Trasa 8 - Popisy tras chodníků B

odkud - kam Délka trasy (m) Popis trasy Hodnocení

22 Z místa rozcestí trasy (zastávka Na Kotli – směr Terminál/Knihovna 105/9) před Knihovnu 105/9

116 Pokud jsme přišli směrem od zastávky MHD Na Kotli (směr Malš. U Čechů) na místo rozcestí trasy (zastávka Na Kotli – směr Terminál/Knihovna 105/9), pak jsme za přechodem v ul. Náhon, stojíme čelem ke dřevěnému plotu a vydáme se takto: - odbočíme doprava a dále rovně podél obruby plotu po levé ruce 5 metrů, poté obejdeme zprava sloup (překážka: nesprávné situování sloupu v průchozím prostoru podél přirozené vodicí linie/obruba plotu); - rovně podél obruby plotu po levé ruce 8 metrů k přechodu; - přejdeme obousměrnou vozovku v ul. F. Šubrta po přechodu v délce 5 metrů (překážka: absence signálních pásů); - za přechodem rovně 3,5 metru ke zděnému rohu plotu; - odbočíme doprava a jdeme podél trávníku po levé ruce půl metru a doleva podél něj 13 metrů a poté doleva podél něj 2 metry (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - odbočíme doprava a jdeme rovně podél podezdívky plotu po levé ruce 22 metrů; - rovně podél zdi budovy po levé ruce 2 metry (pochozí plocha se snižuje); - přejdeme podél vstupní branky a dvou vrat 7,5 metru; - rovně podél podezdívky plotu po levé ruce 1,5 metru pochozí plocha se zvyšuje); - rovně podél podezdívky plotu po levé ruce 7 metrů a podél vstupní a vjezdové brány 4 metry (překážka: přerostlá vegetace/větve stromů v průchozím prostoru); - rovně podél podezdívky plotu po levé ruce 18 metrů; - vystoupáme 4 schody situovaných napříč chodníkem; - za nimi rovně podél podezdívky plotu po levé ruce 5 metrů (překážka: přerostlá vegetace/větve stromů v průchozím prostoru); - rovně podél vjezdové a vstupní brány po levé ruce 5 metrů a podél plotu po levé ruce 3 metry; - poté odbočíme doleva ke vstupní brance; - otevřeme branku a za ní se dáme rovně podél betonového soklu po pravé ruce 2,5 metru a podél stěny budovy 2 metry ke schůdku (vzhůru) situovaném jeden metr před vstupními dveřmi do Knihovny 105/9 (překážka: absence OHM, dveře a schůdek nejsou vizuálně kontrastní). 3

23 Od Knihovny 105/9 před zastávku MHD Náhon (směr Terminál)

38 Pokud jsme zády ke vstupní brance u Knihovny 105/9 vydáme se takto: - odbočíme o 90 stupňů doleva; - rovně podél obruby plotu po levé ruce 8 metrů, podél plotu 8 metrů a podél vstupní branky 2 metry; - rovně podél obruby plotu po levé ruce 10 metrů; - rovně podél obruby plotu po levé ruce 2 metry k přechodu (pochozí plocha se snižuje); - přejdeme obousměrnou vozovku v ul. Miřiovského po přechodu v délce 5 metrů (překážka: absence signálních a varovných pásů); - za přechodem přejdeme jeden metr k podezdívce plotu; - rovně podél podezdívky plotu po levé ruce 2 metry; - poté vpravo od podezdívky plotu asi 30 cm je situovaný označník zastávky (překážka: nesprávně situovaný označník zastávky v průchozím prostoru podél přirozené vodicí linie/podezdívky plotu, absence signálního pásu před označníkem, absence umělé vodicí linie z drážek situovaná podél přístřešku zastávky); - jsme na zastávce MHD Náhon (směr Terminál). 3

24 Od Knihovny 105/9 před zastávku MHD Náhon (směr Malš. U Čechů)

62 Pokud jsme zády ke vstupní brance u Knihovny 105/9 vydáme se takto: - rovně přejdeme napříč chodník 1,5 metru; - sejdeme 3 schody situovaných napříč a za nimi rovně podél signálního pásu 1,5 metru; - přejdeme napříč cyklostezku 1 m (překážka: absence hmatných pásů na cyklistické stezce); - za ní směřuje signální pás 030 m k přechodu; - přejdeme obousměrnou vozovku po přechodu v délce 5 metrů v ul. Náhon u Knihovny 105/9; - za přechodem rovně podél trávníku po levé ruce 2 metry a stejným směrem přejdeme napříč cyklostezku jeden metr a poté napříč chodník 1,5 metru k podezdívce plotu (překážka: absence signálního pásu a hmatného pásu na cyklistické stezce); - odbočíme o 90 stupňů doleva; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 5 metrů; - přejdeme rovně po volném prostranství podél dvou vjezdových bran 8 metrů; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 18 metrů a podél dvou vjezdových bran a jedné branky 8 metrů; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 8 metrů; - poté odbočíme o 90 stupňů doleva; - přejdeme napříč chodník 1,5 metru, cyklistickou stezku jeden metr a podél trávníku po pravé ruce 1,5 metru k označníku zastávky (překážka: absence hmatných pásů na cyklistické stezce, absence signálního pásu před označníkem); - jsme na zastávce MHD Náhon (směr Malš. U Čechů). 2

25 Od zastávky MHD Náhon (směr Malš. U Čechů) před Oftalmik, s.r.o. 1396/1

242 Na zastávce MHD Náhon (směr Malš. U Čechů) po výstupu z vozidla MHD s pomocí bílé hole dohledáme po levé ruce označník zastávky (překážka: absence signálního pásu před označníkem) a dáme se rovně podél trávníku po levé ruce 1,5 metru, přejdeme napříč cyklistickou stezku jeden metr (překážka: absence hmatného pásu na cyklistické stezce) a chodník 1,5 metru k podezdívce plotu a vydáme se takto: - odbočíme o 90 stupňů doleva; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 24 metrů, podél vrat 4 metry, podezdívky plotu 1,5 metru a vstupní branky jeden metr; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 18 metrů a podél vjezdové brány 3,5 metru; - rovně podél dřevěného plotu po pravé ruce 18 metrů; - poté podél trávníku po pravé ruce zabočíme doprava 5 metrů. Jsme ve Štefcově ulici; - dále rovně podél trávníku po pravé ruce 16 metrů a doprava podél něj jeden metr (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - odbočíme doleva, dále rovně podél vstupní a vjezdové brány po pravé ruce 4 metry; - doleva podél trávníku po pravé ruce jeden metr, doprava podél něj 5 metrů a znovu doprava podél něj jeden metr (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - odbočíme doleva, dále rovně podél vjezdové a vstupní brány po pravé ruce 4 metry; - doleva podél trávníku po pravé ruce jeden metr a poté doprava podél něj 9 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - doprava podél podezdívky plotu po pravé ruce 22 metrů. Jsme v ul. Antala Staška; - rovně podél vjezdové a vstupní brány po pravé ruce 4 metry; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 15 metrů a podél vstupní a vjezdové brány 3 metry; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 14 metrů; - rovně podél vstupní a vjezdové brány po pravé ruce 4 metry; - rovně podél vjezdové a vstupní brány po pravé ruce 4 metry; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 13 metrů a podél vstupní a vjezdové brány 4 metry; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 2 metry a podél vjezdové a vstupní brány 3 metry; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 9 metrů a podél vjezdové a vstupní brány 4 metry; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 1,5 metru a podél vjezdové brány 3 metry ke vstupní brance (překážka: přerostlá vegetace/větve stromů v průchozím prostoru); - odbočíme doprava, otevřeme branku a za ní se dáme rovně podél trávníku po levé ruce 7 metrů a přejdeme jeden metr (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm, přerostlá vegetace/keře v průchozím prostoru); - poté mírně vpravo podél trávníku po levé ruce 4 metry a dále podél něj mírně doleva jeden metr (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm, přerostlá vegetace/větve stromů v průchozím prostoru); -poté přejdeme jeden metr podél madla po levé ruce ke schodům (dolů); - sejdeme 6 schodů (překážka: schody nejsou vizuálně kontrastní, přerostlá vegetace); - za nimi jsou situované vstupní dveře do Oftalmik, s.r.o. 1396/1 (překážka: absence OHM). Upozornění: Na trase jsou situované sloupy podél podezdívek plotů a podél brán/vjezdů do objektů. Sloupy jsou nesprávně situované podél přirozené vodicí linie/podezdívky plotu aj. v průchozím prostoru. Sloupy jsou navíc vizuálně nekontrastní. 3

26 Od Oftalmik, s.r.o. 1396/1 před zastávku MHD Na Kotli – směr Terminál, linka č. 8)

220 Pokud jsme zády ke vstupní brance u Oftalmika, s.r.o. 1396/1 vydáme se takto: - odbočíme o 90 stupňů doprava; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 28 metrů (překážka: přerostlá vegetace/větve stromů v průchozím prostoru); - rovně podél vjezdové brány po pravé ruce 2 metry a podél podezdívky plotu 4 metry; - dále podél podezdívky plotu po pravé ruce zabočíme doprava 3 metry a poté mírně doprava podél ní 12 metrů. Jsme v Pekařově ul.; - rovně podél vjezdové brány po pravé ruce 3 metry a podél podezdívky plotu 12 metrů; - rovně podél vstupní a vjezdové brány po pravé ruce 4 metry, podél podezdívky plotu 2 metry, podél plotu jeden metr a podél vjezdové brány 3 metry; - rovně podél obruby plotu po pravé ruce 11 metrů, podél zděného plotu 3 metry a podél vjezdové a vstupní brány 4 metry; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 21 metrů, podél vstupní branky jeden metr, podél podezdívky plotu 2 metry a podél vjezdové brány 3 metry; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 15 metrů, podél vstupní branky jeden metr, podél podezdívky plotu 2 metry a podél vjezdové brány 3 metry; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 6 metrů, zabočíme podél ní doprava 4 metry a poté rovně podél ní 8 metrů. Jsme v ul. Na Kotli; - poté se pochozí plocha mírně snižuje 1,5 metru; - přejdeme rovně vjezd 3,5 metru. Jedná se o místo pro přecházení(překážka: absence signálních a varovných pásů); - za ním se pochozí plocha mírně zvyšuje jeden metr; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 18 metrů (překážka: přerostlá vegetace/větve stromů v průchozím prostoru) a podél vstupní a vjezdové brány 4 metry; - podél podezdívky plotu po pravé ruce 1,5 metru (překážka: přerostlá vegetace/větve stromů v průchozím prostoru), podél vjezdové brány 3 metry a podél podezdívky plotu jeden metr; - odbočíme o 90 stupňů doleva k přechodu; - přejdeme chodník 1,5 metru a obousměrnou vozovku v ul. Na Kotli u ZŠ Sion 1201 po přechodu v délce 5 metrů (překážka: absence signálních a varovných pásů); - za přechodem přejdeme 1,5 metru k obrubníku trávníku; - poté rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 12 metrů; - přejdeme rovně podél přístřešku zastávky po pravé ruce 5 metrů; - rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 4 metry a doleva podél něj jeden metr k označníku zastávky MHD Na Kotli – směr Terminál, linka č. 8 (překážka: absence signálního pásu před označníkem). Upozornění: Na trase jsou situované sloupy podél podezdívek plotů a podél brán/vjezdů do objektů. Sloupy jsou nesprávně situované podél přirozené vodicí linie/podezdívky plotu aj. v průchozím prostoru. Sloupy jsou navíc vizuálně nekontrastní. 3

27 Od zastávky MHD Úprkova (směr Malšova Lhota) před zastávku MHD Úprkova (směr Terminál)

65 Na zastávce Úprkova (směr Malšova Lhota) po výstupu z vozidla MHD přejdeme rovně podél signálního pásu 2,5 metru k podezdívce plotu a vydáme se takto: - odbočíme o 90 stupňů doprava; - rovně podél přístřešku zastávky po levé ruce 3,5 metru (překážka: v průchozím prostoru situované lavičky, absence umělé vodicí linie z drážek situovaná podél přístřešku); - rovně podél podezdívky plotu po levé ruce 8 metrů, podél vjezdové brány 3 metry a podél podezdívky plotu 6 metrů; - přejdeme rovně 4,5 metru; - rovně podél vstupní branky po levé ruce jeden metr, podél podezdívky plotu 2,5 metru a vjezdové brány 3 metry; - rovně podél vstupní branky po levé ruce jeden metr a podél podezdívky plotu 3 metry; - odbočíme o 90 stupňů doprava; - nejprve přejdeme napříč chodník 2,5 metru a poté obousměrnou vozovku v Úprkově ul. v délce 6 metrů. Jedná se o místo pro přecházení (překážka: absence signálních pásů); - za vozovkou přejdeme rovně 2,5 metru k podezdívce plotu a odbočíme o 90 stupňů doleva; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce půl metru, podél vstupní branky jeden metr a podél podezdívky plotu 8 metrů k přístřešku zastávky; - přejdeme rovně podél přístřešku zastávky po pravé ruce 4 metry (překážka: v průchozím prostoru situovaná lavička, absence umělé vodicí linie z drážek situovaná podél přístřešku); – rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 3 metry; - doleva směřuje signální pás 2,5 metru před označník zastávky MHD Úprkova (směr Terminál). 3

28 Od zastávky MHD Úprkova (směr Malšova Lhota) před Základní a Mateřskou školu 1/27

180 Na zastávce Úprkova (směr Malšova Lhota) po výstupu z vozidla MHD přejdeme rovně podél signálního pásu 2,5 metru k podezdívce plotu a vydáme se takto: - odbočíme o 90 stupňů doleva; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 3 metry, podél vstupní branky jeden metr a podél podezdívky plotu 8 metrů k signálnímu pásu (překážka: přerostlá vegetace/větve stromů v průchozím prostoru); - signální pás směřuje nejprve doleva jeden metr a poté doprava jeden metr k vozovce; - přejdeme napříč obousměrnou vozovku v Miřiovského ul. v délce 4 metrů. Jedná se o místo pro přecházení; - za vozovkou signální pás směřuje nejprve rovně 1,5 metru a poté doprava jeden metr k podezdívce plotu; - odbočíme doleva, dále rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 4 metry, podél zdi budovy 12 metrů, podél vjezdové brány 3 metry a podél plotu 3 metry (překážka: přerostlá vegetace/větve stromů v průchozím prostoru); - rovně podél vjezdové a vstupní brány po pravé ruce 4 metry; - rovně podél zděného plotu po pravé ruce 13 metrů a dále podél vjezdové brány 3 metry; - rovně podél zdi budovy po pravé ruce 15 metrů, podél vstupní brány 2 metry a podél podezdívky plotu 2 metry k signálnímu pásu; - signální pás směřuje nejprve doleva jeden metr a poté doprava 1,5 metru k vozovce (pochozí plocha se snižuje); - přejdeme napříč obousměrnou vozovku v Jandově ul. v délce 5 metrů. Jedná se o místo pro přecházení; - za vozovkou signální pás směřuje nejprve rovně 1,5 metru a poté doprava 1,5 metru k podezdívce plotu; - odbočíme doleva, dále rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 7 metrů k signálnímu pásu; - doleva podél signálního pásu 3 metry k vozovce; - přejdeme obousměrnou vozovku v Úprkově ul. po přechodu v délce 5 metrů; - za přechodem rovně podél signálního pásu 3 metry k podezdívce plotu; - odbočíme doprava, dále rovně podél podezdívky plotu po levé ruce 10 metrů a podél vjezdové brány 3,5 metru; - přejdeme rovně 7 metrů; - rovně podél zdi budovy po levé ruce 6 metrů, obejdeme zprava stojany na kola a vyrovnané zboží v délce 5 metrů (překážka: nesprávně situované stojany na kola a zboží v průchozím prostoru podél přirozené vodicí linie/zdi budovy); - poté rovně podél zdi budovy po levé ruce 10 metrů a podél vjezdové brány 3,5 metru; - rovně podél podezdívky plotu po levé ruce 4 metry, podél vjezdové brány 3 metry a podél podezdívky plotu 12 metrů; - dále doleva podél podezdívky plotu po levé ruce 6 metrů a podél vstupní branky jeden metr; - dále doprava podél zdi budovy jeden metr a odbočíme doleva ke vstupním dveřím do Základní a Mateřské školy 1/27 (překážka: absence OHM, dveře nejsou vizuálně kontrastní). 2

29 Z místa rozcestí trasy (Mateřská škola 1092/ul. Františka Halase) před Penzion Bělásek 1755

227 Pokud jsme přišli od zastávky MHD Štefcova (směr Malš. U Střelnice) k místu rozcestí trasy (Mateřská škola 1092/ul. Františka Halase), pak máme podezdívku plotu po levé ruce, signální pás směřuje doprava a vydáme se takto: - doprava podél signálního pásu 1,5 metru a poté doleva 4 metry k přechodu; - přejdeme obousměrnou vozovku v ul. Františka Halase po přechodu v délce 7,5 metru; - za přechodem rovně podél signálního pásu 4 metry k podezdívce plotu; - odbočíme doleva, dále rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 25 metrů, podél vstupní branky jeden metr a podél podezdívky plotu 12 metrů. Jsme v ul. Františka Halase; - rovně podél vjezdové brány po pravé ruce 4 metry, podél podezdívky plotu 13 metrů a podél vstupní a vjezdové brány 5 metrů (překážka: přerostlá vegetace/větve stromů v průchozím prostoru); - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 4 metry, podél vjezdové a vstupní brány 4 metry a podél podezdívky plotu 13 metrů; - rovně podél vstupní a vjezdové brány po pravé ruce 4 metry a podél vjezdové a vstupní brány 4 metry; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 9 metrů a podél vjezdové brány 4 metry ; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 8 metrů a podél vstupní branky jeden metr (překážka: přerostlá vegetace/keře v průchozím prostoru); - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 14 metrů (překážka: přerostlá vegetace/keře v průchozím prostoru), podél vjezdové a vstupní brány 4 metry a podél podezdívky plotu 10 metrů; - přejdeme rovně 3 metry k vozovce (pochozí plocha se snižuje); - přejdeme napříč obousměrnou vozovku v Pekařově ul. v délce 4 metrů. Jedná se o místo pro přecházení (překážka: absence signálních a varovných pásů); - za vozovkou jdeme rovně 3 metry k obrubníku trávníku; - odbočíme doleva a podél obrubníku trávníku po pravé ruce zabočíme doprava 2 metry a poté rovně podél něj 12 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm, přerostlá vegetace/větve stromů v průchozím prostoru); - přejdeme rovně podél vstupní branky jeden metr; - rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 20 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm, přerostlá vegetace/větve stromů v průchozím prostoru); - přejdeme rovně po volném prostranství 6 metrů podél vjezdové a vstupní brány; - dále rovně podél vjezdové brány po pravé ruce 3 metry a podél podezdívky plotu 4 metry ke vstupní brance (překážka: přerostlá vegetace/větve stromů v průchozím prostoru); - otevřeme branku a za ní se dáme rovně podél trávníku po levé ruce 4 metry (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm, přerostlá vegetace/keře v průchozím prostoru) ke vstupním dveřím do Penzionu Bělásek 1755 (překážka: absence OHM, dveře nejsou vizuálně kontrastní). Upozornění: Na trase jsou situované sloupy podél podezdívek plotů a podél brán/vjezdů do objektů. Sloupy jsou nesprávně situované podél přirozené vodicí linie/podezdívky plotu aj. v průchozím prostoru. Sloupy jsou vizuálně nekontrastní. 3

30 Od Penzionu Bělásek 1755 před Lékařský dům, s.r.o. 1050/7

62 Pokud jsme zády ke vstupní brance u Penzionu Bělásek 1755 vydáme se takto: - odbočíme o 90 stupňů doprava; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 8 metrů a podél vjezdové brány 5 metrů; - doleva podél trávníku po pravé ruce půl metru, doprava podél obrubníku trávníku 8 metrů a znovu doprava podél obrubníku trávníku jeden metr (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - odbočíme doleva, dále rovně podél vjezdové a vstupní brány po pravé ruce 4 metry; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 19 metrů; - obejdeme zleva sloup (překážka: nesprávné situování sloupu v průchozím prostoru podél přirozené vodicí linie/plotu); - za ním rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 3 metry, dále podél ní zabočíme doprava 1,5 metru a poté doleva jeden metr k vjezdové bráně (otevřená dovnitř); - odbočíme doprava a přejdeme 8 metrů ke třem schodům/vzhůru. Madlo schodiště máte po levé ruce (překážka: absence umělé vodicí linie z drážek, schody nejsou vizuálně kontrastní); - za nimi přejdeme rovně 3,5 metru ke vstupním dveřím do Lékařského domu 1050/7 (překážka: absence OHM, dveře nesprávně kontrastní). 3

31 Od Lékařského domu 1050/7 před Lékárnu Kamilka 1050/7

66 Pokud jsme zády k vjezdové bráně u Lékařského domu 1050/7 a máme podezdívku plotu po pravé ruce, vydáme se takto: - odbočíme doprava a dáme se podél podezdívky plotu po pravé ruce jeden metr; - poté odbočíme doleva a podél podezdívky plotu zabočíme doprava 3 metry; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 9 metrů k místu rozcestí trasy (Lékárna Kamilka 1050/7/Hruška potraviny 980); - dále podél podezdívky plotu po pravé ruce zabočíme doprava 3 metry a poté rovně podél ní 27 metrů. Jsme v Moravské ul.; - rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 3,5 metru a doprava podél něj 1,5 metru ke vstupní brance (otevřená směrem ven); - podél ní projdeme dovnitř. Poté přejdeme rovně 5 metrů k betonové podestě (pochozí plocha se zvyšuje); - rovně podél zděné podesty po pravé ruce 7 metrů a podél betonového sloupu odbočíme doprava; - přejdeme rovně 4 metry ke vstupním dveřím/otevírají se směrem ven (překážka: absence OHM, dveře nejsou vizuálně kontrastní); - za nimi v interiéru budovy se dáme podél zděné stěny po levé ruce 2 metry; - poté odbočíme doleva ke vstupním dveřím do Lékárny Kamilka 1050/7. 1

32 Od místa rozcestí trasy (Lékárna Kamilka 1050/7/Hruška potraviny 980) před Hruška potraviny 980

49 Pokud jsme přišli od Lékařského domu 1050/7 na místo rozcestí trasy (Lékárna Kamilka 1050/7/Hruška potraviny 980), pak máme podezdívku plotu po pravé ruce a vydáme se takto: - odbočíme o 90 stupňů doleva; - přejdeme mírně vlevo 4 metry k vozovce (pochozí plocha se snižuje); - poté přejdeme obousměrnou vozovku v ul. Fr. Halase v délce 5 metrů. Jedná se o místo pro přecházení (překážka: absence signálních a varovných pásů); - za vozovkou přejdeme k trávníku po pravé ruce a dáme se rovně podél něj 5 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - přejdeme rovně 3,5 metru; - rovně podél obrubníku trávníku po levé ruce 8 metrů, doleva podél něj 6 metrů a doprava podél něj 4 metry na roh budovy. Je zde místo rozcestí trasy (Hruška potraviny 980/Restaurace Morava 980); - dále rovně podél zdi budovy po levé ruce 12 metrů; - poté odbočíme doleva ke vstupním samootevíracím dveřím do Potravin Hrušky 980 (překážka: absence OHM). 3

33 Z místa rozcestí trasy (Hruška potraviny 980/Restaurace Morava 980) před Restauraci Morava 980

29 Pokud jsme na místě rozcestí trasy (Hruška potraviny 980/Restaurace Morava 980) a přišli jsme směrem od vozovky v ul. Františka Halase (místo pro přecházení), pak máme obrubník po levé ruce a jsme na rohu budovy. Pokračujeme takto: - odbočíme o 90 stupňů doleva a vystoupáme na obrubník/schůdek (překážka: není vizuálně kontrastní); - za ním rovně podél zdi budovy po pravé ruce 27 metrů; - obejdeme zleva odpadkový koš (překážka: nesprávné situování v průchozím prostoru podél přirozené vodicí linie/zdi budovy); - za ním odbočíme mírně doprava a dohledáme s pomocí bílé hole po 1,5 metru vstupní dveře do Restaurace Morava 980 (překážka: absence OHM). 2

34 Od zastávky MHD Husův pomník (směr Malš. U Čechů) před zastávku MHD Husův pomník (směr Terminál)

209 Na zastávce MHD Husův pomník (směr Malš. U Čechů) po výstupu z vozidla MHD s pomocí bílé hole dohledáme po levé ruce označník zastávky (překážka: absence signálního pásu před označníkem) a vydáme se takto: - rovně podél trávníku po levé ruce 3 metry a přejdeme napříč chodník 2 metry (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); odbočíme doprava, dále rovně podél vjezdové brány po levé ruce 2,5 metru, podél podezdívky plotu 3 metry a podél vjezdové brány 3 metry; - rovně podél podezdívky plotu po levé ruce 9 metru a podél keřů 9 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm, přerostlá vegetace/keře v průchozím prostoru); - rovně podél vjezdové brány po levé ruce 3 metry a podél podezdívky plotu 3 metry k signálnímu pásu (překážka: přerostlá vegetace/větve stromů v průchozím prostoru); - signální pás směřuje rovně 2 metry k vozovce; - přejdeme obousměrnou vozovku v Gollově ul. v délce 5 metrů. Jedná se o místo pro přecházení. - za vozovkou signální pás směřuje rovně 2 metry k podezdívce plotu; - rovně podél podezdívky plotu po levé ruce 9 metrů, podél vjezdové a vstupní brány 3 metry a znovu podél vjezdové a vstupní brány 4 metry; - rovně podél obruby plotu po levé ruce 16 metrů a podél vstupní a vjezdové brány 3 metry; - rovně podél podezdívky plotu po levé ruce 3 metry a podél vjezdové brány 3 metry; - rovně podél obruby plotu po levé ruce 16 metrů; - poté umělá vodicí linie z drážek směřuje rovně 8 metrů k zábradlí (překážka: nesprávně situované reklamní tabule v průchozím prostoru podél umělé vodicí linie před Restaurací Hrázka, umělá vodicí linie je zde nesprávně situovaná). Je to místo pro přecházení, které se vyznačuje signálními a varovnými pásy; - rovně podél zábradlí po levé ruce 3 metry k signálnímu pásu. Je zde místo rozcestí trasy (zastávka Husův pomník – směr Terminál/Restaurace Hrázka 215); - dále doprava podél signálního pásu 2 metry k přechodu; - přejdeme napříč obousměrnou vozovku v ul. Na Hrázce u domu č.p. 215 po přechodu v délce 5 metrů; - za přechodem signální pás směřuje rovně 4 metry, poté přejdeme napříč stezku pro cyklisty jeden metr vyznačenou hmatnými pásy. Dále signální pás směřuje rovně 2 metry k podezdívce plotu. Je zde místo rozcestí trasy (zastávka Husův pomník – směr Terminál/ul. Na Občinách); - odbočíme doprava a dáme se rovně podél podezdívky plotu po levé ruce 15 metrů, mírně doleva podél ní 2 metry a obejdeme zprava sloup (překážka: nesprávné situování sloupu v průchozím prostoru podél přirozené vodicí linie/podezdívky plotu); - za ním zabočujeme mírně doleva podél podezdívky plotu po levé ruce 15 metrů a dále rovně podél vjezdové brány 3,5 metru; - rovně podél zdi budovy po levé ruce 8 metrů k signálnímu pásu; - ten směřuje doprava 2 metry, poté přejdeme napříč stezku pro cyklisty jeden metr vyznačenou hmatnými pásy. Dále signální pás směřuje rovně 2 metry k přechodu; - přejdeme napříč obousměrnou vozovku v ul. Náhon u Ahra Motors 253/58 po přechodu v délce 6 metrů; - za přechodem rovně podél signálního pásu 2,5 metru k podezdívce plotu; - odbočíme doprava, dále rovně podél podezdívky plotu po levé ruce 1,5 metru, mírně doleva podél ní 3 metry, mírně doleva podél obruby plotu 4 metry a mírně doleva podél plotu 3 metry a rovně podél podezdívky plotu 6 metrů (překážka: přerostlá vegetace/větve stromů v průchozím prostoru podél přirozené vodicí linie/podezdívky plotu); - poté odbočíme doprava o 90 stupňů a přejdeme jeden metr k boční stěně přístřešku zastávky po levé ruce; - dále podél ní jdeme 2 metry a s pomocí bílé hole dohledáme před námi po 3,5 metru označník zastávky MHD Husův pomník – směr Terminál (překážka: absence signálního pásu před označníkem, absence umělé vodicí linie z drážek situovaná podél přístřešku). 2

35 Z místa rozcestí trasy (zastávka Husův pomník – směr Terminál/Restaurace Hrázka 215) před Restauraci Hrázka 215

19 Pokud jsme přišli na misto rozcestí trasy (zastávka Husův pomník – směr Terminál/Restaurace Hrázka 215), pak máme zábradlí po levé ruce a signální pás směřuje doprava k přechodu a vydáme se takto: - rovně podél zábradlí po levé ruce 4 metry; - přejdeme mírně doleva po volném prostranství 6 metrů na roh budovy po levé ruce; - zabočíme podél něj doleva; - rovně podél zdi budovy po levé ruce jeden metr a obejdeme zprava stojany na kola a květníky v délce 4 metrů (překážka: nesprávné situování stojanů na kola a květníků v průchozím prostoru podél přirozené vodicí linie/zdi budovy); - poté odbočíme o 90 stupňů doleva; - přejdeme rovně 3 metry ke vstupním dveřím do Restaurace Hrázka 215 (překážka: absence OHM). 3

36 Z místa rozcestí trasy (zastávka Husův pomník – směr Terminál/ul. Na Občinách) k místu za vozovkou v ul. Čajkovského

288 Pokud jsme přišli na místo rozcestí trasy (zastávka Husův pomník – směr Terminál/ul. Na Občinách), pak jsme za přechodem v ul. Na Hrázce, stojíme čelem k podezdívce plotu a vydáme se takto: - odbočíme doleva a dáme se rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 3 metry, podél obrubníku trávníku 5 metrů a mírně doprava podél obrubníku jeden metr; - poté signální pás směřuje doleva 4,5 metru k přechodu; - přejdeme napříč obousměrnou vozovku v ul. Na Občinách u domu č.p. 966 po přechodu v délce 5 metrů; - za přechodem signální pás směřuje rovně 2 metry k obrubníku trávníku; - rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 5 metrů a poté podél něj zabočíme doleva 6 metrů; - dále ve stejném směru podél umělé vodicí linie z drážek 4 metry a podél signálního pásu 3,5 metru. Ten situuje napříč vozovkou ve Štechově ul. (překážka: nesprávné označení začátku/konce obytné a pěší zóny); - poté mírně doprava podél obrubníku trávníku po pravé ruce 10 metrů; - přejdeme rovně podél stojanů na kola po pravé ruce v délce 5 metrů (překážka: absence umělé vodicí linie z drážek, nesprávné situování stojanů na kola v průchozím prostoru podél přirozené vodicí linie); - rovně podél trávníku po pravé ruce 5 metrů a poté přejdeme 1,5 metru; - mírně doleva podél trávníku po pravé ruce 1,5 metru a mírně doprava podél něj 26 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - přejdeme rovně 2,5 metru; - rovně podél trávníku po pravé ruce 29 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - přejdeme napříč vjezd v ul. Na Občinách u domu č.p. 862 v délce 3,5 metru. Situované pouze varovné pásy. Jedná se o místo pro přecházení. (překážka: absence signálních pásů); - rovně podél nízkého obrubníku trávníku po pravé ruce 15 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - rovně podél varovného pásu 5 metrů. Pás situuje napříč vjezdem v ul. Na Občinách u domu č.p. 475; - rovně podél nízkého obrubníku trávníku po pravé ruce 4 metry (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - rovně podél varovného pásu 8 metrů. Pás situuje napříč přes 2 vjezdy v ul. Na Občinách u domu č.p. 1753; - rovně podél nízkého obrubníku trávníku po pravé ruce 9 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - rovně podél varovného pásu 8 metrů. Pás situuje napříč přes 2 vjezdy v ul. Na Občinách u domu č.p. 1754; - rovně podél nízkého obrubníku trávníku po pravé ruce 12 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - poté signální pás směřuje rovně 4 metry k místu pro přecházení; - přejdeme obousměrný vjezd ve Štechově ul. u domu č.p. 635 v délce 4 metrů; - za vjezdem signální pás směřuje rovně 5 metrů k trávníku; - rovně podél trávníku po pravé ruce 10 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - přejdeme napříč vjezd v ul. Na Občinách u domu č.p. 646 v délce 4 metrů. Situované pouze varovné pásy. Jedná se o místo pro přecházení. (překážka: absence signálních pásů); - rovně podél trávníku po pravé ruce 9 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - přejdeme napříč vjezd v ul. Na Občinách u domu č.p. 867 v délce 4 metrů. Situované pouze varovné pásy. Jedná se o místo pro přecházení (překážka: absence signálních pásů); - rovně podél trávníku po pravé ruce 13 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - rovně podél varovného pásu 3 metry. Pás situuje napříč vjezdem v ul. Na Občinách u domu č.p. 1468; - rovně podél trávníku po pravé ruce 8 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - přejdeme 1,5 metru; - rovně podél trávníku po pravé ruce jeden metr (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - rovně podél varovného pásu 4 metry. Pás situuje napříč vjezdem v ul. Na Občinách u domu č.p. 1468; - rovně podél trávníku po pravé ruce 3 metry (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - rovně podél varovného pásu 4 metry. Pás situuje napříč vjezdem a za ním přejdeme napříč přes druhý vjezd ve stejném směru 3 metry; - rovně podél nízkého obrubníku trávníku po pravé ruce 5 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - přejdeme jeden metr; - rovně podél nízkého obrubníku trávníku po pravé ruce 4 metry a mírně doprava podél něj 3 metry k podezdívce plotu (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - odbočíme doleva a přejdeme 2,5 metru k vozovce; - dále přejdeme obousměrnou vozovku v ul. Čajkovského v délce 6 metrů. Jedná se o místo pro přecházení (překážka: absence signálních pásů); - za vozovkou přejdeme rovně 4 metry k trávníku; - dále pokračuje další trasa k zastávce MHD Hradecký jezdecký klub (směr Terminál). 3

37 Z místa za vozovkou v ul. Čajkovského před zastávku MHD Hradecký jezdecký klub (směr Terminál)

267 Pokud jsme přišli směrem od ul. Na Občinách a jsme za vozovkou v Čajkovského ul., pak jsme čelem k trávníku a vydáme se takto: - odbočíme doleva, a dáme se rovně podél trávníku po pravé ruce 1,5 metru a dále přejdeme rovně 2 metry k vozovce; - dále přejdeme obousměrnou vozovku v ul. Na Občinách v délce 6 metrů. Jedná se o místo pro přecházení (překážka: absence signálních a varovných pásů); - za vozovkou přejdeme rovně 2,5 metru k obrubníku trávníku; - odbočíme doprava, a dáme se rovně podél obrubníku trávníku po levé ruce 2 metry a poté mírně doleva podél trávníku 50 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm, přerostlá vegetace/větve stromů v průchozím prostoru). Po pravé ruce projíždějí vozidla v ul. Na Občinách; - přejdeme rovně napříč vjezd u plynárenského zařízení v délce 4,5 metru (překážka: absence signálních a varovných pásů); - rovně podél trávníku po levé ruce 8 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - přejdeme rovně napříč vjezd u LPG v délce 7 metrů (překážka: absence signálních a varovných pásů); - rovně podél trávníku po levé ruce 2 metry a mírně doleva podél něj 3 metry (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm, přerostlá vegetace/větve stromů v průchozím prostoru); - dále mírně doprava podél zábradlí po levé ruce přecházíme po můstku v délce 8 metrů; - za ním rovně podél trávníku po levé ruce 5 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm, přerostlá vegetace/větve stromů v průchozím prostoru); - přejdeme rovně napříč chodník 2 metry; - rovně podél trávníku po levé ruce 4 metry a mírně doleva podél něj 5 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - dále rovně podél trávníku po levé ruce 150 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm). Po pravé ruce projíždějí vozidla v ul. Hradečnice; - odbočíme o 90 stupňů doprava; - přejdeme napříč chodník 2 metry a ve stejném směru po trávníku 4 metry k označníku zastávky MHD Hradecký jezdecký klub – směr Terminál (překážka: absence signálního pásu před označníkem, absence pěší komunikace). Zastávka je na znamení. 3

38 Od zastávky MHD Hradecký jezdecký klub (směr Terminál) před SK Tenis HK 369/2

124 Na zastávce MHD Hradecký jezdecký klub (směr Terminál) po výstupu z vozidla MHD s pomocí bílé hole dohledáme po levé ruce označník zastávky (překážka: absence signálního pásu před označníkem, absence pěší komunikace), přejdeme rovně po trávníku 4 metry a napříč chodník 2 metry k trávníku a vydáme se takto: - odbočíme o 90 stupňů doprava; - rovně podél trávníku po levé ruce 25 metrů (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - přejdeme rovně napříč vjezd u Zlaté Růže v délce 5 metrů. Jedná se o místo pro přecházení (překážka: absence signálních a varovných pásů); - za vjezdem u trávníku po levé ruce je místo rozcestí trasy (SK Tenis HK 369/zastávka Zděná bouda – směr Terminál); - odbočíme o 90 stupňů doprava; - přejdeme napříč chodník 2 metry a ve stejném směru po trávníku 4 metry a poté mírně doleva napříč obousměrnou vozovku v ul. Hradečnice o délce 8 metrů (překážka: absence veškerých hmatných prvků, absence přechodu pro chodce); - za vozovkou se dáme rovně po pravé ruce podél zábradlí 4 metry a rovně podél trávníku 2 metry k místu rozcestí trasy (SK Tenis HK 369/Jezdecký klub 995); - odbočíme o 90 stupňů doprava; - rovně podél trávníku po pravé ruce 30 metrů a mírně doleva podél něj 22 metrů (překážka: jdeme po příjezdové cestě, absence pěší komunikace, absence veškerých hmatných prvků); - poté přejdeme napříč příjezdovou cestu 3 metry; - odbočíme doprava, rovně podél trávníku po levé ruce 6 metrů a doleva podél něj 3 metry (překážka: jdeme po příjezdové cestě, absence pěší komunikace, absence veškerých hmatných prvků, přerostlá vegetace/větve stromů v průchozím prostoru); - rovně podél stěny budovy po levé ruce 3,5 metru ke schůdku (vzhůru) situovaném jeden a půl metru před vstupními dveřmi do SK Tenis HK 369 (překážka: absence OHM, schůdek není vizuálně kontrastní); - na této trase (překážka: absence pěší komunikace, absence veškerých hmatných prvků, absence přechodu pro chodce přes obousměrnou vozovku v ul. Hradečnice, nevidomým osobám trasu nedoporučujeme). 3

39 Z místa rozcestí trasy (SK Tenis HK 369/Jezdecký klub 995) před Hradecký jezdecký klub 995/4

39 Pokud jsme přišli od vjezdu u Zlaté Růže na místo rozcestí trasy (SK Tenis HK 369/Jezdecký klub 995), pak máme trávník po pravé ruce a vydáme se takto: - přejdeme rovně napříč příjezdovou cestu 5 metrů; - odbočíme doleva a dáme se rovně podél trávníku po pravé ruce 2 metry k betonovému sloupku; - zabočíme podél něj doprava o 90 stupňů; - přejdeme rovně po volném prostranství 3 metry (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - poté odbočíme o 90 stupňů doprava a přejdeme po volném prostranství 4 metry (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - odbočíme doleva a dále rovně podél trávníku po pravé ruce 15 metrů. Procházíme podél parkoviště po levé ruce (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - odbočíme doleva a dále rovně podél trávníku po pravé ruce 6 metrů. Procházíme podél parkoviště po levé ruce (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - poté rovně podél dřevěné stěny po pravé ruce 1,5 metru a doprava podél ní 1,5 metru ke vstupní bráně do Hradeckého jezdeckého klubu 995; - na této trase (překážka: absence pěší komunikace a veškerých hmatných prvků, nevidomým osobám trasu nedoporučujeme). 3

40 Z místa rozcestí trasy (SK Tenis HK 369/Jezdecký klub 995) před zastávku MHD Hradecký jezdecký klub (směr Lesní hřbitov)

42 Pokud jsme přišli od vjezdu u Zlaté Růže na místo rozcestí trasy (SK Tenis HK 369/Jezdecký klub 995), pak máme trávník po pravé ruce a vydáme se takto: - odbočíme o 90 stupňů doleva; - přejdeme napříč příjezdovou cestu 4 metry; - rovně podél trávníku po levé ruce 16 metrů. procházíme podél parkoviště po pravé ruce (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - dále mírně doleva podél trávníku po levé ruce 1,5 metru (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - poté dohledáme s pomocí bílé hole trávník po pravé ruce a dáme se rovně podél něj 7 metrů a doprava podél něj 3 metry k vjezdové bráně (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - odbočíme doleva a rovně podél vjezdové brány po pravé ruce 4 metry; - odbočíme o 90 stupňů doleva; - přejdeme po volném prostranství 6 metrů k označníku zastávky MHD Hradecký jezdecký klub – směr Lesní hřbitov (překážka: absence signálního pásu před označníkem, absence pěší komunikace). Zastávka je na znamení; - na této trase (překážka: absence pěší komunikace a veškerých hmatných prvků, nevidomým osobám trasu nedoporučujeme). 3

41 Z místa rozcestí trasy (SK Tenis HK 369/zastávka Zděná bouda – směr Terminál) před zastávku MHD Zděná bouda (směr Terminál)

353 Pokud jsme přišli od vjezdu u Zlaté Růže na místo rozcestí trasy (SK Tenis HK 369/zastávka Zděná bouda – směr Terminál), pak máme trávník po levé ruce a vydáme se takto: - rovně podél trávníku po levé ruce 150 metrů, poté doprava podél něj 2 metry a mírně doleva podél něj 5 metrů k vozovce (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - přejdeme rovně napříč obousměrnou vozovku v ul. Hradečnice v délce 5 metrů (překážka: absence veškerých hmatných prvků, absence přechodu pro chodce); - za vozovkou odbočíme o 90 stupňů doleva a přejdeme napříč chodník cca 4 metry k trávníku; - odbočíme doprava a podél trávníku po levé ruce zabočíme doleva 2 metry a dále rovně podél něj 145 metrů (překážka: absence pěší komunikace, včetně veškerých hmatných prvků) k místu rozcestí trasy (zastávka Zděná bouda – směr Terminál/zastávka Zděná bouda – směr Lesní hřbitov); - dále zabočíme podél trávníku po levé ruce doleva 7 metrů k vozovce; - přejdeme rovně napříč obousměrnou vozovku v ul. Hradečnice v délce 5 metrů (překážka: absence veškerých hmatných prvků, absence přechodu pro chodce); - za vozovkou přejdeme mírně doleva po volném prostranství 4,5 metru k obrubníku trávníku; - vystoupíme přes obrubník a přejdeme rovně po trávníku 15 metrů k obrubníku (překážka: absence pěší komunikace); - odbočíme doleva, vystoupíme přes obrubník a na chodníku odbočíme doprava; - rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 8 metrů k signálnímu pásu (překážka: přerostlá vegetace/větve stromů v průchozím prostoru); - po pravé ruce za obrubníkem je situovaný označník zastávky; - signální pás směřuje doleva 1,5 metru k vozovce; - jsme na zastávce MHD Zděná bouda (směr Terminál); - na této trase (překážka: absence pěší komunikace, absence veškerých hmatných prvků, absence přechodů pro chodce přes obousměrnou vozovku v ul. Hradečnice). 3

42 Od zastávky MHD Zděná bouda (směr Terminál) před Restauraci Zděná bouda 633/1

52 Na zastávce MHD Zděná bouda (směr Terminál) po výstupu z vozidla MHD se dáme rovně podél signálního pásu 1,5 metru k obrubníku trávníku (za ním je situovaný označník zastávky) a vydáme se takto: - odbočíme doleva a poté rovně podél obrubníku trávníku po pravé ruce 5 metrů a doprava podél něj 4 metry k podezdívce plotu; - odbočíme doleva a dále rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 13 metrů a podél vstupní branky 1,5 metru; - rovně podél podezdívky plotu po pravé ruce 16 metrů a poté odbočíme doprava ke vstupní brance; - za ní přejdeme rovně po volném prostranství 8 metrů ke schůdkům (překážka: schody nejsou vizuálně kontrastní); - vystoupáme nejprve 4 schody (madlo po pravé ruce), přejdeme po podestě 1,5 metru a znovu vystoupáme 5 schodů (madlo po pravé ruce); - za nimi rovně podél stěny budovy po pravé ruce jeden metr a poté odbočíme doprava ke vstupním dveřím do Restaurace Zděná bouda 633/1 (překážka: absence OHM). 1

43 Z místa rozcestí trasy (zastávka Zděná bouda – směr Terminál/zastávka Zděná bouda – směr Lesní hřbitov) před zastávku MHD Zděná bouda (směr Lesní hřbitov)

61 Pokud jsme přišli směrem od vjezdu u Zlaté Růže na místo rozcestí trasy (zastávka Zděná bouda – směr Terminál/zastávka Zděná bouda – směr Lesní hřbitov), pak máme trávník po levé ruce a vydáme se takto: - odbočíme o 90 stupňů doprava; - přejdeme napříč chodník 2,5 metru k trávníku; - odbočíme doleva a podél trávníku po pravé ruce zabočujeme doprava 6 metrů. Pak je chodník ukončen (překážka: absence obrubníku o výšce 60 mm); - odbočíme o 90 stupňů doleva a přejdeme napříč chodník 2 metry a poté rovně po lesní cestě 29 metrů (překážka: absence pěší komunikace); - přejdeme rovně napříč příjezdovou lesní cestu 2,5 metru; - odbočíme o 90 stupňů doleva; - dále rovně podél příjezdové lesní cesty po pravé straně 20 metrů k označníku zastávky (překážka: absence signálního pásu před označníkem, absence pěší komunikace); - jsme na zastávce MHD Zděná bouda (směr Lesní hřbitov). Zastávka je na znamení; - na této trase (překážka: absence pěší komunikace a veškerých hmatných prvků, nevidomým osobám trasu nedoporučujeme). 3

44 Od zastávky MHD Zděná bouda (směr Lesní hřbitov) před zastávky MHD Lesní hřbitov (výstupní a směr Terminál) a před Lesní hřbitov

500 Na zastávce MHD Zděná bouda (směr Lesní hřbitov) po výstupu z vozidla MHD s pomocí bílé hole dohledáme před námi po jednom a půl metru označník zastávky (překážka: absence signálního pásu před označníkem) a vydáme se takto: - rovně podél příjezdové lesní cesty po levé straně 20 metrů (překážka: absence pěší komunikace); - poté odbočíme o 90 stupňů doleva; - přejdeme rovně po lesní cestě 450 metrů k označníku zastávky MHD Lesní hřbitov (výstupní) (překážka: absence signálního pásu před označníkem, absence pěší komunikace); - dále ve stejném směru přejdeme po volném prostranství 6 metrů (překážka: absence pěší komunikace) k místu rozcestí trasy (zastávka Lesní hřbitov – směr Terminál/Lesní hřbitov); - z místa rozcestí trasy (zastávka Lesní hřbitov – směr Terminál/Lesní hřbitov) k označníku zastávky MHD Lesní hřbitov (směr Terminál) pokračujeme tak, že odbočíme o 90 stupňů doleva a přejdeme po volném prostranství 13 metrů k označníku (překážka: absence pěší komunikace); - z místa rozcestí trasy (zastávka Lesní hřbitov – směr Terminál/Lesní hřbitov) ke vstupní a vjezdové bráně do Lesního hřbitova pokračujeme tak, že odbočíme o 90 stupňů doprava a přejdeme po volném prostranství 9 metrů ke vstupní bráně; - na těchto trasách (překážka: absence pěší komunikace, absence veškerých hmatných prvků, nevidomým osobám trasy nedoporučujeme). 3