujeme takto:
– podél něj 5 m a doprava podél trávníku (absence obrubníku) 30 m;
– přejdeme v přímém směru volné prostranství 8 m a obousměrnou vozovku 5 m v Masarykově sídlišti (absence signálních a varovných pásů);
– za vozovkou se dáme v přímém směru volným prostorem 3 m, odbočíme doprava o 90 stupňů a přejdeme znovu volným prostorem 4 m a výjezd z parkoviště 5 m v Masarykově sídlišti (absence signálních a varovných pásů);
– za výjezdem přejdeme rovně 2,5 m k obrubníku trávníku;
– podél něj se vydáme doprava (odbočuje doleva) po levé ruce 15 m a dále doleva stále podél něj 4 m;
– odbočíme doprava o 90 stupňů a přejdeme volným prostorem 3 m;
– v přímém směru podél obrubníku trávníku po levé ruce 14 m;
– poté dohledáme signální pás po pravé ruce, jenž je situovaný v přímém směru 2 m k přechodu;
– přejdeme obousměrnou vozovku 6 m v Masarykově ul. (nesprávné ukončení signálních pásů, nejsou vedeny k přirozené vodící linii, silnice je značně frekventovaná, nebezpečné přecházení);
– za přechodem se dáme v přímém směru podél signálního pásu 3 m. Poté dohledáme po pravé ruce obrubník trávníku. Podél něj pokračujeme v přímém směru 4 m k místu rozcestí tras (Sivak/zastávka Masarykova);
– my se dáme doprava stále podél obrubníku 4,5 m k přechodu;
– přejdeme obousměrnou vozovku 5 m situovanou před parkovištěm v Masarykově sídlišti (absence signálních a varovných pásů);
– za přechodem dohledáme obrubník trávníku po levé ruce. Dáme se podél něj rovně 1,5 m a v přímém směru podél trávníku (absence obrubníku) 8 m a doleva podél něj 5 m ke schodu (vzhůru);
– dohledáme kovové madlo po pravé ruce. Vystoupáme 6 schodů a přejdeme podél madla rovně 2 m. Znovu vystoupáme 5 schodů, dáme se podél madla doprava 2 m a poté přejdeme volným prostorem 2 m ke stěně budovy;
– dále podél stěny doleva po pravé ruce 5 m, doprava podél ní 1,5 m, v přímém směru podél vedlejšího vchodu 3 m a podél stěny v přímém směru 8 m. Poté obejdeme zleva sloup a jdeme v přímém směru podél stěny stále po pravé ruce 10 m, přejdeme rovně volným prostorem 5 m, podél stěny v přímém směru 5 m a podél kovových mříží v přímém směru 2 m. Poté dohledáme po pravé ruce vstupní posuvné dveře do Sivaku Medical technology.
3

Z místa rozcestí tras (Sivak/zastávka Masarykova) před zastávku Masarykova (směr Magistrát města, Lesní hřbitov, Slezské Předměstí)

45 Z místa rozcestí tras (Sivak/zastávka Masarykova) směrem od přechodu u obrubníku trávníku po pravé ruce pokračujeme takto:
– odbočíme doleva o 90 stupňů a přejdeme volným prostorem 2,5 m;
– v přímém směru podél obrubníku trávníku po levé ruce 12 m;
– ve stejném směru přejdeme nejdříve volným prostorem 1,5 m, poté po pravé ruce podél přístřešku zastávky 3 m, podél novinového stánku 2,5 m a znovu podél přístřešku zastávky 3 m;
– v přímém směru přejdeme volným prostorem 12 m (absence umělé vodící linie) k místu rozcestí tras před obrubníkem trávníku. My se vydáme podél obrubníku trávníku doleva po pravé ruce 4 m. Poté podél obrubníku doprava 2 m a doleva podél něj 2 m k označníku zastávky Masarykova (směr Magistrát města, Lesní hřbitov, Slezské Předměstí). Před označníkem zastávky není situovaný signální pás.
2

Z místa rozcestí tras u zastávky Masarykova před Kulturní středisko Médium 605/30

280 Z místa rozcestí tras u zastávky Masarykova pokračujeme směrem od Sivaku takto:
– v přímém směru podél obrubníku trávníku po levé ruce 70 m;
– přejdeme rovně 2,5 m;
– v přímém směru podél obrubníku trávníku po levé ruce 50 m;
– přejdeme ve stejném směru chodník 1 m a obousměrnou vozovku 4,5 m v ulici J. Masaryka (absence signálních a varovných pásů včetně označení přechodu pro chodce);
– za vozovkou přejdeme v přímém směru 2,5 m;
– doprava podél obrubníku trávníku (nesprávná/nízká výška obrubníku) po levé ruce 25 m;
– odbočíme doprava o 90 stupňů;
– přejdeme rovně 2,5 m;
– doleva podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 1 m a doprava podél něj 9 m;
– odbočíme doleva o 90 stupňů;
– přejdeme rovně 3 m;
– v přímém směru podél trávníku (absence obrubníku, je poškozený) po pravé ruce 22 m;
– přejdeme rovně 3 m;
– v přímém směru podél trávníku (absence obrubníku, je poškozený) po pravé ruce 5 m;
– přejdeme rovně 2 m;
– v přímém směru podél trávníku (absence obrubníku, je poškozený) po pravé ruce 18 m;
– odbočíme doleva o 90 stupňů;
– přejdeme rovně 2 m;
– v přímém směru podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 33 m. Poté podél trávníku doleva 2 m a doleva podél něj 15 m;
– dále obejdeme zprava v přímém směru pletivový přístřešek na kola v délce šesti metrů;
– dohledáme před námi po jednom a půl metru zděnou příčku po levé ruce;
– otočíme se doprava a po levé ruce projdeme podél proskleného vchodu do Domova mládeže v délce tří metrů;
– obejdeme zprava dělící zděnou příčku a po levé ruce dohledáme prosklený vchod do Kulturního střediska Médium.
3

Od Kulturního střediska Médium 605/30 před pobočku Městské knihovny 605/30

66 Zády ke vchodu Kulturního střediska Médium se vydáme takto:
– doleva podél prosklené stěny po levé ruce 1,5 m a doprava podél zděné příčky 1 m;
– v přímém směru podél obrubníku trávníku po levé ruce 3,5 m a podél laviček (překážka v průchozím prostoru) 4 m;
– obejdeme zprava přístřešek na kola v délce osmi metrů (absence umělé vodící linie);
– v přímém směru podél obrubníku trávníku po levé ruce 1 m a doleva podél trávníku (absence obrubníku) 5 m;
– mírně doleva podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 22 m a doleva podél něj 4 m;
– mírně doleva asi 45 stupňů přejdeme volným prostorem 5 m;
– v přímém směru podél trávníku (absence obrubníku - je poškozený) po levé ruce 6 m;
– rovně přejdeme volné prostranství 4 m a odbočíme doleva o 90 stupňů.
Poté před námi dohledáme:
– schůdek vzhůru a vystoupíme;
– po jednom a půl metru po levé ruce plechový kontejner na knihy. Podle něj se dáme ke schůdku vzhůru a vystoupíme;
– po jednom metru vstupní dveře do pobočky Městské knihovny.
3

Od pobočky Městské knihovny 605/30 před zastávku Futurum (oba směry)

225 Zády ke vchodu do pobočky Městské knihovny před prvním schůdkem se vydáme takto:
– přejdeme v přímém směru napříč chodník 3 m a obousměrnou vozovku 5 m v ulici J. Masaryka (absence přechodu pro chodce; absence signálních a varovných pásů);
– za vozovkou přejdeme rovně 2 m k obrubníku trávníku;
– mírně doleva podél obrubníku po pravé ruce 27 m;
– mírně doprava přejdeme napříč cyklostezku 1,5 m (absence hmatného pásu);
– doleva podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 18 m;
– v přímém směru přejdeme volným prostorem 3,5 m k označníku zastávky Futurum (směr Nový Hradec).
Od označníku zastávky (absence signálního pásu) se postavíme zády k vozovce a pokračujeme takto:
– přejdeme rovně 3 m;
– doprava podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 9 m a v přímém směru podél přístřešku zastávky 5 m;
– přejdeme v přímém směru 2,5 m;
– ve stejném směru podél živého plotu (absence obrubníku, přerostlá vegetace - překážka v průchozím prostoru) po levé ruce 17 m;
– přejdeme v přímém směru 8 m k madlu schodiště po pravé ruce;
– sestoupíme 11 schodů (vizuálně nekontrastní) a v přímém směru přejdeme 4 m;
– sestoupíme po pochozí ploše podél stěny a madla po pravé ruce 17 m;
– doprava podchodem pro chodce podél stěny po pravé ruce 35 m;
– doprava vystoupáme po pochozí ploše podél stěny a madla po pravé ruce 17 m;
– v přímém směru přejdeme 4 m k madlu schodiště po pravé ruce. Vystoupáme 9 schodů (vizuálně nekontrastní);
– v přímém směru podél obrubníku trávníku (přerostlá vegetace - překážka v průchozím prostoru) po pravé ruce 30 m k místu rozcestí tras (Zastávka Futurum/OC Futurum).
My přejdeme rovně 2,5 m a dáme se doprava podél obrubníku trávníku (nesprávná/nízká výška obrubníku) po levé ruce 2 m. Poté podél něj doleva, po dvou metrech sloup a též přístřešek zastávky. Před sloupem odbočíme doprava o 90 stupňů a dohledáme před námi po dvou metrech označník zastávky Futurum - směr Terminál (absence signálního pásu).
3

Z místa rozcestí tras u zastávky Futurum (směr Terminál) před OC Futurum 1825/23a

80 Z místa rozcestí tras u zastávky Futurum (směr Terminál) u obrubníku trávníku (směrem od podchodu) po pravé ruce se vydáme takto:
– odbočíme doleva o 90 stupňů;
– přejdeme napříč chodník 3,5 m;
– doprava podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 8 m a doleva podél něj 24 m k odpadnímu koši (překážky - lavičky v průchozím prostoru);
– před košem místo, kde lze aktivovat orientační hlasový majáček umístěný nad vstupem do koridoru pro pěší krytého parkoviště;
– v přímém směru přejdeme volným prostranstvím 10 m (absence umělé vodící linie);
– projdeme vstupem do koridoru a pokračujeme rovně volným prostranstvím přibližně 35 metrů (absence umělé vodící linie) k hlavním otočným dveřím do OC Futurum.
Nad vchodem je umístěný orientační hlasový majáček. Vyčkejte zde na asistenční službu, která Vám pomůže při nakupování. Přivoláte ji stisknutím tlačítka 4 na vysílači pro nevidomé.
3

Od zastávky Futurum (směr Terminál) před Gril Pizzeria Il - Toro 700/25 a před Pivnici U Bejka 700/25

220 Na zastávce Futurum (směr Terminál) po výstupu z vozidla MHD (absence signálního pásu před označníkem) dohledáme před námi po dvou metrech sloup situovaný u boční stěny přístřešku zastávky a pokračujeme takto:
– doprava podél přístřešku zastávky 5 m;
– v přímém směru podél obrubníku trávníku (nesprávná/nízká výška obrubníku) po levé ruce 15 m;
– přejdeme rovně 2 m k obrubníku trávníku (nesprávná/nízká výška obrubníku);
– odbočíme doleva o 90 stupňů;
– přejdeme rovně chodník a cyklostezku (absence hmatného pásu) volným prostranstvím 6 m;
– doprava podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 4 m a doleva podél něj 5 m;
– odbočíme doprava o 90 stupňů a přejdeme volným prostranstvím 4 m;
– doleva podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 25 m;
– odbočíme doleva o 90 stupňů a přejdeme napříč chodník 2 m;
– doprava podél obrubníku trávníku po levé ruce 10 m a doleva podél něj 6 m k přechodu 5 m (vjezd/výjezd - parkoviště OC Futurum z Brněnské ul., Situované signální a varovné pásy);
– za přechodem rovně podél signálního pásu 2 m k obrubníku trávníku;
– doprava podél obrubníku po levé ruce 2,5 m a podél plechové brány 3 m k vjezdu/výjezdu 4,5 m - areál OC Futurum z Brněnské ul. (absence signálních a varovných pásů, tzv. místo pro přecházení);
– za vjezdem/výjezdem v přímém směru podél obrubníku trávníku po levé ruce 27 m a podél zděné podezdívky 2 m (pochozí plocha klesá);
– přejdeme v přímém směru vjezd/výjezd 6 m - areál Servisu autobaterií (absence signálních a varovných pásů, tzv. místo pro přecházení);
– za vjezdem/výjezdem v přímém směru podél obrubníku trávníku (odbočuje doprava) po levé ruce 13 m k místu, kde situuje napříč varovný pás, který označuje nepřístupný prostor pro ZP/nevidomé.
My procházíme nepřístupným prostorem takto:
– doleva podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 23 m k místu rozcestí tras (Gril Pizzeria/Pivnice U Bejka).
My dále přejdeme v přímém směru volným prostranstvím podél parkoviště po levé ruce 20 m (absence umělé vodící linie) k betonovému květníku a přejdeme v přímém směru chodník napříč 3 m. Poté jdeme doleva podél živého plotu (absence obrubníku, přerostlá vegetace- překážka v průchozím prostoru) po pravé ruce 3 m. Dohledáme madlo nájezdní rampy po levé ruce a vystoupáme 2 m. Po dvou metrech před námi dohledáme vchodové dveře do Gril Pizzeria Il - Toro. Z místa rozcestí tras (Gril Pizzeria/Pivnice U Bejka) od trávníku (absence obrubníku) po levé ruce přejdeme v přímém směru volným prostranstvím 6 m. Odbočíme doleva o 90 stupňů a znovu přejdeme volným prostranstvím 8 m k dřevěné bráně do areálu Pivnice U Bejka (absence umělé vodící linie; dejte si pozor na zaparkovaná auta). Z důvodu odpolední otevírací doby byla brána uzavřena.
3

Z místa rozcestí tras u zastávky Futurum (směr Terminál) před Restauraci Stěna 302/23

175 Z místa rozcestí tras u zastávky Futurum (směr Terminál) u obrubníku trávníku po pravé ruce se vydáme takto:
– odbočíme doleva o 90 stupňů;
– přejdeme napříč chodník 3,5 m;
– doleva podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 22 m;
– přejdeme v přímém směru volným prostorem 8 m;
– v přímém směru podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 20 m;
– přejdeme v přímém směru volné prostranství 4,5 m;
– doleva podél obrubníku trávníku po pravé ruce 3 m a doprava podél něj 6,5 m;
– přejdeme v přímém směru napříč chodník a cyklostezku v délce 5-ti m (absence hmatného pásu na cykl. stezce);
– doleva podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 7,5 m a doprava podél něj 1 m k přechodu;
– přejdeme přechod 15 m přes obousměrnou Mrštíkovu ul. (značně frekventovaný vozidly - nebezpečné přecházení, absence signálních a varovných pásů, situovaný střední dělící pás, absence akustické signalizace);
– za přechodem rovně 2,5 m;
– doleva podél obrubníku trávníku po pravé ruce 2 m;
– doprava podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 6 m a doleva podél něj 2 m;
– doprava podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 28 m (absence hmatného pásu na cyklostezce - procházíme pásem pro cyklisty) a mírně doprava podél něj 4 m k boční stěně přístřešku zastávky;
– po pravé ruce přejdeme podél přístřešku zastávky 3 m, podél novinového stánku 2,5 m a podél druhého přístřešku zastávky 3 m (absence umělé vodící linie);
– u boční stěny přístřešku odbočíme doleva o 90 stupňů a dohledáme před námi po jednom a půl metru označník zastávky Moravské Předměstí I. (absence signálního pásu).
Na zastávce Moravské Předměstí I. po výstupu z vozidla MHD se vydáme takto:
– před označníkem zastávky odbočíme doleva o 90 stupňů;
– přejdeme rovně volným prostorem 5 m;
– mírně vpravo podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 4 m k vozovce;
– čelem k vozovce odbočíme doprava (absence veškerých hmatných prvků)a přejdeme ji napříč 3,5 m k trávníku;
– doleva podél trávníku (absence chodníku, jdeme po vozovce) po pravé ruce 5 m;
– přejdeme v přímém směru vjezd 3,5 m;
– v přímém směru podél stěny domu po pravé ruce 4,5 m ke schůdku (vzhůru);
– čelem ke schůdku odbočíme doprava a vystoupáme 2 schůdky ke vchodovým dveřím do Restaurace Stěna.
3

Od restaurace Stěna 302/23 před zastávku Hotel Garni (oba směry)

260 Zády ke vchodu do restaurace Stěna před prvním schůdkem se otočíme doprava a vydáme se podél stěny budovy po pravé ruce 12 m (překážka v průchozím prostoru - reklamní tabule typu A) a dále přejdeme v přímém směru vjezd 6 m. Poté pokračujeme v přímém směru podél stěn domů, podezdívek plotů a vjezdů po pravé ruce asi 82 m. Dejte pozor na stojící auta u stěn domů, jdeme stále po vozovce! Dále se dejte doleva podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 1,5 m a doprava podél něj 10 m (překážka - přerostlá vegetace). Poté jdeme v přímém směru podél plotu a podezdívky plotu po pravé ruce 20 m a dále takto:
– odbočíme doleva o 90 stupňů a přejdeme vozovku 3,5 m;
– doprava podél obrubníku ve vozovce (jdeme stále po vozovce) po levé ruce 10 m;
– ve stejném směru přejdeme přechod 8 m přes obousměrnou ulici F. Halase (absence signálních a varovných pásů);
– za přechodem přejdeme rovně 2,5 m;
– doleva podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 3 m doprava podél něj 28 m a mírně doprava stále podél něj 3 m k boční stěně přístřešku zastávky;
– přejdeme podél přístřešku zastávky po pravé ruce 7 m k protější boční stěně (absence umělé vodící linie);
– odbočíme doleva o 90 stupňů a dohledáme před námi po třech a půl metrech označník zastávky Hotel Garni - směr Terminál (absence signálního pásu před označníkem).
Od označníku zastávky se postavíme zády k vozovce a pokračujeme takto:
– odbočíme doleva o 90 stupňů;
– přejdeme rovně volným prostorem 9 m k madlu schodiště po levé ruce (absence umělé vodící linie);
– sestoupíme 25 schodů (vizuálně nekontrastní);
– doleva podchodem pro chodce podél stěny po levé ruce 35 m k místu rozcestí tras (zastávka Hotel Garni/Na Rozhraní);
– odbočíme doprava o 90 stupňů a přejdeme rovně volným prostorem 3 m k madlu schodiště po pravé ruce;
– Vystoupáme 24 schodů (vizuálně nekontrastní);
– přejdeme v přímém směru volným prostranstvím 9 m (absence umělé vodící linie) k označníku zastávky Hotel Garni - směr Nový Hradec, Pod Strání (absence signálního pásu před označníkem).
3

Z místa rozcestí tras (zastávka Hotel Garni/Na Rozhraní) k místu rozcestí tras (Durychova/Na Rozhraní)

311 Z místa rozcestí tras (zastávka Hotel Garni/Na Rozhraní) směrem od podchodu se vydáme takto:
– doleva vystoupáme po nájezdní plošině podél stěny a madla po levé ruce 29 m;
– odbočíme doprava o 90 stupňů;
– přejdeme rovně k protější stěně 2 m a dále napříč chodník a cyklostezku 2,5 m(absence hmatného pásu na cyklostezce);
– doleva podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 3 m a mírně doprava podél něj 55 m;
– přejdeme v přímém směru volné prostranství 3,5 m a obousměrnou vozovku 7 m v ul. Pod Zámečkem/č.1 (absence signálních a varovných pásů, absence přechodu pro chodce);
– doleva podél obrubníku vozovky po pravé ruce 2,5 m a doprava podél něj 2,5 m. Dejte pozor, jdeme po vozovce;
– odbočíme doleva o 90 stupňů;
– přejdeme rovně obousměrnou vozovku 6 m v ul. Na Rozhraní/č.1 (absence signálních a varovných pásů, absence přechodu pro chodce);
– doprava podél obrubníku vozovky po levé ruce 3 m. Dejte pozor, jdeme po vozovce;
– odbočíme doleva o 90 stupňů a vystoupíme na chodník;
– rovně podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 3 m, odbočíme doprava o 90 stupňů a přejdeme volné prostranství 3 m;
– v přímém směru podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 7 m;
– ve stejném směru přejdeme napříč chodník 3,5 m a obousměrnou vozovku 3 m v Souběžné ul. (absence signálních a varovných pásů, absence přechodu pro chodce);
– za vozovkou rovně 2 m, obejdeme zprava sloup a v přímém směru pokračujeme po levé ruce podél podezdívek plotů, vjezdů a sloupů přibližně 60 m (překážka v průchozím prostoru - přerostlá vegetace);
– v přímém směru přejdeme chodník 1,5 m a obousměrnou vozovku 5 m v Potoční ul. (absence signálních a varovných pásů, absence přechodu pro chodce);
– za vozovkou přejdeme rovně napříč chodník 2 m ke sloupu a odbočíme doprava o 90 stupňů;
– přejdeme znovu napříč chodník 2 m a obousměrnou vozovku 5 m v ul. Na Rozhraní/č.2 (absence signálních a varovných pásů, absence přechodu pro chodce);
– za vozovkou rovně podél obrubníku trávníku po levé ruce 1,5 m a doleva podél trávníku (absence obrubníku) 11 m;
– odbočíme doprava o 90 stupňů a přejdeme napříč chodník 2 m;
– doleva podél obrubníku trávníku po pravé ruce 13 m a v přímém směru přejdeme volným prostorem 2,5 m;
– v přímém směru podél obrubníku trávníku po pravé ruce 11 m a ve stejném směru přejdeme volným prostorem 2,5 m;
– v přímém směru podél obrubníku trávníku po pravé ruce 11 m a ve stejném směru přejdeme volným prostorem 2,5 m;
– v přímém směru podél obrubníku trávníku po pravé ruce 3 m a podél trávníku (absence obrubníku) 13 m;
– ve stejném směru přejdeme volným prostorem 3 m;
– v přímém směru podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 18 m;
– ve stejném směru přejdeme vjezd 3 m situovaný k parkovišti v Durychově ul. (absence signálních a varovných pásů, absence přechodu pro chodce);
– za vjezdem v přímém směru podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 3 m k místu rozcestí tras (Durychova/Na Rozhraní).
3

Od zastávky Hotel Garni (směr Nový Hradec, Pod Strání) před Restauraci Hacienda 292

315 Od označníku zastávky Hotel Garni - směr Nový Hradec, Pod Strání (absence signálního pásu) se postavíme zády k vozovce a pokračujeme takto:
– přejdeme rovně volným prostorem 2,5 m a v přímém směru podél boční stěny přístřešku zastávky po pravé ruce 1,5 m;
– doleva podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 3,5 m, doprava podél něj 13 m a mírně doprava podél něj 24 m;
– v přímém směru přejdeme napříč chodník 3 m a mírně doprava obousměrnou vozovku 7 m v ul. Pod Zámečkem/č.2 (absence signálních a varovných pásů, absence přechodu pro chodce);
– za vozovkou přejdeme mírně doleva volným prostranstvím 8 m k trávníku;
– doprava podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 24 m a doleva podél něj 10 m;
– v přímém směru přejdeme volným prostorem 2 m, podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 2 m a rovně volným prostorem 2,5 m;
– v přímém směru podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 25 m a rovně přejdeme volným prostorem 5 m;
– v přímém směru podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 33 m k místu rozcestí tras (Durychova/Na Rozhraní).
My odbočíme doprava o 90 stupňů a přejdeme napříč chodník 3 m;
– v přímém směru podél trávníku (absence obrubníku) po pravé ruce 15 m;
– odbočíme doleva o 90 stupňů a přejdeme napříč chodník 3 m a obousměrnou vozovku 6 m (absence signálních a varovných pásů, absence přechodu pro chodce);
– za vozovkou přejdeme rovně napříč chodník 1,5 m k obrubníku trávníku;
– doleva po pravé ruce podél obrubníku trávníku 3 m, v přímém směru podél kontejnerů na odpad 5 m a ve stejném směru podél obrubníku trávníku 4 m a doprava podél něj 10 m;
– v přímém směru přejdeme volný prostor 1,5 m, ve stejném směru podél obrubníku trávníku po pravé ruce 1 m a rovně volný prostor 2 m;
– v přímém směru podél obrubníku trávníku po pravé ruce 10 m (pochozí plocha klesá);
– v přímém směru po pravé ruce podél podezdívek plotů a vjezdů v Durychově ul. přibližně 60 m (překážky v průchozím prostoru - nekvalitní povrch chodníku, převážně travnatý, přerostlá vegetace);
– doprava po pravé ruce podél podezdívek plotů a vjezdů ve Štolbově ul. (překážka v průchozím prostoru - nekvalitní povrch chodníku).
Po pětadvaceti metrech jsme ukončili mapování z důvodu stavebních úprav komunikací.
3

Od Restaurace Hacienda 292 před Benzínovou stanici OMV, Sokolská ul. a před zastávku Heyrovského (směr Futurum)

222 Z důvodu stavebních úprav komunikací ve Štolbově ul. začínáme s mapováním na cyklostezce v Sokolské ul.
Z místa na cyklostezce směrem od Štolbovy ulice se vydáme takto:
– v přímém směru podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 63 m, mírně doleva podél něj 11 m a mírně doprava podél něj 8 m (absence hmatného pásu na cyklostezce, procházíme v pásu pro cyklisty);
– v přímém směru přejdeme výjezd situovaný od Benzínové stanice 7 m (absence signálních a varovných pásů, absence přechodu pro chodce);
– za výjezdem v přímém směru podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 48 m (absence hmatného pásu na cyklostezce, procházíme v pásu pro cyklisty);
– v přímém směru přejdeme vjezd situovaný do Benzínové stanice 8 m (absence signálních a varovných pásů, absence přechodu pro chodce);
– za vjezdem v přímém směru podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 13 m a mírně doleva podél něj 56 m (absence hmatného pásu na cyklostezce, procházíme v pásu pro cyklisty);
– přejdeme rovně volným prostorem 3,5 m;
– v přímém směru podél trávníku (absence obrubníku) po levé ruce 2 m (absence hmatného pásu na cyklostezce, procházíme v pásu pro cyklisty);
– odbočíme doprava o 90 stupňů a dohledáme před námi po třech metrech označník zastávky Heyrovského - směr Futurum (absence signálního pásu před označníkem).
Z pohledu osob se zrakovým postižením Benzínovou stanici mapovat nedoporučujeme. Odkazujeme se na Přílohu č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., která stanoví:
Pochozí plochy čerpacích stanic pohonných hmot nejsou určeny k samostatnému užívání osobami se zrakovým postižením. Orientační majáčky, signální a varovné pásy se na těchto plochách neprovádí. Požadavky na vizuálně kontrastní označení skleněných ploch, schodů a předmětů nejsou dotčeny.
3