Trasa 8 - Popisy tras chodníků A

odkud - kam Délka trasy (m) Popis trasy Hodnocení

01 Od světelné křižovatky u OC Futurum ul. Brněnská před zastávku MHD Mrštíkova (směr Terminál)

107 Nacházíme se na světelné křižovatce u OC Futurum, ul. Brněnská. Větev křižovatky směřuje do Mrštíkovy ul. Pokud jsme přišli směrem od zastávky MHD OC Futurum, pak jsme za přechodem a vydáme se takto: - přejdeme mírně vpravo 4 metry k obrubníku trávníku; - odbočíme doprava a dále rovně podél nízkého obrubníku trávníku po levé ruce 18 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - rovně přejdeme vjezd (situovaný k domům v Mrštíkově ul.) v délce šesti metrů. Po obou stranách vjezdu jsou situované pouze varovné pásy. Jedná se o místo pro přecházení (překážka: absence signálních pásů); - za vjezdem rovně podél nízkého obrubníku trávníku po levé ruce 9 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm, přerostlé keře zasahují do průchozího prostoru); - přejdeme ve stejném směru chodník 3 metry a poté napříč jednosměrný výjezd (situovaný z parkoviště) v délce 5 metrů. Vozidla přijíždějí zleva. Jedná se o místo pro přecházení (překážka: absence signálních a varovných pásů); - za výjezdem rovně podél obrubníku trávníku po levé ruce 1,5 metru; - dále přejdeme rovně napříč jednosměrný vjezd (situovaný k parkovišti) v délce 5 metrů. Vozidla přijíždějí zprava. Jedná se o místo pro přecházení (překážka: absence signálních a varovných pásů); - za vjezdem přejdeme 3 metry k trávníku; - rovně podél trávníku po levé ruce 52 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - poté podél chodníku je situovaný označník a přístřešek zastávky (překážka: absence signálního pásu před označníkem); - jsme na zastávce MHD Mrštíkova (směr Terminál). 3

02 Od zastávky MHD Mrštíkova (směr Terminál) před zastávku MHD Mrštíkova (směr Malš. U Střelnice)

136 Na zastávce MHD Mrštíkova (směr Terminál) po výstupu z vozidla MHD s pomocí bílé hole dohledáme před námi po dvou metrech označník zastávky, jenž je situovaný u boční stěny přístřešku zastávky (překážka: absence signálního pásu před označníkem). Dále pokračujeme takto: - odbočíme o 90 stupňů doprava a dáme se podél přístřešku zastávky po levé ruce 5 metrů (překážka: v průchozím prostoru situované lavičky, absence umělé vodicí linie z drážek situovaná podél přístřešku); – rovně podél obrubníku trávníku po levé ruce 39 metrů; - doprava podél signálního pásu 2 metry k vozovce; - přejdeme obousměrnou vozovku v Mrštíkově ul. po přechodu v délce 2 x 3,5 metrů. Situovaný střední dělicí pás přechodu v délce 2 metrů; - za přechodem rovně podél signálního pásu 6 metrů, poté přejdeme napříč stezku pro cyklisty 1,5 metru vyznačenou hmatnými pásy. Dále stále rovně podél signálního pásu 8 metrů; - u zdi budovy odbočíme doleva o 90 stupňů; - rovně podél zdi budovy po pravé ruce 40 metrů a podél bočního vstupu 3 metry; - odbočíme doleva o 90 stupňů; - před námi po jednom metru se dáme rovně podél keřů po pravé ruce 3 m a doprava podél nich 10 m (překážka: přerostlá vegetace v průchozím prostoru podél přirozené vodicí linie/obrubník trávníku); - odbočíme doleva o 90 stupňů; - přejdeme nejprve napříč chodník 2 metry a poté ve stejném směru napříč stezku pro cyklisty 2 metry (překážka: absence hmatných pásů situovaných na stezce pro cyklisty); - dále rovně podél keřů po pravé ruce mírně klesáme 5 metrů (překážka: přerostlá vegetace, absence obrubníku o výšce 60 mm); - přišli jsme k označníku zastávky MHD Mrštíkova (směr Malš. U Střelnice). Je situovaný po pravé ruce (překážka: absence signálního pásu před označníkem, absence umělé vodicí linie z drážek situovaná podél přístřešku). 2

03 Od zastávky MHD Mrštíkova (směr Malš. U Střelnice) před bankomat ČSOB 1767/38a

440 Na zastávce MHD Mrštíkova (směr Malš. U Střelnice) po výstupu z vozidla MHD s pomocí bílé hole dohledáme po levé ruce označník zastávky (překážka: absence signálního pásu před označníkem) a vydáme se takto: - rovně podél keřů po levé ruce mírně stoupáme 5 metrů (překážka: přerostlá vegetace, absence obrubníku o výšce 60 mm); - přejdeme nejprve napříč stezku pro cyklisty 2 metry (překážka: absence hmatných pásů situovaných na stezce pro cyklisty) a poté ve stejném směru napříč chodník 2 metry; - u keřů odbočíme doleva a dále rovně podél keřů po pravé ruce 32 metrů (překážka: přerostlá vegetace v průchozím prostoru podél přirozené vodicí linie/obrubník trávníku); - přejdeme rovně 3 metry; - rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 8 metrů; - rovně přejdeme napříč obousměrný vjezd situovaný k OC Futurum v délce 6 metrů. Jedná se o místo pro přecházení (překážka: absence signálních a varovných pásů); - za vjezdem rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 37 metrů; - rovně přejdeme napříč obousměrný vjezd situovaný ke garážím v Mrštíkově ul. po přechodu v délce 6 metrů (překážka: absence signálních a varovných pásů); - za přechodem rovně 5 metrů; - rovně podél trávníku po pravé ruce 17 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - přejdeme rovně 1,5 metru; - ve stejném směru podél trávníku po pravé ruce 24 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - rovně přejdeme napříč vjezd (situovaný k domům v Mrštíkově ul.) v délce třech metrů. Jedná se o místo pro přecházení (překážka: absence signálních a varovných pásů); - za vjezdem ve stejném směru podél nízkého obrubníku trávníku po pravé ruce 27 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - doleva podél signálního pásu 3 metry a doprava podél něj 3 metry k vozovce; - přejdeme napříč obousměrnou vozovku ve Štefcově ul. v délce 7 metrů. Jedná se o místo pro přecházení; - za vozovkou rovně podél signálního pásu 3 metry. Signální pás a trasy zde rozbočují (bankomat ČSOB 1767/zastávka Štefcova – směr Terminál); - dále doprava podél signálního pásu 2,5 metru k trávníku; - odbočíme doleva a dále rovně podél nízkého obrubníku trávníku po pravé ruce 10 m (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - přejdeme jeden metr, dále podél trávníku po pravé ruce jeden metr a znovu přejdeme jeden metr; - rovně podél trávníku po pravé ruce 15 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - přejdeme rovně 2,5 metru; - rovně podél trávníku po pravé ruce 17 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - přejdeme rovně 1,5 metru; - rovně podél nízkého obrubníku trávníku po pravé ruce 8 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm, přerostlé větve stromu zasahují do průchozího prostoru); - přejdeme rovně 1,5 metru; - rovně podél nízkého obrubníku trávníku po pravé ruce 25 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - doleva podél signálního pásu jeden metr a doprava podél něj 1,5 metru k vjezdu; - přejdeme napříč vjezd situovaný k domům v Mrštíkově ul. v délce tří metrů. Jedná se o místo pro přecházení; - za vjezdem rovně podél signálního pásu 6 metrů a doprava podél něj jeden metr k obrubníku trávníku; - doleva podél nízkého obrubníku trávníku po pravé ruce 3 metry a poté rovně podél trávníku 18 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - přejdeme rovně volným prostranstvím 12 metrů (překážka: absence umělé vodicí linie z drážek); - rovně podél trávníku po pravé ruce 19 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - přejdeme rovně volným prostranstvím 12 metrů (překážka: absence umělé vodicí linie z drážek); - rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 18 metrů; - přejdeme rovně volným prostranstvím 12 metrů (překážka: absence umělé vodicí linie z drážek); - rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 20 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - rovně podél umělé vodicí linie z drážek 8 metrů a doleva podél ní 10 metrů k obrubníku trávníku; - doprava podél obrubníku trávníku po levé ruce 4 metry a poté obejdeme zprava stojany na kola v délce 7 metrů (překážka: nesprávně situované stojany na kola v průchozím prostoru podél přirozené vodicí linie/zdi budovy); - dále rovně podél zdi budovy po levé ruce 4 metry a pak odbočíme o 90 stupňů doleva k bankomatu ČSOB č. 1767 zabudovaném ve zdi budovy. 3

04 Od bankomatu ČSOB 1767/38a před Českou poštu 9 č.p. 1767/38a

7 Pokud jsme zády k bankomatu ČSOB, pak se vydáme takto: - odbočíme o 90 stupňů doleva; - podél zdi budovy po levé ruce 5 metrů a doleva podél ní 1,5 metru; - s pomocí bílé hole dohledáme vpravo po jednom metru vstupní dveře do České pošty 9 č.p. 1767/38a. 1

05 Od České pošty 9 č.p. 1767 před Safari Baby Club MŠ 1122/40

74 Pokud jsme zády ke vstupním dveřím do České pošty 9, pak se vydáme takto: - rovně podél zdi po levé ruce 1,5 metru a zabočíme podél ní doleva půl metru; - obejdeme zprava stojany na kola v délce 5 metrů (překážka: nesprávně situované stojany na kola v průchozím prostoru podél přirozené vodicí linie/zdi budovy); - poté rovně podél zdi budovy po levé ruce jeden metr a na rohu budovy zabočíme doleva. - rovně podél zdi budovy po levé ruce 15 metrů; - doprava podél umělé vodicí linie z drážek 11 metrů; - obejdeme zleva sloup a za ním dohledáme s pomocí bílé hole před námi po jednom a půl metru zeď budovy po pravé ruce; - rovně podél zdi budovy po pravé ruce 8 metrů a v dalších 18 metrech obejdeme zleva vyrovnané květníky, zboží před obchody a stojany na kola (překážka: nesprávně situované květníky, zboží a stojany na kola v průchozím prostoru podél přirozené vodicí linie/zdi budovy); - na rohu budovy zabočíme doprava; - dále rovně podél zdi budovy po pravé ruce. Po dvanácti metrech odbočíme doprava ke vstupním dveřím do Safari Baby Clubu MŠ 1122/40 (překážka: absence OHM, dveře nesprávně vizuálně kontrastní). 3

06 Od Safari Baby Club MŠ 1122/40 před Restauraci A-Sport 1879/42

60 Pokud jsme zády ke vstupním dveřím do Safari Baby Clubu MŠ, pak se vydáme takto: - odbočíme o 90 stupňů doprava; - rovně podél zdi budovy po pravé ruce 8 metrů na roh budovy; - rovně podél umělé vodicí linie z drážek 13 metrů na roh budovy; - doprava podél zdi budovy po levé ruce 33 metrů a doleva podél ní 5 metrů; - s pomocí bílé hole dohledáme vpravo po jednom a půl metru vstupní dveře do Restaurace A-Sport 1879/42 (překážka: absence OHM, dveře nesprávně vizuálně kontrastní). 1

07 Od Restaurace A-Sport 1879/42 před AN Supermarket potraviny 1880/44

25 Pokud jsme zády ke vstupním dveřím do restaurace A-Sport, pak se vydáme takto: - rovně podél zdi po pravé ruce 5 metrů na roh budovy; - odbočíme o 90 stupňů doleva; - přejdeme rovně 2 metry; - rovně podél květníků po levé ruce 5 metrů a zabočíme podél nich doleva; - rovně podél reklamního plátna po levé ruce 5 metrů ke zdi budovy; - odbočíme doprava a dále rovně podél zdi budovy po levé ruce 8 metrů; - odbočíme doleva ke vstupním dveřím do AN Supermarketu potravin 1880 (překážka: nesprávně situované zboží před obchodem a stojany na kola v průchozím prostoru podél přirozené vodicí linie/zdi budovy, absence OHM, dveře nesprávně vizuálně kontrastní). 3

08 Od vozovky Štefcova ul. z místa rozcestí tras (bankomat ČSOB 1767/zastávka Štefcova – směr Terminál) před zastávku MHD Štefcova (směr Terminál)

58 Pokud jsme přešli obousměrnou vozovku ve Štefcově ul. a jsme na rozcestí trasy (bankomat ČSOB 1767/zastávka Štefcova – směr Terminál), pak jsme před rozbočením signálního pásu a vydáme se takto: - doleva podél signálního pásu 2,5 metru k přechodu; - přejdeme obousměrnou vozovku v Mrštíkově ul. po přechodu v délce 10 metrů (překážka: absence vodicího pásu přechodu); - za přechodem rovně podél signálního pásu 3 metry k podezdívce plotu. Je zde místo rozcestí trasy (zastávka MHD Štefcova – směr Terminál/Policie ČR 541/19); - dále doleva podél podezdívky plotu po pravé ruce 1,5 metru; - doprava podél obrubníku trávníku po pravé ruce 15 metrů a poté půldruhého metru zabočuje doprava k podezdívce plotu; - odbočíme doleva a dále rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 18 metrů k přístřešku zastávky; - přejdeme rovně podél přístřešku zastávky 3,5 metru a podél podezdívky plotu po pravé ruce 1,5 metru; - odbočíme o 90 stupňů doleva a s pomocí bílé hole dohledáme před námi po jednom a půl metru označník zastávky MHD Štefcova – směr Terminál (překážka: absence signálního pásu před označníkem). 2

09 Od zastávky MHD Štefcova (směr Terminál) před Mateřskou školu 752

65 Na zastávce MHD Štefcova (směr Terminál) po výstupu z vozidla MHD s pomocí bílé hole dohledáme po levé ruce označník zastávky (překážka: absence signálního pásu před označníkem), přejdeme rovně 1,5 metru k podezdívce plotu a vydáme se takto: - doleva podél podezdívky plotu po pravé ruce 10 metrů a mírně doprava podél ní 2 metry; - obejdeme zleva sloupek dopravní značky (překážka: nesprávné situování sloupku v průchozím prostoru podél přirozené vodicí linie tvořené podezdívkou plotu); - dále ve stejném směru podél podezdívky plotu po pravé ruce 3 metry; - rovně podél plotu po pravé ruce 37 metrů a poté odbočíme doprava ke vstupní brance; - otevřeme branku a za ní se dáme rovně podél trávníku po levé ruce 7,5 metru (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - přejdeme mirně vpravo 3 metry ke schůdku (vzhůru) situovaném jeden a půl metru před vstupními dveřmi do Mateřské školy 752 (překážka: absence OHM, schůdek není vizuálně kontrastní). 2

10 Od zastávky MHD Štefcova (směr Terminál) před zastávku MHD Štefcova (směr Malš. U Střelnice)

43 Na zastávce MHD Štefcova (směr Terminál) po výstupu z vozidla MHD s pomocí bílé hole dohledáme po levé ruce označník zastávky (překážka: absence signálního pásu před označníkem), přejdeme rovně 1,5 metru k podezdívce plotu a vydáme se takto: - doleva podél podezdívky plotu po pravé ruce 6 metrů k signálnímu pásu; - podél něj se dáme doleva 3 metry k vozovce; - přejdeme napříč obousměrnou vozovku ve Štefcově ul. v délce 6 metrů. Jedná se o místo pro přecházení; - za vozovkou rovně podél signálního pásu jeden metr a doprava podél něj 4 metry k vozovce; - přejdeme napříč obousměrnou vozovku v Písečné ul. v délce 6,5 metru. Jedná se o místo pro přecházení; - za vozovkou rovně podél signálního pásu 1,5 metru; - ve stejném směru podél podezdívky plotu po levé ruce 14 metrů k označníku zastávky MHD Štefcova – směr Malš. U Střelnice (překážka: absence signálního pásu před označníkem). 1

11 Od zastávky Štefcova (směr Malš. U Střelnice) před Mateřskou školu 1092

109 Na zastávce MHD Štefcova (směr Malš. U Střelnice) po výstupu z vozidla MHD s pomocí bílé hole dohledáme před námi po dvou metrech označník zastávky situovaný u podezdívky plotu (překážka: absence signálního pásu před označníkem) a vydáme se takto: - odbočíme doprava a dále rovně podél podezdívky plotu po levé ruce 8 metrů a podél vjezdové brány v délce 3 metrů; - rovně podél podezdívky plotu po levé ruce 26 metrů k signálnímu pásu (překážka: přerostlé větve stromu zasahují do průchozího prostoru); - podél něj se dáme doprava jeden a půl metru. Signální pás a trasy zde rozbočují (Mateřská škola 1092/ul. Františka Halase); - dále pokračujeme rovně podél signálního pásu jeden a půl metru k přechodu; - přejdeme obousměrnou vozovku ve Štefcově ul. po přechodu v délce pěti metrů; - za přechodem rovně podél signálního pásu 2 metry a doprava podél něj 6 metrů k podezdívce plotu; - odbočíme o 180 stupňů doleva; - podél podezdívky plotu po pravé ruce zabočujeme doprava 11 metrů; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 15 metrů a podél vstupní branky jeden metr; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 19 metrů a poté odbočíme doprava ke vstupní brance; - otevřeme branku a za ní se dáme rovně podél trávníku po levé ruce 4 metry (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - přejdeme rovně 2 metry ke schůdku (vzhůru) situovaném jeden a půl metru před vstupními dveřmi do Mateřské školy 1092 (překážka: absence OHM, schůdek není vizuálně kontrastní). 2

12 Od Mateřské školy 1092 před Základní školu 1092

80 Pokud jsme zády ke vstupní brance u Mateřské školy 1092, pak se vydáme takto: - odbočíme o 90 stupňů doprava; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 20 metrů a podél obrubníku trávníku 4 metry k vozovce; - rovně přejdeme napříč obousměrnou vozovku ve Štefcově ul. u ZŠ v délce pěti metrů. Jedná se o místo pro přecházení (překážka: absence signálních pásů); - za vozovkou ve stejném směru přejdeme po volném prostranství v délce pěti metrů. Dále budeme pokračovat stále rovně po pravé ruce takto: - podél obrubníku 2 metry; - podél podezdívky plotu 5 metrů; - podél vstupní branky jeden metr; - podél plotu jeden metr a poté obejdeme zleva první železný sloup (překážka: nesprávné situování sloupu v průchozím prostoru podél přirozené vodicí linie/prosklené dveře); - podél prosklených dveří 3 m a poté obejdeme zleva druhý železný sloup (překážka: nesprávné situování železného sloupu v průchozím prostoru podél přirozené vodicí linie/prosklená stěna budovy). Takto pokračujeme ještě kolem zbylých devíti železných sloupů včetně osmi prosklených stěn budovy. Za jedenáctým železným sloupem jdeme stále rovně podél prosklené stěny budovy po pravé ruce 3 metry a doleva podél ní dva a půl metru. Poté odbočíme o 90 stupňů doprava ke vstupním dveřím do Základní školy 1092 (překážka: absence OHM, absence umělé vodicí linie z drážek v délce cca 35 metrů). 3

13 Z místa rozcestí trasy (zastávka MHD Štefcova – směr Terminál/Policie ČR 541/19) před Policii ČR 541/19

225 Pokud jsme přišli od přechodu v Mrštíkově ul. na místo rozcestí trasy (zastávka MHD Štefcova – směr Terminál/Policie ČR 541/19), pak jsme čelem k podezdívce plotu a vydáme se takto: - odbočíme doprava a dáme se rovně podél podezdívky plotu po levé ruce 45 metrů, vjezdové brány 5 metrů a podél podezdívky plotu 33 metrů. Po pravé ruce projíždějí vozidla v Mrštíkově ul.; - rovně podél obrubníku trávníku po levé ruce 4 metry a stejným směrem směřuje signální pás 4 metry k vozovce; - přejdeme napříč jednosměrnou vozovku v délce 6,5 metru. Jedná se o místo pro přecházení, vozidla přijíždějí zleva; - za vozovkou rovně podél signálního pásu 2,5 metru a podél obrubníku trávníku 3 metry; - dále přejdeme rovně 2 metry a podél signálního pásu 4 metry; - rovně podél podezdívky plotu po levé ruce 35 metrů a podél vstupní a vjezdové brány5 metrů (překážka: přerostlé větve stromů zasahují do průchozího prostoru); - rovně podél podezdívky plotu po levé ruce 48 metrů a mírně doleva podél ní 8 metrů (překážka: přerostlé větve stromů a keřů zasahují do průchozího prostoru); - ve stejném směru přejdeme podél vstupní a vjezdové brány po levé ruce 5 metrů; - poté rovně podél podezdívky plotu po levé ruce 7 metrů a podél zdi budovy 5 metrů; - rovně podél schůdku (vzhůru) po levé ruce 2,5 metru (překážka: schůdek není vizuálně kontrastní); - odbočíme o 90 stupňů doleva. Za schůdkem po půl metru jsou situované vstupní posuvné dveře do Policie ČR 541/19 (překážka: absence OHM, schůdek není vizuálně kontrastní). 3

14 Od zastávky MHD Na Kotli (směr Malš. U Čechů) před zastávku MHD Na Kotli (směr Terminál)

61 Na zastávce MHD Na Kotli (směr Malš. U Čechů) po výstupu z vozidla MHD s pomocí bílé hole dohledáme před námi po jednom a půl metru označník zastávky, jenž je situovaný u boční stěny přístřešku zastávky (překážka: absence signálního pásu před označníkem). Dále pokračujeme takto: - odbočíme doleva a dáme se rovně podél trávníku po pravé ruce 26 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm). Je zde místo rozcestí trasy (zastávka Na Kotli – směr Terminál/ZŠ Sion 1201); - odbočíme o 90 stupňů doleva; - přejdeme jeden metr k trávníku po levé ruce a dáme se podél něj jeden metr k vozovce; - přejdeme obousměrnou vozovku v ul. Náhon po přechodu v délce 7 metrů (překážka: absence signálního a varovného pásu); - za přechodem rovně podél signálního pásu 2 metry k plotu. Je zde místo rozcestí trasy (zastávka Na Kotli – směr Terminál/Knihovna 105/9); - dále doleva podél plotu po pravé ruce 4 metry; - obejdeme zleva sloup (překážka: nesprávné situování sloupu v průchozím prostoru podél přirozené vodicí linie/plotu); - za ním rovně podél plotu po pravé ruce 10 metrů k přístřešku zastávky; - přejdeme rovně podél přístřešku zastávky po pravé ruce 5 metrů (překážka: v průchozím prostoru situovaná lavička, absence umělé vodicí linie z drážek situovaná podél přístřešku); – rovně podél plotu po pravé ruce 3 metry; - odbočíme o 90 stupňů doleva a s pomocí bílé hole dohledáme před námi po jednom a půl metru označník zastávky MHD Na Kotli – směr Terminál (překážka: absence signálního pásu před označníkem). 3

15 Od místa rozcestí trasy (zastávka Na Kotli – směr Terminál/MŠ Sion 1201) před Základní školu Sion 1201

105 Pokud jsme přišli směrem od zastávky MHD Na Kotli (směr Malš. u Čechů) k místu rozcestí trasy (zastávka Na Kotli – směr Terminál/ZŠ Sion 1201), pak máme trávník po pravé ruce a vydáme se takto: - rovně podél trávníku po pravé ruce 2 metry (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - mírně doprava přejdeme napříč stezku pro cyklisty 1,5 metru (překážka: absence hmatných pásů situovaných na stezce pro cyklisty); - mírně doprava odbočujeme podél nízkého obrubníku trávníku po pravé ruce 28 metrů a dále mírně doprava podél něj ještě 2 metry (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm, větve stromů zasahují do průchozího prostoru podél přirozené vodicí linie/obrubníku trávníku); - přejdeme mírně doleva 2 metry k vozovce. Před ní se chodník snižuje; - poté přejdeme obousměrnou vozovku po přechodu v délce 11 metrů v ul. Na Kotli u domu č.p. 1176 (překážka: absence varovných a signálních pásů a vodicího pásu přechodu); - za přechodem se dáme rovně 2,5 metru k obrubníku trávníku. Je zde místo rozcestí trasy (ZŠ Sion 1201/zastávka Na Kotli – směr Terminál, linka č. 8); - odbočíme doprava a dále rovně podél obrubníku trávníku po levé ruce 5 metrů a doleva podél něj 24 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - poté zabočíme doleva podél nízkého obrubníku trávníku po levé ruce 2 metry a dále rovně podél něj 14 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - odbočíme o 90 stupňů doprava; - přejdeme rovně 4 metry k trávníku po pravé ruce a dáme se podél něj rovně 3 metry (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - odbočíme o 90 stupňů doleva a přejdeme dva metry na roh budovy po pravé ruce; - poté ve stejném směru podél zdi budovy a schodu (vzhůru) 2 metry (překážka: schůdek není vizuálně kontrastní); - odbočíme o 90 stupňů doprava. Za schůdkem po půl metru jsou situované vstupní dveře do Základní školy Sion 1201 (překážka: absence OHM, schůdek není vizuálně kontrastní). 3

16 Z místa rozcestí trasy (ZŠ Sion 1201/zastávka Na Kotli – směr Terminál, linka č. 8) před zastávku MHD Na Kotli – směr Terminál, linka č. 8)

27 Pokud jsme přišli od přechodu v ul. Na Kotli u domu č.p. 1176 k místu rozcestí trasy (ZŠ Sion 1201/zastávka Na Kotli – směr Terminál, linka č. 8), pak jsme čelem k obrubníku trávníku a vydáme se takto: - odbočíme doleva a dále rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 2,5 metru a poté zabočujeme doprava podél něj 3 metry; - rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 11 metrů; - přejdeme rovně podél přístřešku zastávky po pravé ruce 5 metrů; - rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 4 metry a doleva podél něj jeden metr k označníku zastávky MHD Na Kotli – směr Terminál, linka č. 8 (překážka: absence signálního pásu před označníkem). 1

17 Od Základní školy Sion 1201 před Mateřskou školu Sion 1201

36 Pokud stojíme zády ke vstupním dveřím do Základní školy Sion před schůdkem/vzhůru (překážka: schůdek není vizuálně kontrastní), pak se vydáme takto: - odbočíme o 90 stupňů doleva; - rovně podél schůdku (vzhůru) a zdi budovy po levé ruce 2 metry na roh budovy; - poté podél něj zabočíme doleva po levé ruce 2,5 metru ke schodům (dolů); - sestoupíme 5 schodů (překážka: schody nejsou vizuálně kontrastní); - u bočního vstupu po levé ruce přejdeme podél schůdku (vzhůru) 1,5 metru (překážka: schůdek není vizuálně kontrastní); - doprava podél trávníku po levé ruce jeden metr a pak doleva podél něj jeden metr (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - rovně podél nízkého obrubníku trávníku po levé ruce 8 metrů a dále zabočujeme doleva podél něj 2 metry (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - rovně podél nízkého obrubníku trávníku po levé ruce 13 metrů a poté zabočujeme doleva podél něj 3 metry ke zdi budovy (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - odbočíme o 90 stupňů doprava; - rovně podél zdi budovy a schůdku (vzhůru) po levé ruce 2 metry (překážka: schůdek není vizuálně kontrastní); - odbočíme o 90 stupňů doleva. Za schůdkem po půl metru jsou situované vstupní dveře do Mateřské školy Sion 1201 (překážka: absence OHM, schůdek není vizuálně kontrastní). 3

18 Od zastávky MHD Hotel Garni (směr Terminál) před Vysokoškolské koleje 1147/5

205 Na zastávce MHD Hotel Garni (směr Terminál) po výstupu z vozidla MHD s pomocí bílé hole dohledáme před námi po jednom metru označník zastávky a vydáme se takto: - odbočíme doleva o 90 stupňů; - přejdeme rovně po volném prostranstvím 9 metrů ke schodům/dolů (překážka: absence signálního pásu před označníkem, absence umělé vodicí linie z drážek); - sejdeme 25 schodů (madlo schodiště máte po levé ruce) do podchodu pro chodce (překážka: schody a madla nejsou vizuálně kontrastní); - přejdeme rovně 3,5 metru (podchodem pro chodce neprocházíme); - dále vystoupáme po nájezdní rampě 27 metrů (madlo máte po levé ruce); - za rampou dále podél nízkého obrubníku trávníku po levé ruce 28 metrů k vozovce. Před ní se pochozí plocha snižuje (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm, absence hmatných pásů na cyklostezce); - rovně přejdeme napříč obousměrnou vozovku v ul. Na Kotli po přechodu v délce 9 metrů (překážka: absence signálních a varovných pásů, absence vodicího pásu přechodu); - za přechodem přejdeme mírně doprava 4 metry k trávníku. Je zde místo rozcestí trasy (VŠ koleje 1147/zastávka VŠ koleje – směr Terminál); - odbočíme doleva a dále rovně podél trávníku po pravé ruce 40 metrů a poté zabočíme podél něj doprava 5 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm, přerostlá vegetace/keře v průchozím prostoru); - rovně podél trávníku po pravé ruce 50 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm, přerostlá vegetace/keře v průchozím prostoru); - poté přejdeme podél laviček. Obejdeme je zleva v délce 8 metrů (překážka: v průchozím prostoru situované lavičky); - dále rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 3 metry a doprava podél něj 3 metry; - poté zabočujeme doprava podél betonových květníků po pravé ruce 5 metrů a dále přejdeme jeden a půl metru k prosklené stěně budovy (překážka: absence umělé vodicí linie z drážek); - odbočíme doleva a rovně podél ní po pravé ruce 3 metry. Poté odbočíme doprava ke vstupním samootevíracím dveřím do Vysokoškolských kolejí 1147/5 (překážka: absence OHM). 3

19 Z místa rozcestí trasy (VŠ koleje 1147/zastávka VŠ koleje – směr Terminál) před zastávku MHD VŠ koleje (směr Terminál)

43 Pokud jsme přišli od zastávky MHD Hotel Garni (směr Terminál) na rozcestí trasy (VŠ koleje 1147/zastávka VŠ koleje – směr Terminál), pak jsme za přechodem v ul. Na Kotli, stojíme čelem k trávníku a vydáme se takto: - odbočíme doprava a podél trávníku po levé ruce jdeme nejprve doleva 2 metry a poté rovně podél něj 40 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm). Po pravé ruce projíždějí vozidla v ul. Na Kotli; - poté odbočíme o 90 stupňů doprava a s pomocí bílé hole dohledáme před námi po jednom a půl metru označník zastávky VŠ koleje – směr Terminál (překážka: absence signálního pásu před označníkem). 3

20 Od zastávky MHD VŠ koleje (směr Terminál) před Štípek s.r.o., pneuservis 662/2

88 Na zastávce MHD VŠ koleje (směr Terminál) po výstupu z vozidla MHD s pomocí bílé hole dohledáme po levé ruce označník zastávky (překážka: absence signálního pásu před označníkem), přejdeme rovně 1,5 metru k nízkému obrubníku trávníku a vydáme se takto: - odbočíme doprava a dále rovně podél nízkého obrubníku trávníku po levé ruce 5 metrů a doleva podél něj 3 metry (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - odbočíme doprava a dáme se podél vjezdové brány po levé ruce 3,5 metru; - znovu odbočíme doprava a dále rovně podél nízkého obrubníku trávníku po levé ruce 1,5 metru a poté zabočíme podél něj doleva 2,5 metru (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - rovně podél nízkého obrubníku trávníku po levé ruce 16 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm, přerostlá vegetace/větve stromů v průchozím prostoru); - dále odbočíme o 90 stupňů doprava; - přejdeme napříč chodník 2 metry a poté obousměrnou vozovku v ul. Na Kotli v délce 5,5 metru. Jedná se o místo pro přecházení (překážka: absence signálních a varovných pásů); - za vozovkou přejdeme rovně 3 metry k podezdívce plotu; - odbočíme doprava a dáme se rovně podél podezdívky plotu po levé ruce 7 metrů a podél vjezdové brány 3,5 metru; - rovně podél podezdívky plotu po levé ruce 6 metrů a podél dvou garážových vrat 6 metrů; - rovně podél zdi budovy po levé ruce 5 metrů a podél dřevěných vrat 3 metry (pochozí plocha se před vraty snížuje a za nimi zvyšuje); - rovně podél dřevěného plotu po levé ruce 7 metrů a podél podezdívky plotu 4 metry; - rovně podél vjezdové brány po levé ruce 5 metrů; - poté odbočíme o 90 stupňů doleva ke vstupní a vjezdové bráně do firmy Štípek s.r.o., Pneuservis 662 (překážka: areál firmy je pro zrakově postižené nepřístupný). 3

21 Od Vysokoškolských kolejí 1147/5 před zastávku MHD Na Kotli (směr Malš. U Čechů)

352 Pokud stojíme zády ke vstupním dveřím do Vysokoškolských kolejí 1147, pak se vydáme takto: - překážka – absence umělé vodicí linie z drážek; - odbočíme o 90 stupňů doprava; - rovně podél prosklené stěny po pravé ruce 3,5 metru; - odbočíme o 90 stupňů doleva; - přejdeme jeden a půl metru k betonovým květníkům po pravé ruce; - podél nich zabočujeme doprava 5 metrů a poté přejdeme napříč chodník 5 metrů; - odbočíme doprava a dále rovně podél trávníku po levé ruce 23 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - rovně přejdeme po volném prostranství 10 metrů (překážka: absence umělé vodicí linie z drážek); - rovně podél trávníku po levé ruce 65 metrů a zabočíme podél něj doleva 5 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - rovně podél trávníku po levé ruce, po 27 metrech se pochozí plocha mírně snižuje v délce 5 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - odbočíme o 90 stupňů doprava; - přejdeme napříč chodník 3 metry; - rovně podél nízkého obrubníku po pravé ruce 24 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm, přerostlá vegetace/větve stromů v průchozím prostoru); - přejdeme rovně 4 metry; - rovně podél nízkého obrubníku po pravé ruce 42 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm, přerostlá vegetace/větve stromů v průchozím prostoru); - přejdeme mírně doprava 6 metrů; - mírně doprava podél trávníku po pravé ruce 42 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm, přerostlá vegetace/větve stromů v průchozím prostoru); - přejdeme jeden metr; - rovně podél trávníku po pravé ruce 3 metry (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - přejdeme rovně 7 metrů; - rovně podél trávníku po pravé ruce 32 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - přejdeme jeden metr cyklistickou stezku (překážka: absence hmatných pásů na cyklistické stezce); - dále ve stejném směru přejdeme napříč chodník 3 metry; - rovně podél trávníku po pravé ruce 13 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - přejdeme rovně 5 metrů; - rovně podél trávníku po pravé ruce jeden metr (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - přejdeme rovně 5 metrů; - rovně podél trávníku po pravé ruce 7 metrů k přístřešku zastávky (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - přejdeme podél přístřešku zastávky 4 metry. U jeho boční stěny je situovaný označník zastávky (překážka: absence signálního pásu před označníkem); - jsme na zastávce MHD Na Kotli (směr Malš. U Čechů). 3