Trasa 8 - Popisy přechodů

Lokalita Viditelnost zebry Hmatné prvky Světelná sig. Akustická sig. Překážka Hodnocení

Místo pro přecházení. Obousměrný vjezd v Mrštíkově ul. Trasa 01.

nehodnoceno ne ne ne Absence signálních pásů. 3

Místo pro přecházení. Výjezd z parkoviště v Mrštíkově ul. Vozidla přijíždějí zleva. Trasa 01.

nehodnoceno ne ne ne Absence signálních a varovných pásů. 3

Místo pro přecházení. Vjezd k parkovišti v Mrštíkově ul. Vozidla přijíždějí zprava. Trasa 01.

nehodnoceno ne ne ne Absence signálních a varovných pásů. 3

Obousměrná vozovka v Mrštíkově ul. Situovaný střední dělicí pás Trasa 02.

dobrá ano ne ne 1

Místo pro přecházení. Obousměrný vjezd k OC Futurum. Trasa 03.

nehodnoceno ne ne ne Absence signálních a varovných pásů. 3

Místo pro přecházení. Vjezd k domům v Mrštíkově ul. Trasa 03.

nehodnoceno ne ne ne Absence signálních a varovných pásů. 3

Obousměrný vjezd situovaný ke garážím v Mrštíkově ul. Trasa 03.

dobrá ne ne ne Absence signálních a varovných pásů. 3

Místo pro přecházení. Obousměrná vozovka ve Štefcově ul. Trasa 03.

nehodnoceno ano ne ne 1

Místo pro přecházení. Vjezd situovaný k domům v Mrštíkově ul. Trasa 03.

nehodnoceno ano ne ne 1

Obousměrná vozovka v Mrštíkově ul. Trasa 08.

dobrá ano ne ne Absence vodicího pásu přechodu. 1

Místo pro přecházení. Obousměrná vozovka ve Štefcově ul. Trasa 10.

nehodnoceno ano ne ne 1

Místo pro přecházení. Obousměrná vozovka v Písečné ul. Trasa 10.

nehodnoceno ano ne ne 1

Obousměrná vozovka ve Štefcově ul. Trasa 11.

dobrá ano ne ne 1

Místo pro přecházení. Obousměrná vozovka ve Štefcově ul. u ZŠ. Trasa 12.

nehodnoceno ne ne ne Absence signálních pásů. 3

Místo pro přecházení. Jednosměrná vozovka v Mrštíkově ul. Vozidla přijíždějí zleva. Trasa 13.

nehodnoceno ano ne ne 1

Obousměrná vozovka v ul. Náhon. Trasa 14.

dobrá ne ne ne Absence signálních a varovných pásů. 3

Obousměrná vozovka v ul. Na Kotli u domu č.p. 1176. Trasa 15.

dobrá ne ne ne Absence signálních a varovných pásů včetně vodicího pásu přechodu. 3

Obousměrná vozovka v ul. Na Kotli. Trasa 18.

dobrá ne ne ne Absence signálních a varovných pásů včetně vodicího pásu přechodu. 3

Místo pro přecházení. Obousměrná vozovka v ul. Na Kotli. Trasa 20.

nehodnoceno ne ne ne Absence signálních a varovných pásů. 3

Obousměrná vozovka v ul. Fr. Šubrta. Trasa 22.

dobrá ne ne ne Absence signálních a varovných pásů. 3

Obousměrná vozovka v ul. Miřiovského. Trasa 23.

dobrá ne ne ne Absence signálních a varovných pásů. 3

Obousměrná vozovka v ul. Náhon u Knihovny 105. Trasa 24.

dobrá ne ne ne Absence signálního pásu a hmatných pásů na cyklistických stezkách. 3

Místo pro přecházení. Vjezd v ul. Na Kotli. Trasa 26.

nehodnoceno ne ne ne Absence signálních a varovných pásů. 3

Obousměrná vozovka v ul. Na Kotli u ZŠ Sion 1201. Trasa 26.

dobrá ne ne ne Absence signálních a varovných pásů. 3

Místo pro přecházení. Obousměrná vozovka v Úprkově ul. Trasa 27.

nehodnoceno ne ne ne Absence signálních a varovných pásů. 3

Místo pro přecházení. Obousměrná vozovka v Miřiovského ul. Trasa 28.

nehodnoceno ano ne ne 1

Místo pro přecházení. Obousměrná vozovka v Jandově ul. Trasa 28.

nehodnoceno ano ne ne 1

Obousměrná vozovka v Úprkově ul. Trasa 28.

dobrá ano ne ne 1

Obousměrná vozovka v ul. Fr. Halase. Trasa 29.

dobrá ano ne ne 1

Místo pro přecházení. Obousměrná vozovka v Pekařově ul. Trasa 29.

nehodnoceno ne ne ne Absence signálních a varovných pásů. 3

Místo pro přecházení. Obousměrná vozovka v ul. Fr. Halase. Trasa 32.

nehodnoceno ne ne ne Absence signálních a varovných pásů. 3

Místo pro přecházení. Obousměrná vozovka v Gollově ul. Trasa 34.

nehodnoceno ano ne ne 1

Místo pro přecházení. Vjezd k parkovišti u Restaurace Hrázka 215. Trasa 34.

nehodnoceno ne ne ne Nesprávně situovaná umělá vodicí linie z drážek. Absence signálních a varovných pásů. 3

Obousměrná vozovka v ul. Na Hrázce u domu č.p. 215. Trasa 34.

dobrá ano ne ne 1

Obousměrná vozovka v ul. Náhon u Ahra Motors 253. Trasa 34.

nedostatečně ano ne ne 1

Obousměrná vozovka v ul. Na Občinách u domu č.p. 966. Trasa 36.

dobrá ano ne ne 1

Místo pro přecházení. Vjezd ve Štechově ul. Trasa 36.

nehodnoceno ne ne ne Nesprávné označení začátku/konce obytné a pěší zóny. Absence signálních a varovných pásů. 3

Místo pro přecházení. Vjezd v ul. Na Občinách u domu č.p. 862. Trasa 36.

nehodnoceno ne ne ne Absence signálních pásů. 3

Vjezd v ul. Na Občinách u domu č.p. 475. Trasa 36.

nehodnoceno ne ne ne Napříč vjezdem je situovaný varovný pás. 3

Dva vjezdy v ul. Na Občinách u domu č.p. 1753. Trasa 36.

nehodnoceno ne ne ne Napříč vjezdem je situovaný varovný pás. 3

Dva vjezdy v ul. Na Občinách u domu č.p. 1754. Trasa 36.

nehodnoceno ne ne ne Napříč vjezdem je situovaný varovný pás. 3

Místo pro přecházení. Vjezd ve Štechově ul. u domu č.p. 635. Trasa 36.

nehodnoceno ano ne ne 1

Místo pro přecházení. Vjezd v ul. Na Občinách u domu č.p. 646. Trasa 36.

nehodnoceno ne ne ne Absence signálních pásů. 3

Místo pro přecházení. Vjezd v ul. Na Občinách u domu č.p. 867. Trasa 36.

nehodnoceno ne ne ne Absence signálních pásů. 3

Vjezd v ul. Na Občinách u domu č.p. 1468. Trasa 36.

nehodnoceno ne ne ne Napříč vjezdem je situovaný varovný pás. 3

Vjezd v ul. Na Občinách u domu č.p. 1468. Trasa 36.

nehodnoceno ne ne ne Napříč vjezdem je situovaný varovný pás. 3

Dva vjezdy v ul. Na Občinách. Trasa 36.

nehodnoceno ne ne ne Napříč vjezdem je situovaný varovný pás. 3

Místo pro přecházení. Obousměrná vozovka v Čajkovského ul. Trasa 36.

nehodnoceno ne ne ne Absence signálních pásů. 3

Místo pro přecházení. Obousměrná vozovka v ul. Na Občinách (křižovatka). Trasa 37.

nehodnoceno ne ne ne Absence signálních a varovných pásů. 3

Místo pro přecházení. Vjezd v ul. Na Občinách u plynárenského zařízení. Trasa 37.

nehodnoceno ne ne ne Absence signálních a varovných pásů. 3

Místo pro přecházení. Vjezd v ul. Na Občinách u LPG. Trasa 37.

nehodnoceno ne ne ne Absence signálních a varovných pásů. 3

Místo pro přecházení. Vjezd v ul. Hradečnice u Zlaté Růže. Trasa 38.

nehodnoceno ne ne ne Absence signálních a varovných pásů. 3

Obousměrná vozovka v ul. Hradečnice u Zlaté Růže. Trasa 38.

nehodnoceno ne ne ne Absence přechodu pro chodce. Absence signálních a varovných pásů. 3

Obousměrná vozovka v ul. Hradečnice. Trasa 41.

nehodnoceno ne ne ne Absence přechodu pro chodce. Absence signálních a varovných pásů. 3

Obousměrná vozovka v ul. Hradečnice u zastávky MHD Zděná bouda. Trasa 41.

nehodnoceno ne ne ne Absence přechodu pro chodce. Absence signálních a varovných pásů. 3